Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációLilas Bernheim Ágostonnál

Lilas Bernheim Ágostonnál

Ágoston elmondta, hogy a VMDP a helyzetet olyan veszélyesnek tartja, hogy a magyar mi­niszterelnökhöz fordult segítségért. Annál is inkább indokolt ez az elővigyázatosság, mert schengeni vasfüggöny leereszkedése után a kisha­tárforgalom bevezetését követően az EU-ból hazatérő és a határzónába betelepített főleg Kosovóról származó szerb és roma menekültek újra megjelenhetnek az EU országaiban is. Ehhez csak arra van szükségük, hogy a határ magyar oldalán létrehozott határzónában működő magyar ellenőrzést valahogy megkerüljék, s máris szabad az útjuk oda, ahonnan repatriálták őket Szerbi­ába.

Dr. Szalma József, akadémikus és Ágoston András levelezése

Kedves András,
Milosevic idején eltávozásra kényszeríttettek, eltanácsoltak bennünket. És ebben "sike­rük" volt. Ugyanakkor a "menekültek ürügyén" etnikailag "megtisztított" településeinken, újból betelepítéseket végeztek.
Ezt meg lehet bocsátani (azon az alapon, hogy a háborús konfúzió miatt"összekeveredtek a dolgok", mármint abban a tekintetben, hogy mi a menekültügy és mi a betelepítés), de elfelej­teni nem szabad.
Sajnálatosnak tartom, hogy a vajdasági magyarok pártjai nem tudtak konszenzusra jutni, arról, mi a minimum.
Mindegy, hogy ki a hibás.
Sajnos, tény az, hogy a vajdasági magyarok hosszantartó, súlyos diszkriminációnak voltak kitéve (asztal alatt és asztal fölött). Ez sajnos nincs ellensúlyozva.
Attól félek, hogy teljesen inkompetens emberek lesznek azok, akik majd a szerbiai parla­mentben képviselni fognak bennünket. Lehet, hogy érzelmi alapon kompetensek lesznek, lehet, hogy figyelemre fogják méltatni őket. Nem hiszem, hogy egyszerű dolguk lesz. Hogy dirigálva lesznek, azt csupán feltételezem.
A gondolkodó értelmiség háttérbe van szorítva.
Nem hiszem, hogy a politikum élgárdája tudomány nélkül, azaz csupán a dirigált tudo­mány által egészen jól fogja "irányítani" a vajdasági magyarság sorsát.
Nemcsak az "irodalom" és a "folklór" dolga, hogy a kisebbségi sorskérdésekkel foglal­kozzon.
Üdv.
Szalma József

Kedves József:
Én úgy látom, a nagy szerb pártok között a háborús bűnrészesség, s így a háborús bűnö­sök iránti viszonyulás tekintetében sem, jelentős különbséget nem lehet felmutatni. Az egyik ti­zenkilenc, a másik egy híján húsz. Aki ebből a nemzeti érdekkörből ki akar lépni, vagy liberális, nyugatnak tetsző politikát kíván folytatni, azt a nagy többségben levő nemzeti, hogy ne mondjam nagyszerb szavazók kíméletlenül megbüntetik.
Mindenki tudja, Avramovic, volt nemzeti bank kormányzó már az 1999-ben a zajló NATO bombázások alatt megmondta: Kosovo gazdaságilag és minden más szempontból tartha­tatlan. Ettől kezdve a kérdés csak az, a szerbek mondanak le róla, vagy a Nyugat hozza meg a megfelelő döntést. Kostunica remek – a szerb nemzeti érdekeket preferáló – politikájának kö­szönhetően, a szerbek úgy látszik, megússzák. A Kosovo nevű békát – annak ellenére, hogy a balkáni háborúkat a szerbek kezdték, s a népirtás, meg a rombolás nagy részéért is felelősek – a Nyugatnak kell lenyelni. Előbb-utóbb.
A magyar szavazókra nagyban hat a magyarországi és a vajdasági lakájmédia. Meg a Vajdaság korábbi az egypártrendszerben Tito által biztosított kivételezett státusa iránti nosztalgia. Aminek fennmaradásáért elsősorban az ún. pozícionált értelmiség és a Magyar Szó visel törté­nelmi felelősséget.
Ez az oka annak, hogy most a liberális, meg a kevésbé liberális szerb pártok számíthatnak a magyar szavazók több mint egy harmadának szavazatára.
S ezért, mint mindenért ami a Kárpát-medencében élő magyar közösségekkel történik vagy nem történik, végső soron Budapest felelős. Képzeld el, hol lennénk már autonómiaügyben, vagy a kettős állampolgárság kérdését illetően, ha a mindenkori magyar kormány demokratikus követeléseinket ténylegesen, a nemzetközi politikai színtéren történő demokratikus, de határozott fellépéssel, támogatta volna. S hol lenne már Magyarország is!
Más.
Tegnap az újvidéki televízió szerb műsorában a szerb illetékes dr. Tanja Miscevic (érde­mes a nevét megjegyezni) elismerte: 100-120 ezer különféle Szerbiából „elszármazott” mene­kültet kell az országnak visszafogadnia. Ezek között vannak azok a szerbek és romák is, akik ugyan Kosovóból kerültek az EU-s országokba, de oda visszamenni vagy nem akarnak, vagy nem mernek.
Ahhoz, hogy Szerbia a fehér Schengen-i listára felkerüljön, ezeket a menekülteket vissza kell fogadnia (s el kell őket helyeznie). Hogy a többi feltételről, mint amilyenek a megfelelő mi­nőségű és technikai felszereltségű határőrizeti intézmények, vagy az emberkereskedelem és a korrupció visszaszorítása, ne is beszéljünk.
Miscevic asszony szerint nem számíthatunk gyors sikerre. Bár ne lenne igaza.
A gondolkodó értelmiség háttérbe van szorítva. Mondod Te. S igazad van. A VMSZ ugyanis, a mindenkori magyar kormánnyal együttműködésben, a támogatások leosztását kezében tartva másfél évtizede irányítja a „személyzeti” politikát. De ki a hibás ezért?
Ha az egy szem VMDP-és Csorba Béla, csúcsértelmiségünk kétségtelenül legbátrabb tagja nem teszi szóvá, a közvélemény észre sem veszi, hogy Kasza József odaállt a Forum könyvkiadó élére. Aligha azért, hogy az eddig fiókjában rejtegetett regényeinek kiadását segítse.
A tény, hogy ígérete ellenére Kasza József mégis első a VMSZ listáján, nem arra vall, hogy a jövőben vissza akarna vonulni és regényírással akarná megkeresni a betevő falatot. (An­nak ellenére, hogy a könyvkiadóban a recenziók recenziója ebbe a tevékenységbe még belefér.)
A VMSZ piszkos kampánya Kasza más ambícióit villantja fel. Mintha látná magát lenge­dező árvalányhajként Kostunica leendő kormányfő európai szabású kalapján. Hogy a kormány­zati felelősségvállalás ott van a VMSZ elnökének tervei között, látszik a szabadkai versenypárt kampánystratégiájából is.
Gunarason, a Topolya melletti településen a múlt szombaton a VMSZ szimpatizánsainak és szavazóinak disznót vágtak. Az érkezőket – feltehetően a két magyarországi politikai oldal egyensúlyát őrizendő – a helyi közösség VMSZ-es prominense azzal ámította, hogy „a disz­nót Orbán Viktor küldte”.
Ennyit a szerb nemzeti érdekről, a bátorságról és a piszkos kampányról.
Barátsággal:
Temerin, 2006. december 20.
Ágoston András
Ui.
A Vajdaságma portálon továbbra is a Magyar Összefogás koalíció vezet. A VMSZ meg­előzve a belgrádi liberálisokat és Canakot – ki tudja, lehet, hogy a disznótor is közrejátszott – feljött a második helyre.
Üdv. Á.A.

Dokumentumok:
Mi az igazság a Szabadkai Rádió körül?
László Gyula, a Magyar Összefogás Koalíció képviselőjelöltje, a Tartományi Kisebbségi Bizottság elnöke kedden Szabadkán a Nyitott Ajtó tribün vendége volt. A szabadkai rádió ma­gyar műsorának bajaiért a VMSZ-t, és annak elnökét, Kasza Józsefet tartja fő felelősnek. A párt és elnöke a műsorszórási és az önkormányzati alapítású médiumok kötelező magánosításról szóló törvény hiányosságait kihasználva magára hagyták, hagyják megszűnni a Szabadkai Rádiót. Céljuk pedig, hogy a Kaszavízió (Pannónia RTV) számára megszerezzék a körzeti frekvenciát. Nem elég számukra, hogy a magyar állami pénzekből magán és párttelevíziót csináltak, most rátenyerelnének a körzeti hullámhosszra is, de úgy érzik tehetik, mert ez is szerepel a Kostunica-Kasza paktumban.
László Gyula elmondta még, hogy a Tartományi Kisebbségi Bizottság az ő kezdeménye­zésére elfogadott egy dokumentumot, melyben a kormány elnökéhez fordultak, hogy módosítson a Szerb Képviselőház minden olyan törvényt, amely a megszerzett kisebbségi jogokat, köztük az anyanyelvi tájékoztatásról szóló jogot is korlátozza.

Németh Zsolt a magyar igazolványról
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, a múlt héten zárt ajtók mögött fogadta a határon túli magyar vezetőket a parlamentben.
Németh Zsolt a Duna Televízióban: - Ez egy zárt ajtók mögött tartott találkozó volt, én is a sajtóból értesültem mindenről. Az jelentős, hogy sor került a találkozóra, ugyanis két éve a mi­niszterelnök a határon túli vezetőkkel nem találkozott. A parlamenti pártokat nem hívta meg. Ez nem helyettesítheti a magyar állandó értekezletet.
A sajtóban a magyar igazolvány ügy tükröződött. Ott, ahol nem nagyon vettek eddig igénybe ilyen kedvezményeket, ott lehet ennek a meghosszabbításnak jelentősége. Hiba volt le­választani erről a kedvezményeket, így nagyon meggyengült. Ugyanakkor az utazási kedvezmé­nyek megmaradtak. Ahol a kedvezményt adó rubrikák beteltek, ott nem lehet meghosszabbítani az igazolványt.
Duna TV: - A múlt heti megbeszélésről Markó Béla elmondta, hogy a magyar kormány ígéretet tett arra, hogy a kormány uniós forrásból 100 milliárd forintot fordít a határon túliak tá­mogatására.
Németh Zsolt: - Ez beszédes, hogy már azt a pénzt is elköltjük, ami még meg sem érke­zett. A jövő évi költségvetésben ezzel szemben 8 százalékkel csökken a határon túli célokra for­dítható összeg. Ez egy milliárd forintos csökkenést jelent. Az Orbán kormány idején ez 12 milli­árd volt. A száz milliárdot hét év alatt tervezik ezekre a célokra fordítani. Ezt az összeget határmenti térségfejlesztésre lehet csak felhasználni, ha ezt figyelembe vesszük, máris kiderül, hogy ez nem egy jelentős összeg. Ebből hidakat, autóutakat kell építeni.

forrás: VMDP vajdasag
HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona