Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációBüntetni akarják a nyelvtörvény megszegőit

Büntetni akarják az államnyelv védelméről szóló törvény megszegését
Dátum: 2006-12-18 16:04
Belpolitika, közélet
Forrás: Pátria
A kulturális minisztérium ismét büntetni akarja az államnyelv védelméről szóló törvény megszegését. A kormány szerdán tárgyalja azt az anyagot, amely szerint a vegyesen lakott területeken élő szlovákok gyakran diszkrimináció áldozatai.

A kulturális minisztériumban állítólag ugyanis többen panaszt emeltek amiatt, hogy gátolják őket az információhoz való joguk érvényesítésében. A minisztérium azt állítja, hogy a nyelvtörvényt főleg Dél-Szlovákiában sértik meg, amikor a hivatalok csak a magyar kisebbség nyelvén nyújtanak információt, egyes helyeken a községi hangszóró híradása csak magyar nyelvű, vagy csak magyar nyelvű emléktáblákat helyeznek el és plakátokat függesztenek ki. A nyelvtörvény megsértésére 1999 óta a hivatalok csak figyelmeztethetnek, de a korábbi gyakorlattól eltérően pénzbüntetést nem szabhatnak ki. Ezen akar most változtatni a kulturális tárca.

forrás: felvidek.mamonitorozni kéne

Fórumozó írta:
Többször ragoztuk (itt és ott), hogy monitorozni kéne az államigazgatási és önkormányzati szervezetek ilyen-olyan tevékenységét, hogy időben felismerhetővé váljon a két nemzet (többségi illetve kissebségi sorsban lévő) interakciójából eredö esetleges negativ hatás. Ez a topic, csak arra szolgálna (ez javaslat), hogy ide feltöltsük a tényeket...pld idézetek dokumentumokból, stb... tehát nem polemizálnánk, nem vitatnánk, nem kommentálnánk...

Kezdem akkor én:

http://www.rokovanie.sk/appl/material.nsf/
0/923A58EE7034D485C125724400393B07?OpenDocument

V dôsledku porušovania zákona sú najviac diskriminovaní slovenskí občania na jazykovo zmiešanom území, keďže sa im veľakrát upiera základné právo na informácie, ktoré sa v niektorých obciach poskytujú (často práve zo strany orgánov verejnej správy) len tým obyvateľom, ktorí ovládajú jazyk národnostnej menšiny.

K porušovaniu zákona o štátnom jazyku dochádzalo najčastejšie pri vysielaní obecného rozhlasu v obciach na jazykovo zmiešanom území južného Slovenska (oznamy sa nevysielali dvojjazyčne, ale iba v maďarskom jazyku – riešili sa napr. podnety z Rohoviec, okr. Dunajská Streda, zo Svätej Márie, okr. Trebišov a i.), pri umiestňovaní pamätných tabúľ a nápisov (texty boli iba v maďarskom jazyku – podnety zo Štitár, okr. Nitra, z Košíc a i.) a pri propagácii a realizácii niektorých kultúrnych podujatí (plagáty a oznamy pre verejnosť boli iba v maďarskom jazyku – podnety z Hurbanova a Martoviec, okr. Komárno, z Rimavskej Soboty a i.).

Idézet a kukac.sk fórumbólViacero podnetov prijalo ministerstvo

Viacero podnetov prijalo ministerstvo kultúry aj v súvislosti s jazykovou úrovňou v rozhlasovom a televíznom vysielaní elektronických médií, ale aj v iných masovokomunikačných prostriedkoch, kde práve v rečových prejavoch profesionálnych používateľov slova dochádza k opakovanému porušovaniu normy slovenského spisovného jazyka. Často sa zákon nerešpektuje ani pri organizovaní rozličných výstav a iných kultúrnych podujatí na celom území Slovenskej republiky, pri ktorých sa sprievodné texty uvádzajú najprv v cudzom, resp. cudzích jazykoch a až na poslednom mieste v slovenčine. Pretrvávajúcim problémom sú aj orientačné tabule v Bratislave-Starom Meste, na ktorých je anglický a slovenský text v opačnom poradí, ako určuje zákon. Nedôslednosť pri dodržiavaní zákona o štátnom jazyku sa prejavuje aj v činnosti niektorých úradov, ktoré v rozpore so zákonom nevedú celú svoju úradnú agendu v štátnom jazyku.
forrás: kukac.skFórumozói vélemények

...tudod egyáltalán mirol van szó ? van csak mondod a magadék mint általában. nem arról van szó hogy van-e vagy nincs jogunk. itt a szlovák nyelv használatának kotelleségét erositik. egyszeruen muszaj lesz kifogástalanul tudnod szlovákul beszélni és írni ha nem megbuntethetnek. senki se mondta hogy amellett nem lehet más nyelven is.

Szerintem mind a ketten ugyan arról a dologról beszélünk, csak egy kicsit más megközelítésből. Te a tényállásból indulsz ki, én a a lehetséges mogoldásokat "szajkózom", mert sajnos minden megoldás az egyik lehetséges megoldáshoz vezet vissza az autonómiatötervések elindításához.
Ez nemcsak az én véleményem, ezt már nagyon sokan a magukévá tették az eltelt hónapok alatt, jövőre itt sokminden be fog indulni, talán most hagy ne részletezzem.


Az autonómatorekvésnek semmi koze ehez, akár a meglevo autonómia kellos kozepén megbuntethetnek a szlovák nyelv hiányos használata címén, tehát nem ezért hogy magyar nyelvet használod. a te megoldásod hogy az autonómia majd megvéd. jelentem : nem véd meg.

Nem az autonómia véd meg, hanem az autonómia törvényei, az autonómparlamant által jóváhagyott törvények. Ma bármikor kiszabhatnának ránk büntetést ez tény. Tudod az alkotmányban és a szlovák alkotmányra gondolok, van egy paragrafus, amikor ha azt úgy érzed, hogy az emberi jogaidat sért egy törvény, nem vagy köteles azt betartani és békés eszközökkel ellenállhatsz. Manapság rengeteg szervezet és forúm létezik, amelyek az effajta beadványokkal foglalkoznak. Tehát ha megbüntetnek, pénzbirságot rónak ki ránk és ha azt úgy érezzük, hogy jogtalanul kaptuk, az emberi jogainkat sértő módon, nem kell kifizetni punktum. Védekezni kell. Harcolni a jogainkért. Én egy hasonló dolgot már átéltem és győztem. Mi is győzünk, ha egységesen fogunk próbálkozni.

Egyszerűnek tűnő megoldás, csak ember kell hozzá: Nagyjaink közül kellene néhánynak tört szlovákkal előadni néhány beszédet a Parlamentben (Ez még menne is Nevető ), aztán feljelenteni saját magukat. A perrel pedig elmenni az Eu legfelső fórumáig, had lássa a világ. Persze, ember kell hozzá, nem lekvár.
forrás: kukac.skNyelvtörvény a kirekesztő

Nyelvtörvény a kirekesztő magyarok ellen Szlovákiában!
Dátum: 2006-12-19
Forrás: MR
Szlovákiában megpróbálják visszaállítani az úgynevezett nyelvrendőrséget! A kormányzati oldalon ugyanis vannak olyanok, akik szerint a kisebbségben élő magyarok hátrányosan megkülönböztetik a többségi szlovák nemzetet.

A Kulturális Minisztérium visszatérne a 90-es évek első felének gyakorlatához, amikor szankcionálták a nyelvtörvény megsértését. A vegyesen lakott területeken élő szlovákokat ugyanis gyakran diszkriminálják - áll abban a kulturális minisztériumi beterjesztésben, amelyet Robert Fico kormánya szerdán tárgyal meg.

1999-ig, tehát a kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó norma hatályba lépéséig pénzbírságot is kiróhatott a tárca, azután már csak figyelmeztethetett. De ez nem elég hatékony, ezért javasolják a korábbi gyakorlat, a Nyelvrendőrség visszaállítását, és a köztisztviselők vizsgáztatását szlovák nyelvtanból. Sok magyarlakta településen ugyanis nem tartják be az idevágó szabályokat. Például a magyar kulturális rendezvények plakátjai csak magyar szöveget tartalmaznak. Egyes településeken a hirdetések csak magyarul hangzanak el, vagy a szlovák nyelv a második helyre szorul – indokolja a minisztérium a törvényjavaslat beterjesztését.

A nyelvtörvényt a rossz emlékű Mečiar-érában, 1995-ben fogadta el a szlovák parlament, amely a szlovák nyelv státusát rögzíti. Ott azonban, ahol a kisebbségek aránya eléri a 20 százalékot, a kisebbségi nyelvhasználati törvény szabályainak megfelelően a kisebbség nyelve is használható a hivatalos ügyintézés, illetve a mindennapi érintkezés során.

Haják-Szabó Mária (Pozsony),MR
Szlovákia: Szankciókat a kisebbség ellen

2006. december 19. [0:05]
Szlovákia: Szankciókat a kisebbség ellen
A szlovák államnyelvről szóló törvény megsértésének újbóli büntetését szorgalmazza a pozsonyi kulturális minisztérium

A kisebbségek által állítólag megsértett szlovák nyelvtörvény büntetésekkel való betartatását szorgalmazza a pozsonyi kulturális minisztérium egy jelentésében, amely szerdán kerül a kormány elé.
A nyelvtörvény csak 1999-ig tartalmazott szankciókat a megsértői ellen, s most ezek visszaállítását javasolja a minisztérium a főleg Dél-Szlovákiából érkező panaszok miatt.
Ha a szankciókat nem alkalmazzák, az államnyelvről szóló törvény csak formális nyilatkozat marad... minden jogi erő nélkül - hangzik a jelentés.
A dokumentum szerint számos szlovák arra panaszkodik, hogy megtagadják tőle a tájékozódáshoz való alapvető jogot. Ez főként olyan helyeken fordul elő, ahol a helyi hatóságok egy kisebbség nyelvét beszélik.
Az államnyelvről szóló törvényt főleg a magyarok lakta Dél-Szlovákiában sértik meg a minisztérium szerint. Példaként hozza fel, hogy a Dunaszerdahely (Dunajska Streda) közelében fekvő Nagyszarván (Rohovce) és a Tőketerebes (Trebisov) melletti Szentmárián (Svata Maria) a helyi rádió csak magyarul sugároz, nem két nyelven.
Máshol az emléktáblák nyelve csak magyar, egyesek pedig arra panaszkodtak, hogy a közérdekű bejelentések csak magyarul hangzanak el községi hangosbeszélőkön.
Bíró Ágnes képviselő, a Magyar Koalíció Pártjának tagja, a kulturális minisztérium volt államtitkára bírálta a büntetések visszaállítását célzó javaslatot, megkérdőjelezve a nyelvi diszkrimináció fogalmának puszta létét a vegyes lakosságú területeken. Bíró szerint az EU-tag Szlovákiában elavult a nyelvtörvény, a pusztán angol vagy német elnevezésű üzleteket sem büntetik meg a törvény megsértése miatt.

(MTI/CTK)
forrás: vajdasagmaHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona