Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációGazdátlan magyarok

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök homíliája
a magyarok sebeinek gyógyulásáért bemutatott szentmisén
Elhangzott 2006. december 4-én Székesfehérváron.

Fájdalmunk, hogy két éve az emberi manipulálás és hazug politika elhitette e nép fiainak jó részével, hogy nem adhatja meg azt, amit most készül majd Románia megadni minden román­nak: a magyarsághoz való tartozás élményét, annak jogi keretét a honpolgárság megadásával. Mennyi sebet, mély sebeket kapott ekkor az elszakított magyarság.
Még nehezebb keresztet, mint a korábbi. Hisz a megalázottságban eltelt évtizedek ke­resztjeit idegenektől kellett elviselniük, de ezt a sebet magyar a magyartól kapta! Fájdalmas, hogy mind emögött a hazugság, az önző napi politikai célok húzódtak meg. Sok szív, sok lélek fájdal­mas csalódással élte meg azt, amire nem számított, határainkon innen is, és nemcsak a határain­kon túl. Fájdalmas, hogy ezért még senki nem kért bocsánatot, hogy ezt a bűnt senki nem bánta meg, annak jóvátételét senki nem kezdeményezte.

Ágoston András:
Gazdátlan magyarok
Nag! y érdekl& amit az EU-tagság jelent. A kettős állampolgár­ságot tehát kérni kell. Annál is inkább, mert a schengeni vízumrezsim minden más híresz­telés ellenére valóban súlyos terheket rak a vajdasági magyarok vállára.
A VMDP számára kedvező fejlemény, hogy Kövér László megerősítette: pártja nem kí­ván részt venni a választási kampányban egyik magyar párt oldalán sem. Kevésbé kedvező az egész vajdasági magyarságra nézve, hogy a Fidesz – MPSZ továbbra sem foglal állást a kétpólusúvá vált vajdasági magyar politikai elit évek óta tartó vitájában.
Budapesten tehát nem döntött a legfontosabb kérdésben: ab­ban, hogy mi legyen a Kárpát-medencében élő magyar kisebbségi közösségekkel. A magyar politikus közvetlen fellépése, őszinte, valóban gondolatébresztő tényfeltáró elemzése mégis hozzájárult a részvevők reális helyzetlátásának kialakulásához.
Akár tartományi képviselőház a toleranciabarátok, a Tadic-féle demokraták, Canak hívei és a VMSZ egyetértésé­vel mintegy másfél millió eurós külön alapot hozott létre az üresen álló vajdasági házak megvá­sárlására. Hogy kinek? Hát a vajdaságban élő menekülteknek.
László Gyula VMDP-s képviselőt, aki azt igyekezett elérni, hogy a vásárlások ne terjedje­nek ki a magyar többségű községekre és településekre mert ezzel megbontják egy-egy vidék nemzetiségi összetételét, a többi között a VMSZ képviselői is azzal hurrogták le, hogy a határozat összhangban lesz az új alkotmánnyal. Az alkotmány becsületére legyen mondva, az valóban tiltja a nemzetiségi összetétel erőszakos megbontását. Ezt ne tudná a tartományi végrehajtó tanács, amelyben Korhecz Tamás egyben alelnök és kisebbségi titkár is?”
Budapestről nincs reagálás, de a vajdasági menekültügyi tanács elnöke dr. Janko Veselinovic máris támad. Szerinte az amit Ágoston tesz voltaképpen választások előtti manipuláció. Véleményével nem érdemes vitatkozni. Ugyanakkor meg kell állapítani: a menekültügyi megbízott sajnos egyetlen ténnyel nem cáfolja a magyar miniszterelnökhöz írt levelemben felhozott tényeket. Sőt, megerősíti azokat! Úgy védekezik, hogy a tartományi képviselőház szóbanforgó határozata nem a leendő, az érkező menekültekre vonatkozik (mintha ilyeneket még várna), hanem azokra, akik már itt vannak.
Hiszen pont erről van szó! Arról, hogy a már itt levő meneküteket a VMSZ segítségével meghozott betelepítési határozat alapján pont a leendő kishatár-forgalmi övezetben telepítik le.
S arról, hogy ha a magyar diplomácia nem lép közbe, akkor a VMSZ, már többedszer, olyan szerb hatalmi érdekeknek megfelelő politikai akcióban vesz tevőlegesen részt, amely súlyosan sérti a vajdasági magyarság alapérdekeit.
Ilyesmiről volt szó, amikor a VMSZ-es polgármesterek 1992-től kezdve, majd 1995-el bezárólag egyetlen szó nélkül befogadták a főleg horvátországi, majd kosovói menekülteket. Említsük meg itt is: az egyetlen kivétel Zenta akkori polgármestere volt.

Vajdasági Magyar Demokrata Párt
Ifjúsági Tagozat
Szabadka, 2006. december 13.
Közlemény

Megkezdődött a piszkos kampány a VMSZ részéről, amihez saját fiataljait használja fel
Reagálás a VaMaSzIF 2006. december 13-i sajtóértekezletén elhangzottakra

!
Az ilyen fajta aláírásgyűjtési mód tetemes költségekkel jár. Annak tudatában, hogy a VMSZ kezében tartja a Magyarországról érkező támogatásokat, érthető, hogy miért ütközik ne­hézségbe a több mint 10 ezer aláírás összegyűjtése.
A MÖK emberei nem nyomásgyakorlással, emberek egzisztenciájának fenyegetésével gyűjtik az aláírásokat, hanem egyenként megszólítják az utca emberét, ily módon az tisztában van, hogy kinek és miért ír alá.
Hisszük, hogy a vajdasági magyarok nem fognak bedőlni a VMSZ következetes program nélküli politizálásának, valamint a szerb pártok ,,multikultúrális” hívogató szavának, és 2007. január 21-én a Magyar Összefogásra fogják leadni szavazatukat.
Azok akik a magyar falvak szerb menekültekkel való betelítésére szavaztak és koalíció­ban állnak a Kostunica-féle szerb demokratákkal, azok nem is érdemelnek a vajdasági magyarság részéről szavazatokat.
A VMDP IT felhívja a magyar fiatalságot, hogy januárban minél nagyobb számban ve­gyenek részt a választásokon, éljenek demokratikus jogaikkal, hiszen ez határozza meg közös jövőnk alakulását.
A VMDP IT nevében,
László Bálint
elnök

Dokumentumok
Amíg a rektor nem válaszol, nem lesznek magyar BBTE-rektorhelyettesek
A BBTE magyar tagozatvezetőinek tanácsa - a kari és tanszéki szintű tagozatvezetők - kitartanak a múlt heti döntésük mellett: addig nem jelölnek új magyar rektorhelyetteseket a lemondottak helyébe, ameddig az egyetem vezetősége, elsősorban a rektor nem válaszol hivatalosan és pozitívan a már a múlt héten felvetett problémákra - számol be mai közleményében Magyari Tivadar, a magyar tagozatvezetők tanácsának szóvivője.
Az ügyvezetők, Ionescu Klára, Magyari Tivadar és Veress Károly a tagozatvezetők nevében elsősorban arra kérték a rektort, hogy hivatalosan garantálja, hogy magyar tagozat működési szabályzatát a szenátus napirendre tűzi. Ez a szabályzat alapozná meg a magyar részleg döntési, működési önállóságát a jelenlegi keretekben, mivel önálló magyar karok még nem létesülhettek az egyetemen. Másodsorban kérik a rektort, hogy állapítson meg egy pontos naptári tervet a többnyelvű feliratozásról szóló korábbi döntések végrehajtására. Hivatalos átiratukban leszögezik, hogy csakis teljes körű feliratozásról lehet szó, nem pedig újraértelmezett, néhány helyiségre vonatkozó részmegoldásról.
Harmadsorban kérik visszatérni arra a szenátusi határozatra, ami a két adjunktus eltávolítása ügyében született. A hivatalos átirat nyilvánvalóvá teszi, hogy ameddig a tagozat önálló működésének kérdésében most sem születik előrelépés, a feliratozás nem kezdődik meg, a rektorhelyettesi feladatok nem vállalhatók.
A tagozatvezetők tanácsa határozottan arra is kérte a rektort, hogy vonja vissza azt az állítását, amely szerint a magyar tagozat képviselői a német tagozat vagy a judaisztikai intézet visszaszorítását kérték volna. A közleményben ezeket az egyetem értékes részeinek tekintik, és a rektor kijelentéseire magyarázatot kérnek.
Közben komoly szervezési gondokat okoz az egyetemen a két rektorhelyettes hiánya. Azokat a feladataikat, amelyek nem kifejezetten a magyar résszel voltak kapcsolatosak, megpróbálja a többi rektorhelyettes átvenni, de megmarad a komoly arculati probléma: több mint két hete felső képviselet nélkül áll a magyar tagozat.
Ilyenre nem volt eddig példa. Nemhogy 89 után, de előtte is mindig volt magyar rektorhelyettes.
"Fontos megjegyezni, hogy mindezek mellett továbbra is zavartalan az oktatás, a napi munkában nem érződik a válság, a kari és tanszéki szintű magyar tagozatok biztosítva vannak. Jelenleg a jövő évi felvételit, illetve az új magiszteri programokat készítik elő. A különböző karok magyar tagozatvezetői felső koordináció hiányában egymással és az ügyvezetők révén tartják a kapcsolatot a kari szintet meghaladó kérdések megoldásában. A tagozatvezetők tanácsa úgy döntött, nem zárkózik el attól, hogy a testület találkozzon a Bolyai Kezdeményező Bizottság vezetőségével" - zárja közleményét Magyari Tivadar.
(Transindex)

MDF: a kormány fel akarja számolni a határon túli politikát
Az MDF szerint a magyar kormány a teljes határon túli politika, az eltelt tizenhat év alatt kialakult intézményrendszer felszámolására törekszik. Almássy Kornél, a párt országgyűlési kép­viselője csütörtöki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a kormányzat drasztikusan csökken­tené a határon túli magyarok eddigi támogatását.
A kormányzat célja, hogy centralizálja a határon túli támogatásokat, beolvasztva, illetve bezárva a korábban ezzel a feladattal foglalkozó közalapítványokat - mondta Almássy Kornél.
A politikus kiemelte, hogy továbbra sem egyértelmű, hogy mi fogja helyettesíteni a meg­szüntetett Máért-ot.
Az MDF kifogásolja a Határon Túli Magyarok Hivatalának (HTMH) megszűnését is - tette hozzá.
A távirati iroda kérdésére válaszolva Almássy Kornél hangsúlyozta: az MDF-es politiku­sok várhatóan nem támogatják a Szülőföld Alapról szóló törvénymódosítást a december 18-i vég­szavazáson.

Forrás: VajdasagmaHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona