Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció


Miért Szent a magyarok koronája?

A Szent Magyar Korona

Miért Szent a magyarok koronája?

Sokáig nehéz volt olyan adatokhoz jutni, amelyek lehetővé tették volna azt, hogy a Szent Koronánkról bővebbet tudjunk, hiszen mindent elködösítettek, ami egy előző "átkos" rendszerről szólt. A vallásról, vagy a királyságról csak a történelemórán illett beszélni, de királyokért nem volt sikkes lelkesedni. Az klerikális, vagy reakciós valami volt. Újabban sok ismertető anyag jelent meg a koronánkról, de itt is csak a méreteiről szóló információk, és a koronaőri feljegyzések voltak valóban tudományosan is megbízhatóak. A többi emberi. Jók is, és kimondottan félrevezetőek is. De mégis megjelent valami, és ezek között néhány eléggé megbízható forrásmunka.

Ha ma valaki az igazságot valóban tudni akarná, akkor mai módszereinkkel invazív (károsító) vizsgálatok nélkül is megtudhatnánk néhány fontos dolgot a Szent Koronánkról. Így írom nagy kezdőbetűkkel, mert nem tárgy, hanem közjogi méltóság. Én elsőnek egy Röntgen-spektrográfiás mérést végezék el a koronánkon. A visszavert és az áteresztett spektrum hiteles mérési anyagokkal szolgálhatna a korona eredetéről, és egy ezt kiegészítő C14-vizsgálat, vagy egyéb radiometriai kormeghatározás is hasznos adattal szolgálna. Jó esélyünk van arra is, hogy az alapanyagként felhasznált aranyat faszénnel kohósították.

Az első az izgalmasabb, mert egy ilyen spektrogram utalást ad még arra is, hogy hol bányászták azt az ércet, amelyből a korona aranya készült. Ez nem közömbös, mert minden aranybányának eltérő és jellegzetes nyomelem jellege van, és ez lehetővé teszi egyéb, kiegészítő vizsgálódás elvégzését is, hiszen az sem közömbös, hogy a történeti feljegyzések szerint mikor és meddig művelték azt az aranybányát. Meg kellene vizsgálni azt is, hogy a korona greca (alsó kör alakú pántrész), és az állítólag utólag rátett keresztpántok (corona latina) egykorúak-e, és/vagy ugyanabból a műhelyből való-e az anyaguk? A szegecsekre, és különösen a sebtében rágányolt hátsó 'Dukász' képre külön is figyelmet kell majd fordítanunk. Én a kalapos királyt sejtem a koronázási ereklyéink megrongálása mögött, akit a hun hagyományokhoz híven szándékosan nevezek egyszerűen csak 'kalapos királynak', mert sohasem koronázták ténylegesen magyar királlyá a magyarok koronájával, azt csupán fizikailag birtokolta. Ebből ugye az értelem szerint az következik, hogy nem is lehetett II. József. Emiatt törvényeket sem hozhatott, legfeljebb csak rendeleteket. Ez a cím csak királyként illette volna meg.

Különben József felvilágosult uralkodó volt, sok jó intézkedést is hozott, de halála előtt visszavonta ezeket, mert tudta, hogy a magyar koronatörvény értelmében amúgy is eltörlődnének a halálával. Jobbnak látta, ha ezt ő maga teszi meg. A koronára utólag rátett további két kép (Géza, Konstantin) is figyelemre méltó, mert ezek anyagi összetétele is érdekes. A fent ajánlott vizsgálatok semmiféle kárt nem tenne a koronában, de sok tudománytalan vitát döntenének el végérvényesen, ahol néha egészen együgyű vélemények is évszázados teret nyertek.

Tisztázzunk valamit!

A magyarok koronája minden jegyében közép-ázsiai jegyeket mutat. Ilyet abban az időben Rómában egyetlen ötvösmester sem tudott készíteni. Megkísérelték ugyan a technológia elorzását is, mert bizony nagyon tetszetősek, kívánatosak voltak a keleti mesterek munkái, de mester is kell az alapanyaghoz. A művészettörténészek és a történészek szerint az 1050-es évek után már keleten sem voltak ilyen stílust képviselő műhelyek. Európában ismerték ezeket az ékszereket és dísztárgyakat is, nagyon áhítoztak utána és többször ki is rabolták érte avar néptestvéreinket. Ők a határőrnép szerepét játszották az eurázsiai népszövetségi kagánság és a római birodalom akkori (eléggé stabil) határán. A törzsszövetségeket mindenki emlegeti, a vérszerződést is mindannyian tanultuk, de ez nem korlátozódott a honfoglalás aktusára, hanem elterjedt szokás volt a szavatartó hun fajoknál. Ha valakivel szerződtek, akkor még a saját rokonaikat is leverték, ha azok áthágták a becsület határát.

Európában és Ázsiában minden nép hunoknak mond minket, mostani, mai magyarokat. Hunniában -az akadémiai kutatók szerint- állítólag már nem élnek hunok. Ennek ellenére találtunk ilyet Rómában, hogy ; Mathias, Rex Szkiturum... A korabeli pápa még így írt Mátyás királyunknak, hogy 'Mátyás, a szkíták királya'. Úgy gondolom, hogy az akkori pápa sem volt alultájékoztatott, és tudta, hogy ki a szomszéd uralkodó. Ez a korszak szédületesen el lett kenve a történelmünkben. Atillától az egész világ reszketett, és a tankönyvekkel ellentétben még az unokájának is fizette a 'védelmi pénzt' a Kelet-római császárság. A Nagy Atillának még a Nyugat-római birodalom is fizetett, csak a szenátus előtt búzavásárlásnak álcázták a védelmi pénz fizetését. Megállíthatatlanul eljutott Rómáig is, de nem fosztotta ki. Állítólag ott meglátta az égen Péter és Pál apostolokat karddal a kezükben, és ettől megrettenve félelmében visszafordult. Pedig maga a római pápa hozta elé a város kulcsait. Ezt a jelenetet fel is festették a sixtusi kápolna falára. A gótokat meg valahogy lefelejtették onnan (mint veszedelmet), pedig nem sokkal Atilla után kétszer is lerombolták és kifosztották a szent várost. Attila ókeresztény uruki-Mani hitű uralkodó volt, Kínáig egész Eurázsia császára. Ezért nem fosztotta ki Rómát. Aetius a római vezér jó barátja volt. Váratlan halála (megmérgezése) nagy veszteség volt a hunoknak. Volt egy szépséges és fiatal gót felesége is. Bele is halt az elállíthatatlan 'orrvérzésbe'. Már a nászéjszakáján.

A Szent Koronánk császári jellege ma is megfigyelhető. Ezt felül pántos kivitele jelenti. Ezért van a 'pantokrátor-kép' a korona tetején. Az ilyen koronaalak ugyanis azt jelenti, hogy e fölött az uralkodó felett már csak az Isten áll. Az is érdekes, hogy Atillát az Isten ostorának nevezte az akkori világ, és nem pedig az 'ördög ostorának'.

Sokan ócsárolták azokat a kutatókat, akik Sumer vagy Egyiptomi vérségi-nyelvi, sőt vallási kapcsolatokat merészeltek feltételezni, de még sok meglepő bizonyítékot fogunk lapjainkon megmutatni olvasóinknak. Az élet is gyakran szolgál ilyenekkel.

Több mint elgondolkoztató, hogy minden lényegi jegyében hasonlatos képet talált tehetséges fiatal régészünk; Vörös Győző egy Théba melletti hegyi barlangban a menyezetre festve. Ebből azután nagy botrány is lett, mert a "Templom Théba koronáján" c. szenzációs könyvében ezt meg merte jelentetni (a ókorfelelős nagy mogulok tudta és beleegyezése nélkül!). A "vezető magyarokat" (vagy a magyarokat vezetőket?) nagyon felzaklatta a dolog, mondhatjuk majdnem megütötte őket a szederjes guta. No igen! Sok évszázados aknamunkát tett nevetségessé munkájával. Az ominózus barlangban fényképezett freskón a pantokrátort látni egy mandorlában, 64 kis kerek dísszel keretezve, Jézus aurája, a kép stílusa, a Nap és a Hold a feje mellett, a trónus, és minden jegy azonnal a koronánkon lévő képre emlékeztet. Lehet, hogy valóban kopt eredetű, de akkor meg mi köze van a koronánknak a kopt hagyományokhoz? Mert a jogarunkban meg egy egyiptomi kvarc van...

Vörös Győző: Templom Théba koronáján-című könyvéből

A thébai pantokrátor. Egy mandorlában van ábrázolva, és ezt 64 "pötty" keretezi!

Atilla dolgainak ótörökül és az úz mondák és regék körében is utána lehet olvasni a hazai és a bizánci (akarom mondani isztambuli) könyvtárakban. Az avarok kirablásával szerzett sok szekérszám összeharácsolt kincset Nagy Károly később széthordatta (ajándékozta) az egész akkori katolikus Nyugaton, így még hispániai (spanyol) kolostornak is jutott belőle.

Azt még a gyenge elméjűek is tudták, hogy ez majd nem marad válasz nélkül, hiszen az avarok a hunokkal rokonságban és törzsi szerződésben voltak, és ezért "művelt nyugaton" sok ékszert durván (lemezollóval) daraboltak szét, és egy-egy látványos darabjukkal ruhadíszeket, könyvtábla díszeket kókányoltak, hogy a szépséges aranydíszeket ne kelljen beolvasztani, és abba a butaságba ringatták bele magukat, hogy a hunok így már biztosan nem fognak ráismerni. Ezekkel még most is tele van a "művelt" Nyugat. Atilla kardja is ki van állítva Bécsben, és a "megbecsülés jeléül" közvetlenül a klozet mellé tették a vitrint. Hja! A tudatalatti nagy úr. Még ma is félnek. Nagy Károly kardjának keresztelték át. 1500 év múlva. Többek között ezeknek a rablott kincseknek a nyomdokain "kalandoztak" a későbbi hun "kommandók". Lényegében; a jogos tulajdonért. Ez volt az a bizonyos "kalandozások kora", de szerintem még a tatár és a török hadjáratok is ennek voltak köszönhetők, vagyis a dolog közelibb és élőbb, mint azt elsőre gondolnánk. Ez úgy volt kalandozás, ahogy a csángók "elcsángálása"...

A besenyők egészen idáig üldöztek minket, azután meg nem jöttek be ide a "tejjel-mézzel folyó" kánaánba. A kabarok az előörs, a besenyők a zárónép voltak? Ezért maradtak a Kárpáton túl a csángók? A honfoglalás után hova tűntek ilyen szokatlan hirtelenséggel a besenyők. Csak az idekergetés volt a feladatuk? A mondáink semmiféle kergetésről nem beszélnek. Itt is van egy kis úri huncutság? Túl sok a Besnyő nevünk. A besenyőket testőrként alkalmazták királyi udvarunkban a megbízhatóságuk miatt.

Hunor és Magor idáig - a Kárpátokon túlra - kergette a csodaszarvast, megtetszett nekik a hely, majd idevezették a népet. De mikor? Ennek bizony még sokkal Árpád atyánk előtt kellett megtörténnie, ami a fennmaradt uralkodólistánkból jól követhető.
A korona méretei arról árulkodnak, hogy a kereszt a tetejére utólagosan lett rászerelve egy sróffal. A lyuk már megvolt. A kereszt 60 mm magas. Ha rajta lett volna ez a kereszt, akkor annak nagyságára nézve 50,8 vagy 76,2 mm-nek kellett volna lennie. Szép kereszt, nekem mint kereszténynek nagyon tetszik, csak nem eredeti. Az egész korona minden méretrendszerében hüvelykben van (coll, hüvelyk; 25.2 mm) és ez sem csak azért van így, mert a mesternek éppen akkorát volt kedve levágni a bádogból. A méretek mindenhol céltudatosak. Ez az ókortól kezdve gyakran megfigyelhető úgy épületeken, mint ékszereken is. A koronánkon többek között a méretek mögé rejtett Fibonacci számokat, a természetfraktál arányszámait, az aranymetszés lecsengési sorát fedezhetjük fel. Felületesen vizsgálva méretek pontatlannak, érdektelennek gondolhatók, (mondjuk a mai metrikus rendszerben méregetve), és az összefüggés csak hüvelyben mérve válik szembetűnővé egy avatott szem számára; 1, 2, 3, 5, 13 hüvelyk.
Ez a logaritmikus spirál a Fibonacci-függvény mentén növekszik.

Szerepel még a 10,12,15,26 hüvelyk is, de nem szerepel a 4, 6, 7, 9, 10, és 11 hüvelykes hosszúság a befoglaló forma arányait meghatározó méretek között. 26 hüvelyk a korona külső kerülete. A külső kerület fele 13 hüvelyk. Ekkora a pártarész hossza is. A hosszanti pántív belül mérve, és az előbbi párta hossza 13 hüvelyk, de ez még milliméterben is érdekes lesz; ez 315 mm. A magyar "renum 11" számmisztikában az 'élet' száma. A Csomor Lajos vezette ötvös és szakértői kutatócsoport mérte az adatokat 1978-ban. A Fibonacci összefüggéseket ők is konstatálták. (Erre ugyan már egy koronaőr (Gróf Lévay Péter) is utalt egy korabeli feljegyzésében, és jelezte, hogy a páros és páratlan számoknak és egyéb arányoknak nagy fontossága van).


A Fibonacci arány egyre jobban közelíti az aranymetszést.
Ugyanez a Naprendszer bolygóira is igaz!
A 315-ös szám azért is érdekes, mert a corona graeca kétsorban látható gyöngysorai több okból hiányosak, de a maradék hellyel együtt a két sorban 315 vagy 316 gyöngynek jutna hely. 3,16 (az előbbi szám százszorosa) nem más, mint az Univerzum egyik elengedhetetlen világállandója, a teremtő titkos száma. A teremtő forrás paraméterét takarja fénysebességben (mint alapmértékben), vagyis 3,16 c. Ez adja később a mai a templomtornyok titkos szögét is . Ettől működő egy katolikus templom is, és a tari vagy zalaszántói sztúpa is. Persze a mohamedán világ, de már az ókori Egyiptom szintén tele van ezzel a pontos szöget hordozó jelzéssel. A szög minden kultúrának ugyanazt jelenti. A sebesség egy szöget is jelent. Ugyanúgy, mint a szuperszónikus repülés képleteiben. Erről részletesen írunk az ABLAK - folyóiratban. De ez megfigyelhető a következő képen is. Ha rátalálsz írjál.
Az égi pantokrátor Ha megnézzük az 'égi pantokrátor' képét, akkor azon 4x3=12 vörös almandin követ láthatunk rajta. Ezek (kettő kivételével) cseppalakúra vannak csiszolva. Ez 12 Tűzjel. Ebből kettő csak kúpos jellegű. A kiindulási egy a pantokrátor feje felett található. Ez másmilyen. A másik értelmét még nem értjük. Ugyanígy találunk még 12 fehér gyöngyöt is. Ezek Vízjelek. Feltűnő, hogy mind ki vannak fúrva, de a foglalatukban "összevissza" állnak. Ezek a finomhangolók a korona inicializálásánál. Nem valószínű, hogy a megrendelő szegénysége miatt kerültek a koronánkra kifúrt gyöngyök, hanem tudtunkkal teljesen más okból. Eszerint ez szűz Mária gyöngysorából idekerült ereklye. Az időt 2x12 órában mérjük. Ha figyelmesen bejárja a lapjainkat, akkor majd rájöhet arra, hogy miért is hoztuk összefüggésbe a Pantokrátor képet az órákkal. A korona felső négy pántján, a látható pantokrátor képen összesen 72 gyöngy és 64 almandin van. A hitelveink szerint 72 kerub van, és 64 térdimenzió.

A kozmológiában az idő fejlődését mindig bináris felhasadásokkal ábrázolják. A superstringek is ilyen kettéágazóak. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256.... Számítógépes kollégák! Ismerős valahonnan?

A 'buta" sámánok pedig éppen 66 térdimenzióról beszélnek, (és nem háromról, esetleg négyről), akkor, amikor a hullámelméleti matematikusok még megközekítően jó modellt sem tudtak kreálni 11 dimenzós tér alatt. (Az egyhiperteres térnek valóban 11 forráshelye, forrásdimenziója van! Ez jó eredmény volt a matematikusok részéről!). Ezzel szemben a sámánok dél-Amerikában vagy Szibériában is 66 térdimenzióról beszélnek. Mindenhol a világon. Itt sokszor úgy nyilatkoznak, hogy van -33 tól +33 ig terjedő 66 dimenzió, és van egy különleges semmi tér is! Ez fekete. Itt utaznak a sámánok a lelkükkel. Vagyis ők a kéthiperteres 16 forráshelyű téridőről beszélnek, amelynek minden forráshelye egy virtuális négydimenziós időrendszert generál. Már at időbeli kiterjedés miatt sem lehet semmilyen általunk ismert fizikailag létező dolog három dimenziós.

16x4 csak 64! (Jézus bűvös száma pedig éppen 66!)

Hol van hát a hiányzó kettő?

Ott van a képen, csak éppen "ciprusfának" gondolták. Amolyan "kultikus ciprusfának". Aki nem a mestere, az a hóhéra, mondja a régi mondás. Az a két kis csepp alakú "fácska" nem más, mint a magyarok ősi hitéből atya és anyó. EZ és AZ. Purusa és Prakriti, Atyatámbhava, és Anyónyámbhava. (Színessel kiemeltem a lényeget). Az almandinok is ezért cseppalakúak. Ugyanúgy Tűzjelek. Ez az a két alapdimenzió, amely alappal szolgál minden további dolog kialakulásához. A két szent ősidő. Magukat a forrásokat aranyatyának és aranyasszonynak nevezték. A vezető papjainknak és papnőinknek is ez volt a rangjuk. PUR-US-A. Pur tiszta, us a teremtési zóna, Az "A" pedig a Teremtő. Ő áll a Teremtés kezdetén. Minden további már csak "teremtmény".
Csomor Lajos könyvéből A kereszt alakban kiterített pántok világosan mutatják, hogy ez a pánt sohasem lehetett hosszabb, mert világosan kivehető rajta, hogy "gyárilag" be lett szegve mind a négy pánt. Ezen a cifra életben sem volt tizenkét apostol. (Bár többen görcsöltek ezzel). A pantokrátor köldöke egyúttal a világ köldöke is. Itt bizonyosan nem a ma láthetó kereszt volt, mert mérete miatt kilóg a minden más elemében hüvelykben mérhető méretek közül is. Itt megszámolhatók a gyöngyök és a cseppalakok. Fontos a számuk.

A fenti adatokat mi nem akarjuk bizonygatni, hiszen a szakértők megvizsgálták, megszámolták, lemérték. Lelkük rajta. De olyan sok minden utal a tudatos tervezésre, hogy efelől semmi kétségünk nem meradt. Ami a méretekből durván kilóg, az nem is eredeti tartozék. Az már mindesetre felsejlett, hogy a koronánk több annál, hogy egyszerűen csak ékszernek, vagy tárgynak gondoljuk.

AZ IDŐ TITKOS KORONÁJA

én meg a jobboldali vagyok

A koronánk nemcsak egy ősi ékszer, hanem főméltóság. Ez furcsa, hiszen a materialista világ ezt úgy is magyarázhatja, hogy mi magyarok valamiféle kultikus tárgyat imádunk, vagyis javíthatatlan fétisisták, vagy valamiféle bálványimádók vagyunk, miután nálunk egy tárgy a főméltóság. Ez azért van így, mert a koronánknak lelke van, mint egy embernek, vagyis a koronánk él. Godolkodik, dönt és tanácsol és ha kell, akkor királyt választ. Mi ezt nem elhisszük, hanem biztosan tudjuk. A magyarok Szent koronája mindenképpen előbb létezett Szt.István királyságánál. Nem utólag kapta (mint Mátyás, aki jópézért vette vissza nyugatról a koronát), hanem előtte. A sógorától származott vissza, aki nem akarta csak úgy simán visszaadni, mert az etikett szerint úgy tűnhetett volna, hogy Vajk ezzel a vazallusává válik. Ezért először a pápához került Aachenből, majd így a pápa már mint egyházi adományt küldte tovább barátjának, Istvánnak. (Vajk István "pogány" neve volt). Ő Németországban nevelkedett, és szelíd, hívő ember volt. A pápa a koronát apostolnak és nem egy főrangú embernek küldte! Felettesének mondta... DE! Hogyan mondhatott ilyet a pápa, hogy István apostoli fenség, amikor az apostolok évezrede meghaltak? A Szentszék néhány éve televizió felhívásban (amit saját szememmel láttam) újra kereste a Magyarországon élő prófétákat... Mégis van lélekvándorlás?

Ez a korona a magyarok mindenkori hűségét jelentette a birtokosának, és régóta állt tiszteletben. A mai napig is a korona uralkodik az országban, csak most éppen nincs alatta felkent uralkodó. Ezért került rá a köztársasági címerünkre is. A király meghalhat alóla, de a korona tovább uralkodik. A király csak végrehajtója a korona akaratának. Valódi misztikus ereje van, bár a materialista szkeptikusok gyakran rálegyintenek a koronánkkal kapcsolatos efféle információkra. Teljes meggyőződéssel hiszik azt, hogy minden a koronát körüllengő monda a babonás agyak szüleménye. Azért lenne néhány dolog, ami azért el kell hogy gondolkodtassa a legmegátalkodottabb szkeptikusokat is.

Legalább egy évig törtem a fejem azon, hogy mi is a jelentése a kissé nőiesen ható felső pártaelemeknek. Pontosan ezért női koronának is mondták a találgatók, de amikor szimpla dobozkartonból elkészítettem a korona modelljét, akkor már nem hittem ilyesmit, mert ki látott még 64-es fejű királylányt! A papírkorona az orromig csúszott, pedig 56-os a fejem. Ez még akkor is elég nagy méretű korona, ha bársony, vagy egyéb bélést teszünk bele.

Erre a bélésre különben szükség is van, mert amikor a korona "működésbe lép", akkor felettébb szokatlan dolgokat kell produkálnia. Nézegettem a koronáról szóló szépen illusztrált könyvemet, de a pártaelemeket minden képen grafitszürkének láttam. Elmentem megnézni a Nemzeti Múzeumba a valóságos koronát (akkor még nem a parlamentben volt), és jócskán elidőztem nála. Ráérős volt, mert akkor még kevesen nézegették. A párta így is szürkésnek látszott, és a kamerával és fényképezőgéppel rögzített képeimen is.
Ez izgalmas kezd lenni! A (német nyelvű) koronás könyvemben bizánci koronának nevezik az egyébként magyar szerzők. Ebben volt egy kép, amelyiken -átvilágítva- gyönyörűen színesnek látszik az a speciális üvegzománc, amellyel a pártaelemek aranyból kialakított szegmentáló elemei fel vannak töltve, mondhatjuk be vannak üvegezve. Csak átvilágított pártán színesek a pártaelemek! A nagy kérdés, hogy; miért készült ilyen furcsán áttetszőre, ha a benne lévő valamilyen textilbetét miatt onnan (a király fejének irányából) nem is kaphat fényt? (Vagy mégis?)
A koronán lévő még mindig tüzes színű zománcok mutatják azt, hogy készíthette volna a mester másképpen is, mert a korona különleges rekeszes technikával készült zománcképein ezt meg is tette. Akkor pedig mi lehet a szerepe ennek a furcsa elemnek? Az alábbi képeken az említett jelenség látható. Emellett két kisebb és két nagyobb háromszögletű tűzelem van a pártarészen, de ezek "fényszögűek", ami tompább szög a Teremtő sebességi szögénél (31.6 fok). Az ABLAK ágon részletesen megmutatjuk a fizikáját. A speciális limitálási szög azt jelenti, hogy a fénykvantumokban ilyen kisebb sebességű tachionok vannak. Ez persze még mindíg sokkal gyorsabban mozog a fénysebességnél, és ezért negatív idejű, de Víz típusú belső időrendszerek keletkeznek a belső esszenciális világában. A hat félköríves motívumot jelentő "boltíves" elem Víz típusú jelzés, amelyekből a két legnagyobb elől és hátul van a koronán. A Víz pozitív kiterjedést (pozitív időrendszert) jelent, amire pártaelemek belső ellentett (fordított) színezése ad félreérthetetlen figyelmeztetést. Kék-zöld az egyik és zöld-kék a másik.

A másik "érthetetlen" dolog, hogy a koronán eredetileg két-két oldalsó függője miért lett további két-két függővel kibővítve? A szakszerűtlen felszerelési mód arra ad jelzést, hogy nem szépítési célból. A hátul lévő egyetlen függővel együtt eredetileg öt, jelenleg kilenc függő van a koronán. A kivitel nagyon hasonló, égy a pótfüggők származhatnak ugyanabból a műhelyből. Lehet, hogy egyfajta elektromos jelenség lép fel a korona működésekor? A palást aranyszálas szövésű. A király fején lévő koronának fémes kapcsolatban kell lennie a palásttal? Az egész avatási öltözet egyfajta "Faraday kalicka" is volt? Keressük tovább a dolgok értelmét!

Az utólag felszerelt függőknek nincsenek és sohasem voltak "gyári" tartógyűrűi, és ezek hiányában néhány gyöngyöt egyszerűen letörtek a hordozó huzalról. A felső sorban ma 147 gyöngy van, és még tizenegynek van hely, az alsó sorban ma 156 gyöngy van, és még kettőnek van hely. A kutatók szerint össesen 316 gyöngy lehetett a koronán. A felső pánton 72, a két szélső pártaelemen + 2 gyöngy van. A corona graeca hátsó részét további 9-9 nagyméretű gyöngy van, és van még egy gyanús gyöngy a Ducas kép keretének felső szélén is, ami eléggé szakszerűtlen utólagos ónnal való odabiggyesztést, odaforrasztást mutat. Vagyis a koronánkon ma öszesen 396 gyöngy van, de 409, pontosabban csak négyszáznyolc darab lehetett, mert a Ducas kép tetején a feljegyzések szerint egy arany liliom volt, amit egy nem magyar származású királynénk egyszerűen letört a koronáról, és egy rokonának ajándékozta. A Ducas kép felett lévő gyöngy eredetiségét a speciális, és sokféle lezáró mintára szegecselő beütőjel alapján lehet hitelesíteni, mert a tartóhuzalok vége 10 féle (4+1 megjelölt Vízjel), 1 hatos (egyik sugarán törvényszerűen sánta) és egy nyolcas (egyik sugarán szintén szándékosan hiányos) energia kvantum jelzés, és három féle spirális levegőjel található. A ráforrasztott gyöngyöt tartó huzal végén viszont nincs hitelesítő jel.

sziaA betűket számként értékelő számmisztikának olyan ősi múltja van, mint az asztrológiának. Annak hiteles csillagászati adatok képezik az alapját, ameddig a számmisztikában az a játék, hogy begépelünk egy szót, és erre a gép összeadja a betűk rögzített (nem változó) számértékét, és berakja a számsorrendbe rendezett könyvtárába. A számmisztikai programomban már csak kíváncsiságból is megnéztem, hogy mi van a fenti számok rekeszeiben.

A 396-os (mai gyöngyszámot jelentő) rekeszben a következő szavakat találtam; orvostudomány, összecsavar,VAGYOK A KI VAGYOK, A szövetség ládája.

A 408-as (kiegészített gyöngyszámot jelentő) rekeszben az; étkezés a szabadban, Palotás Irén küldetése, United States of America, újszövetség, transzcendátor kifejezéseket találtam.

A 409-es (a volt Mária kép feletti utólagosan ráforrasztottnak gondolt gyönggyel együtti szám alatt) a következő kifejezések voltak a szótáramban; egybeolvaszt, kiapadhatatlan ősforrás, szemtől szembe. Gyanús, hogy ki kell egészítenünk a gyöngyöket, de a Ducas képen lévőt rajta kell hagynunk. Ez utóbbi nem "tudományos" vizsgálat, de eléggé fátumszerű és elgondolkoztató az eredmény.

Visszatérve a pártaelemek kérdésére, még nem tisztáztuk az előbb feltett kérdéseket. Miért áttetsző a pártaelem, ha úgysem látszik a színezése csak átvilágító fényben? Miért egészítették ki a lecsüngő láncokat méghozzá technológiailag nagyon hasonló láncokkal? Szakszerűtlen felszerelésük nem emelte a korona esztétikai értékét, hanem rontotta. Ezek még az eredeti műhelyben is készülhettek, csak utánrendelésre, vagy egy másik hasonló korona elemei is lehettek.

Amint említettem, a korona meghatározott és pontos (tudományos) elvek alapján működésbe hozható, ezért a koronánkkal koronázási szertartást nem végezheti akárki, csak az erre külön kiképzett és a szent tudásba beavatott egyházi személy. Maga az előkészítő szertartás is roppant bonyodalmas, és van egy titkos, koronázást megelőző része, melynek során a királyt felszentelt valamivel lefürdeik, majd bekenik szentelt olajokkal, ezután pontos eljárással előkészített gyolcsruhát adnak rá. Ennek nem ruházkodási szerepe van, hanem más.

A koronázásnak nagyon lényeges eleme az aranyszállal kivarrt királyi palást, a fémszálas csizma, és a fémszálas kesztyű is. Ezek ma nincsenek a jelvények mellett, vagy már hiányoznak. Lényeges volt a palást teljessége is, amely ma erősen megcsonkított állapotban van. A teljes elejét, és az alsó korcát is durván levágták róla. Ennek komoly jelentősége volt, mert a palástban alul egy nagy fém vagy aranykarika lehetett, ami a palást alsó szegélyébe helyezve a palástot kifeszítve és pontos szöget bezárva tartotta, hasonlóan egy abroncsos szoknyához. A hiányzó rész mintáit értelemszerűen ki lehet egészíteni, és segítségünkre lehet az a már említett 3,16-os varázsszám is, mert ebből szakszerűen kiszámolható a valamikori (a feltételezett eredeti) állapot. Erről és a többi ereklyéről még elgondolkozunk. A hetedik lap a palástról szól.

A korona éppen ebben a percben, amikor befejeztem ezt a lapot, elindult Esztergomba. Ma 2001 augusztus 15.-e van és hajnali négy óra. Isten Óvja! Utólag ideírom, hogy szerencsésen megjárta az utat Esztergomba és vissza, hogy feltöltődjön Isten fényével. Ez kell a helyes működéséhez. Hatalmas tisztelet és védőapparátus kíséri útján, ahogy ki is jár neki.

A koronánkat szárazon, vízen és levegőben is felségnek járó pompa kísérte útján. Miután a helybéliek és a távolról jöttek lerótták tiszteletüket, a korona visszakerült a parlament épületébe, abba a páncélüveg dobozba, amelyben újabban tárolják. Ebből még a levegőt is kiszívták, hogy a benne elhelyezett relikviákat megóvják a korróziótól. A koronánknak ugyan lelke van, de milyen szerencse, hogy létéhez nem szükséges a levegő.


A TEREMTÉS KELLÉKEI

A magyarok koronázási jelvényei többek annál, hogy szentségüket meghagyjuk a materialista ledegradáltság állapotában. Egy matrialistának a koronánk egy régi, és sérült állapotban lévő ékszer, amit legfeljebb anyaga, antiquitása, régi eredete miatt értékelhetünk valamire. Egy darab aranypléh, amit mindenféle díszítőelemmel felcicomáztak az akkori kor ízlése és szokásai szerint. Ez a degradáló koncepció régóta jellegzetes a hitetlen irányzat részéről, hogy ezzel kisebbítse azt a szakadékot, amely a vallásos és hívő emberek, és a materialisták között húzódik. De növeli. A filozófiai ágon olvashatók azok a titkok, amelyek teljesen racionális magyarázatokkal feltárják a világ minden archaikus eredetű vallásában egyaránt megtalálható őselemek misztériumát. Ősapáink ( a te ősapáid) nem valami butaságban hittek, hanem ismerték a természetet és annak működési elveit. Tudásuk olyan távoli, hogy csak napjainkban jött el az idő ezeknek az ókori üzeneteknek a felismerésére és fetárására. De most sem lesz könnyű.

A koronánkat a kutatók két részre osztották, mert az alsó körpánt és párta (corona greca) és a felső keresztpánt (corona latina) eléggé eltérő stílusjegyeket mutat. Ezért a koronánk eredetének elkenésére törekvő irányzatot képviselők minden lehetséges módon igyekeztek terjeszteni a két rész utólagos egybeszerkesztésének tanát. Nos, a pántrész - amelynek kiterített részét Csomor Lajos féle ábrázolásában láthattuk - önálló módon semmire se jó, mert se síkba terítve, se lehajlítva nem jó semmilyen önálló funkcióra. Fontos elem, de funkcionálisan alkalmatlan. A végszegések után szabadon hagyott szegecselési sáv világosan jelzi, hogy alapvetően is alkatrésznek készült.

Két baj is van. Efelett az uralkodó felett nem állt senki, és van még egy hihetetlenül hasonlatos korona is, ami megtévesztésig hasonlít a Szent koronára. Egy Atilla kortásának mondható uralkodót festettek le vele. Artúr királyt, a kerek asztal lovagját, azt akinek a hires Merlin volt az udvari "varázslója". A festményen egy szinte pontosan ugyanolyan korona van a földre esve, mint a magyaroké, csak azon nincsenek oldalpántok, csak a homloktól a tarkóig halad egy pánt. A baj az, hogy ő fél évezreddel István királyunk előtt uralkodott. A festmény viszont stílusából ítélve sokkal régebbi, mint ahogy a magyarok koronájáról a festőnek pontos információi lehettek volna. A Sacra coronát csak a koronázásnál láthatták a halandók. Vagy látnok volt, vagy látta a másik koronát?

Az alsó rész önállóan is alkalmas a használatra. Feliratai eltérőek. A felső rész latinos, az alsó görögös. Ezért mondták bizánci koronának a művészettörténészek. Az apostolképek és a szentek képei mellé utólag erősítették rá három uralkodó képét, ebből kettő császár, egyet Géza "türk" királynak mondanak. (Geovitz Dsz. Pisztoc).

Szembeötlő, hogy a koronát több alkalommal szakszerűtlenül "barkácsolták", mikor az akkori mekmester sok kárt tett az egyébként csodálatos évezredes koronában. A sors és az idő is megdobálta szent ereklyénket, melynek négy pántágából kettő teljesen eltört, és egy pedig meg van repedve. Ezt a három törött pántot összesen 12 arany kapoccsal erősítették meg. Az alsó részről a Demetrio és Damian közötti kő felső vonalában lévő három csámpásan fúrt lyuk látható, amiből a középsőnek nem találom az értelmét se. A másik kettő távolsága is kisebb, mint a most alkalmazott szegecstávolság. A törés után egy amatőr kezébe adták javításra. Ennél egy drótostót is pontosabban dolgozott. A szegecselés nincs a mester beütőpecsétjével lezárva, pedig a pártaelemeken ez jellemző, ahol a kis drótocskányi tartók végét mind más beütővel zárta le a mester. Emiatt még külön is készülhetett volna.

A gyanús a következő.

Az alsó és a felső koronarészen egyaránt használtak egy jellegzetes díszítő elemet, amelyet a korabeli európai ékszerészet nem használt. Ez a lélekszálakat jelentő golyós, vagy szakmai nevén gyöngydrót. Magát a gyöngydrótot előállíthatták volna, hiszen ez egy egyszerű kézi mángorlóval kialakítható a puha aranyból, de a koronát megalkotó mester egy olyan speciális forrasztási technikát is használt, amellyel ezeket a gyöngydrótokat a hordozó aranylemezre forrasztotta. (A filigránok, a finom díszítések is így készültek). Ez az eljárás együttes kemencében történő együttes hevítéssel történt, és olyan nyomokat hagyott a hordozó lemezekben, amelyek a hűlési feszültségek miatt enyhén el-el görbültek, és amelyek minden utólagos beavatkozást megmutatnának az avatott szemnek. Például a képkeretek a túloldalról nézve kis horpadással jelzik jelenlétüket. Erről az is látszik, hogy a pántokat eredetileg is ekkorára tervezték. Azzal a nyolc apostollal, akiket keleten is ismertek, és tiszteltek, és akik arrafelé térítettek.

Az alsó és a felső részen is használt a gyöngydrót motívum, bár maguk a gyöngydótok (amit a díszítésnél használtak) nem ugyanattól a szerszámtól erednek, miután az alsó részen használt golyócskái kissé nagyobbak, és egyfajta díszítő hasíték is megfigyelhető rajtuk. Ilyen itt-ott a felső rész gyöngydrótjain is megfigyelhető. A képketretek nagyon hasonló stílusban lettek beszegve, csak egy kicsit eltérő gyöngydróttal. (Három féle vastagságú drót figyelhető meg a koronán). Ami viszont egyértelműen (és kötelezően) megegyező, az a gyöngydrót felforrasztási technológia. Ezt csak Bizánctól keletre használták az ékszerészek, pontosabban megjelenik Bizáncban is, amikor Khorezm környékéről származó császár uralkodik a bizánci udvarban. Ő régi hazájából hozatott hazai ékszerészeket. Ezek az aranykincsek megjelentek egész Európában, (Nagy Károly rablóhadjárata után különösen), de ilyet akkor még itt nem tudtak kivitelezni.
ÉLETFA A KORONÁN
AZ ENERGIAKVANTUM EGY ELEME KÜLÖN
A cseppalakú elemek a koronánkon és a néprajzban

A "földi pantokrátor" képen (amely a második rész címfeliratában már szerepelt) szemügyre vehető két "csepp alakú fa". Az egyiknek balos, a másiknak jobbos szerpentin szerepel a törzsén. A baloldali törzsön van 5 fehéres pötty, és ez jobbra kanyarodik, ameddig a jobboldali balra. Ennek törzsén a szimmetriát megtörve hat fehéres pötty van. Ez nem más, a mindenható jelzőmotívuma. Ma téridőnek mondanánk. Ezt jelzi a pantokrátor trónusának frontális díszítése is, ahol a három-három négyzetes motívum között megjelenik egy-egy romboid alakú dísz is. Ez a tér és az anti-tér szimmetriájára utaló. Úgy is mondhatnánk, hogy van az univerzumban egy "antimindenható" is. Ez az a szent gyémánt, amit minden vallásban megtalálunk. Ezért van a népmeséinkben az Istennek gyémánt vára, és a "Kalamónának, a gonosznak" is ugyanúgy gyémántvára van. Kacsalábon forgó gyémántvára. Ez nem véletlen fantáziálás, hanem tudás. Az antitér a mi anyagunkat elpusztítja, ugyanúgy, mint a mi terünk az antianyagot.

A cseppalakú motívum fekete keretes, és mindkettő belseje pirosas. Mindkerrőben öt-öt háromfelé ágazó motívum látható, ami azt tudatja, hogy két ellentétes geometriájú életfa van, és mindkettőben öt-öt főág. Ez TÍZ. (TEN, DIECI, GYESZIT). A képen harminc felé ágaznak. Érdekes a belső arany színelválasztó keret is. A baloldali cseppben kisebb csepp és kör alakú motívumok is vannak (a fehéresek). Ez a teremtőn belüli Tűz és Vízelemeket, a Kaoszt jelenti. A trónus karfáján csak három-három szirom látszik a díszítésből, de jól felismerhető a térbeli ábrázolás szándéka, vagyis a karfa számunkra takart részén a negyedik szirmok sejthetők. Ezt csak azért emelem ki, mert éppen ez az Univerzum lényege. A két kezdeti forrás. Több van, de csak kettőről tud elindulni a teremtés.

Figyelj! ITT JÖN A TITOK!

A kép üzenetére még visszatérünk, mert még sok izgalmas dolog fog kiderülni. A fejlécben látható és Szent Pétert ábrázoló képecske (47x30 mm) is figyelmet érdemel. 2 kékes színű táltos ló látható rajta tükörképesen, farukon egy-egy piros tűzjellel. Tizenegy - tizenegy forrásjel van felettük. Ez annak az egyhiperteres térmodellnek a jellemzője, amelynek tudását a lap alján lévő dordzse hordozza. A Dordzse szempa (Gyémánt Buddha) ilyet tart a kezében. A baloldali részen van a táltos hátán egy szándékosan félre (1/2) rajzolt forrásjel, és van egy aminak a fele látszik ki az arany foglatkeret mögül. Ezen a képen két kulcs is látható, amik a menyország kulcsai. A (későbbre tervezett) népmesei ágon sokszor visszatérőek lesznek ezek a motívumok, úgyhogy innen is kizárhatjuk a véletlent. Péter mellett a fénylépcsők tűnnek fel, amelyekre a filozófiai ágon egészen tudományos pontossággal rá fogunk mutatni. Ez az ábrasor a négydimenziós energia működési elvét adja hírül az utókornak. A fény struktúrális szerkezetét és működési elvét. A jobb és baloldalon hat-hat motívum látható, és a figura "nyakdísze" egy kettős oktaéder síkvetületére utal. Ennek akkor fog megvilágosodni az értelme, ha az olvasmányaid elérik majd a tér szerkezetéről szóló részeket.

ITT A TITOK! Miért (dordzse) gyémánt a neve?


DEMETER - DÉMÉTÉR - DEMETRIO

Hogy ne maradjon bennünk semmiféle kétség arról, hogy a Szent Koronánk Őfelsége a teremtés titkairól tudósítja a késői utódokat, vegyük szemügyre Demetriót, akinek a neve jól olvasható a képen. Az öregek tanultak oroszul, és egy betű kivételével ismerik ezeket a betűket, amelyek jóval Cirill és Metód előttiek, hiszen a koronánk 1694 éves. Az amit mi H betűnek olvasunk, az esetünkben nem a cirill N, mert a görögöknél ma is E betűként olvasandó. No igen, hiszen ez a képecske a korona alsó pántrészén található, amit éppen ezért, a görög betűs feliratai miatt illetnek corona greca névvel, jó latinosan.

Szt. Demeter lándzsájának a végén egy rendhagyó hegy látható, mert ennek bizony egy cseppalakú lyuk látható a végén, no és a penge maga is cseppalakú. Érdekes harcos ez a Demeter, mert kis szívecskékkel díszített a gallérja. Nos, a lényeg további részét pedig a másik kezében tartja. A pajzsán látható díszítések közül mindjárt a középsőt emelném ki, ami a kerek pajzzsal együtt egy félreérthetetlen Víz motívumot ad ki, közepén a dimenzióforrással, a fénymaggal. A lándzsa a gyors mozgást szimbolizálja, és miután egy hibátlan Tűz motívumban végződik, nem hagy kétséget üzenete felől. Demeter a jobb kezében tartja a lándzsát, vagyis ez a Tűz valamiért jobbos orientáltságú lehet. Mondjuk haladás közben a hossztengelye mentén is forog, esetünkben jobbra. Ez férfi irány. A forgás már a Víz szimbólumot hordozó pajzs esetében is fennállhat, mivel ezt Demeter a bal kezében tartja. Ez női irány.

A pajzs további díszítőelemei is érdekesek, mert itt váltakozva látunk kis kör és négyzetalakú jeleket. A forrás más ősi népek által használt jelei között pontosan ezt a két jelet találtam; kör és négyzet. Mi a kört őrizgetjük, mert erről szól az O betűnk. A másik teremtőt A -val jelöljük. Ez a Víz és a Tűz betűje, pontosabban a két hangzót jelöli, és a kiejtett hang mágikus erejét. A hagyományaink szerint a forma mindig magával ragadja a mágikus erőket is. Simili similis gaudet. Ez a mágia alapja. Egy materialista itt megriad, de gondoljon mindenki a zenére és a húrokra, a rádiózással fertőzöttek, pedig a rezgőkörökre, ahol szintén a hasonlóság teszi lehetővé az információ átvitelét. Tessék elhinni, hogy a zongorán a két egyforma hangmagasságra hangolt egymás melletti húr között is információs kapcsolat van, csak azt a levegő közvetíti. Nos, a szimbólumok működése is hasonlóképpen gondolható el. A különböző sík vagy térbeli alakzatok rezonanciában vannak egymással, és minden hasonló szimmetriával. A létezés kiáradása biztosítja közöttük a kapcsolatot, azok a létezési hullámok, amelyeket minden létező dolog állandóan áraszt magából. Itt is fontos a méret, az anyag, és a formai hasonlóság is.

A harmadik őselem is képviselve van ezen a kis képen! Ez a Szt. Demeter jobb könyökén látható spirális. A spirál minden civilizációnál általánosan a Levegő motívuma. Felhívnám a figyelmet arra, hogy egy körpályán haladó motorcsónak spirális hullámokat kelt.
EZ A KELTA ENERGIAJEL (1000 körül) Az itt megfigyelhető motívum az energia ősi jele a keltáknál is. Ők ezt nagyon érdekesen írták körül. Az ő jelük egy kettős spirál volt.
Maja energiajel a még fel sem fedezett Amerikából... Egészen pontosan olyan, mint a maja tűzokádó sárkány "szeme", amit Mexikóban láthatunk. Ez a gondolat a teljes Földön elterjedt volt, vagyis szkeptikus mellébeszéléssel ezt már nem lehet elsinkófálni. Szóval a kelták azt mondták erre a dupla spirálra, hogy ennek centruma az energia, és a többi (ami szétterjed), az maga az Univerzum. Ez nagyon pontos magyarázat a fénykvantum lényegére. Erről az ABLAK teremtés - filozófia águnk részletesen is magyarázatot ad.

A díszítéseknek mondott rajzolatok tehát sokkal mélyebb információ tartalommal bírnak, mint azt felületes tudással gondolnánk. A hagyományaink szerint a Szent Korona isteni eredetű. Ha ez így van, akkor abban a szépség mellett a tudás lényegét is keresnünk kell.


TOVÁBBI KÖVEK A KORONÁN

Az előző részekben már felsejlett, hogy a szent koronánkon nem "véletlenszerűek" a rajta szereplő elemek és méretek. A felső pántrészen csepp formájú elemek szerepelnek, és gyöngyök. Ez a rész az égi rendszert és az égi kapcsolatot jelenti. 72 kerub és 64 dimenzió.

A corona greca, vagyis a görög feliratos alsó pántrész elemei is figyelemre méltóak. Ennek gyöngykeretezéséről már beszéltünk, de érdekesek lehetnek a további elemek is. A két oldalsó pánt két ovális elemhez vezető. A Paulus - Filippus a korona baloldalán, Petrus - Andreas a korona jobboldalán helyezkedik el. Hátul Jacobus - Thomas, elől János - Bertalan díszíti a koronát. Utóbbi - a Bertalan kép - csak maradéka az eredeti képnek, mert az alsó háromnegyedét letépték. Ez a korona legelején a földi pantokrátor félköríves képe mögött bújik. A próféták képei közül néhányat láthatóan kiszedtek már az időnként eléggé durván felfeszegetett aranykeretből, vagyis nem jelenthetjük ki teljes bizonyossággal, hogy valamennyi az eredeti helyére került vissza. Az esetleges rekonstrukcióban segíthet a prófátákhoz társított asztrológiai kapcsolat, mert ezek egyúttal egyfajta teremtési sorrendbe rendezhetők. Segíthet nekünk a próféták mellett felsorakoztatott jelzések formai világa is, mert ezek is nagyon jellegzetesen lettek megalkotva. A következő lapon ezt is megvizsgáljuk.

Elsőnek vegyük szemügyre a koronapánton lévő nyolc követ. Nyolc ilyen van és itt jobbról balra körbejárva mutatjuk őket. Kettőről nem volt közelképünk, így a túloldali hasonlókkal helyettesítettük, de ez a logikai lényegen nem változtat. Ezek a nyolcszögletes kővel kezdődő sorba lettek "becsalva".

A kezdőkőnek a homlokpánt elején lévő lágy ívű háromszögű követ választottuk, amely céltudatosan a Jézus kép alá került. A háromszög Isten jele, és talán már nem is meglepő, hogy hasonlóságot mutat a filozófia ágon a nyolcadik részben mutatott harmadik ábránkkal, ahol három forrás taszítja egymást a teremtés elején.

Ez a háromszög a király homlokára esik, és talán nem nagyon meglepő, ha azt írom, hogy a harmadik szemére. A négy téglalap alakú kő földjeleket szimbolizál, ezek egy kereszt (X) mentén vannak, ameddig az "lóversenypálya alakú" kövek jobb és baloldalt. Ezek együtt a két világtojást, az anyagi-antianyagi Univerzumokat (világtojást) is jelenthetik jobbraeső és balraeső mivoltuk miatt. Hátul egy a nyolcszögletű kő van, ami az energia és a fény ősi jele, ami nemcsak szimbolikai tudásból ered, hanem a fénykvantum struktúrális ismeretéből is. Sok vita folyt arról, hogy milyen kép is szerepelhetett a császárkép helyén, miután a hátsó kép látványosan kilóg a keretből, így vitathatatlanul idegen eredetű. Ebben a vitában komoly segítségünkre van az alanti nyolcszögeletű kő, mert ez tipikusan női jel. Maga a boltív motívum is ilyen női jellegű, és ugyanilyen a mandorla is. Ilyen a későbbi lapokon a palástot ábrázoló képen is látható lesz. Jézust is női jelben szokták ábrázolni, de ez a látszólagos paradoxon az Univerzum működési elvéből eredő. A téridő születésével foglalkozó írásunk világít rá erre a filozófiai ágon.

A férfi női szimmetria a két ellenpóluson találkozik, amit a kövek alakja is mutat. Itt a koronakutatók egy lefelé mutató hárömszögű eredeti követ is feltételeztek, ami logikailag jogos is, hiszen a másik univerzális főerő jele ez. Ez is női erőjel. De a hátsó kőfoglalat hordozólemeze, keretelemei, kőfogó körmei nagyon azonos stílusúnak látszanak, és az eredetileg valószínűleg a Fényszűzet ábrázoló felette lévő kép is jobban illett ehhez a fényjelhez. Itt ez a kő jó helyen van. Szimmetrikus erőviszonyokat biztosít a frontális pantokrátorképpel. Felette - a félköríves pártaelem tetején - valóban lehetett egy liliomos dísz, mert ez erőben ide illő, de a ma ráforrasztott gyöngy is ugyanezt az erőt jelenti.

Máriakép a khakhuli triptikonról

hátsó képen vagy Miriam (Mária), vagy Ana (Anna) lehetett ábrázolva, de mindenképpen egy nőt ábrázoló képecske lehetett itt. Ez valamivel kisebb volt, mint a ma rádrótozott császárkép, amit a képfoglalat világosan jelez. A fent mutatott kép stílusjegyei nagy rokonságot mutatnak a koronánkon található zománcképekkel. Ma is megvan, mert láttam egy Grúziai vagy legalábbis arról a környékről szóló filmben is (talán Tibilisziben készült a felvétel). Itt egy töredékképet mutattak, ami egy triptikonba (kétszárnyú oltárba) volt beillesztve. Az egyik oldala hiányzott. Szerintem ez a képecske volt az. Ez a képecske tudomásom szerint egy médiumi rajz alapján készült. eléggé meggyőző találat. Nem az eredeti képről rajzolták. A karfa több jegyében mutat eltéréseket. Ott a téglalapocska felül van, és más a karfa is.
Ez a kép két évvel az eredeti weblap elkészülte után került a birtokomba, és miután roppant fontos nekünk, megmutatom a kedves olvasóimnak. Láthatóan el lett vágva, de a trónus olyan pontosan illeszkedik a szent koronánk stílusjegyeihez, hogy érdemes alaposan szemügyre vennünk. Gyanús, hogy az ívelt baloldalából is hiányzik, mert a betűk takartak, és Mária aurája is takart. Hiányos a kép alja is. Különösen a trónus teszi a képet gyanússá. A khakhuli Mária trónusának karfáján ugyanaz a forrásjel látható, mint a koronánkon a pantokrátorképen, de itt egy rejtett hetes-vagy nyolcas szimmetria a női minőséget jelzi a forrásjel körül. A karfa alatt egy fekvő téglalap, majd kér sarkán álló négyzet. Ezek fényszűz jelei, és azt is megfigyelhetjük, hogy az alsó négyzet helyén a pantokrátorképen egy romboid látható, ami a mindenható jele. Az életfa is eltérő, mert kifelé kanyarodó. Valószínű, hogy a hiányzó is ilyen lehetett. Ez a teremtés logikájából is így következik. Ennyi adatból alapján már restaurálható.
Ezt a koronánk elején látható földi pantokrátor képet szándékosan kivilágositottam, hogy jól meg lehessen rajta figyelni a motívumokat. A korona hátsó oldalán lévő nyolcszögletes kő is amellett szól, hogy ott egy női minőség volt eredetileg. Az Istenanya. Ez a megtalált képecske azért olyan izgalmas, mert a koronánkról eltávolították a női midőség fontos elemei. Lehet, hogy csak ugyanannak a műhelynek a hasonló terméke, de lényeges az is, hogy ők milyennek is ábrázolták a női minőséget. Ez az elem hiányzik a szent koronánk helyes rezgésű aktivitásához.

A császárkép melletti két kép sok stílusjegyében elüt a pántrész többi képétől, így ezek is lecserélt képecskének látszanak. A frontális oldalon két kerub Mi (Miká-Él) és Gavri-Él van, és ez jelzés arra, hogy meg kellene gondolnunk a másik két főkerubot is, hiszen a koronánkon pontosan ezért van négy pánt. A későbbi néprajzi ágon erre majd mutatunk néhány bizonyítékot. Itt Uri Él és Rafa Él képeinek kellett lenniük.
Ez a 150 éves magyar pásztorfaragás a forrást négyágú evolúcióban mutatja.
A bal alsó, málnaszerű jel 15 elemből áll. Szumír testvéreink is használták. Ezt szőlőnek is nézték, de nem ez a lényeg. A jel azt jelzi, hogy a négy párhuzamos teremtés minden ágának külön jelzése van. Mi a szőlőhöz (málnához) tartozunk. De ismertük a többi teremtést is. A kép azt is megmutatja, hogy milyen a legeső forma a teremtésben.

De kit ábrázolhatott akkor a másik két kép. Valószínűleg Rafa és Uri éleket. Az Él istenséget jelent, csak ezt össze vissza magyarázták az egyre egyszerűsítettebb tanokat kialakító hitszónokok, vallást magyarázók, mert félreértik a szent szövegeket. Ha minden istenből alakult ki akkor minden egylényegű, minden egy. Az egyből indul el, és az egybe tér vissza. Ez azt jelenti, hogy nemcsak Jézusban vagyunk, hanem azt is, hogy Jézusból is állunk. Ez a képépre és hasonlatosságára értelme, és nem a nagyszakállú istenbácsi fantazmagóriája. Az Atya a forrás, és a Fiú a kiáradás. Ez a forrástól távol is az Atyát jelenti. Az életfák elágazásai értelemszerűen mutatják, hogy a rendszer sokszor elágazik. Az ágak is a fát jelentik. Együtt jelentik a fát. Sok elnevezésünk van a részeire, de a fa egységében nem kételkedünk. Ezt mutatom a fenti pásztorfaragáson. Közepén az eggyel.


JELEK ÉS JELENTÉSEK

A jelek valamikor szigorú rend szerinti jelzések voltak, és nem a mai materialista felfogás szerinti "díszítő" elemek. Ugyanígy szigorú rend uralkodik a népmeséink mondai elemeiben is. Ezek a lényegi tudást igyekszenek átjuttatni a sötét évezredek bizonytalan emberi viharain, ezért itt nincs helye a találgatásnak és a véletlennek. Az egyes elemek nem cserélhetők össze egymással, mert minden elemnek fontos része van egy folyamat képi leírásánál. Az asztrológia a mai anyagelvű felfogás szerint babona, elmaradott elmék zavaros hite valamiféle nem is létező kozmikus léptékű rendben. Eszerint a csillagászat (asztronómia) tudomány, ameddig ikertestvére (asztrológia) értelmetlen butaság. Ha minden időből keletkezett és időből áll, akkor a csillagászat éppen úgy az idő szerkezetének a tudománya, mint ahogyan az asztrológia is, csak ugyanannak a dolognak más-más struktúrális részeit és szintjeit vizsgálják.

A PÉTER KÉP BALOLDALA A PÉTER KÉP JOBBOLDALA A JAKAB KÉP BALOLDALA A JAKAB KÉP JOBBOLDALA A PÁL KÉP BALOLDALA A PÁL KÉP JOBBOLDALA A JÁNOS KÉP BALOLDALA A JÁNOS KÉP JOBBOLDALA

A felső, PÉTER - JAKAB - PÁL - JÁNOS képek díszei
Óra egyező irányban felsorolva

Az első képpár a Szt. Péter kép szélén van, és ezen nagyjából tükörképesen két szárnyas táltos ló szerepel. A táltosok szárnyai inkább jelzés szintűek, és az még egy középkori embernek is bizonyára értelemszerű volt, hogy ilyen kis csutka szárnyakkal mechanikus módon nem repülhet és soha nem is repülhetett egy ló nagyságú lény. A táltos ló a meséinkben teljesen másra utal. A mesehősöket többnyire felviszi a "felső" világba (AN), és egyfajta különleges kapcsolatot jelent a földi és az égi rendszer között. Sok esetben a mindenható kacsalábon forgó gyémánt várához és a kalamóna (az ördög) nagyon hasonló (kacsalábon forgó gyémánt) várához is eljuttatja a mesehősöket. A görög mitológiában Helios a Napisten, és neki is van egy különleges, a Napot "szállító szekere", amelyet az előbbiekkel hasonló különleges táltosok mozgatnak végig a nappali égen. Ezek ambróziát (vagy tüzet, parazsat) esznek, ami máshol az istenek "tápláléka". A két baloldali képen (négy félkép) összesen NÉGY táltos látható. A két baloldali képen (négy félkép) NÉGY tűzmadár (főnix) található, ami további két tűzmadár ábrázolással bővül a Péter - András pánton, mert az András kép felső részén is látható kettő. Ez összesen HAT tűzmadár. A tűzmadár tűzben él és sohasem áll meg, vagyis ez sem valamiféle biológiai lény, amelyet képzelgő fantaszták találtak ki. Az egész Földön szerepel a népek mondáiban.

A felső négy képből a Péter apostol képen felül mindkét oldalon időforrás motívumok, alul pedig dimenziólépcsők láthatók. A mellette lévő Jakab képen nagyon hasonló elemek vannak, felül dimenzióforrások, alul fénylépcsők. A másik két képen tűzmadarak vannak, amelyek hátából indák nőnek ki, és ez a tény további figyelmeztetés, mert az András kép tűzmadarai hátából nem indul ki ilyen inda. Négyből indul ilyen inda. Persze az is nyilvánvaló, hogy ezer éve is tudták már, hogy a madarak nem szoktak kivirágozni, és a hátukból nem nőnek semmiféle indák. Egy előbbi lapon mutattunk egy pársztorfaragást, amelyen már szerepelt a teremtés egy négyszirmú forrásból kiinduló négy fő ága. A János kép "rendhagyó", mert nem egészen szimmetrikus. A fenti jobboldali két kép ennek a képnek a két szélét mutatja, és ezen látszik a dolog. A kép jobboldalán alul is indák vannak, és ezek nyilvánvalóan Levegő motívumok.AZ ANDRÁS KÉP BALOLDALA AZ ANDRÁS KÉP JOBB FELSŐ RÉSZE A TAMÁS KÉP FELSŐ RÉSZE A FÜLÖP KÉP BALOLDALA A FÜLÖP KÉP JOBBOLDALA A BERTALAN KÉP MARADÉKA

Az alsó, ANDRÁS - TAMÁS - FILIP - BERTALAN kép díszei

A képek a felettük lévő kép alatt vannak négy pánton. A Bertalan kép csak a Csomor Lajos vezette kutatócsoport "Magyarország szent koronája" című könyvéből ismeretes, mert a koronáról készült fényképeken nem szerepel. Ez a kép csúnyán és durván el lett tépve. A rajzon sajnos csak a sérült felirat maradéka (ARTHOLO) lett lerajzolva, de a számunkra fontos díszítő motívumok még jelzés szinten sem láthatók. Majd elmegyek a parlamentbe, és meglesem, mert ez a hiányos kép a földi pantokrátor mögött bújik meg és egyetlen koronás képemen sem látszik. Talán meglátok valamit. Azért az eddig megszerzett adatok is nagyon elgondolkoztatóak. Az András képen tizenkét Vízjel (6-6) és két "tartalékos tűzmadár", a Tamás és a Filip képen alul és felül csak levegő motívumok vannak. A Bertalan képen felül két táltos, alul 12 Vízjel volt? Vagy a felső négy kép asszimmetrikus rendjét kell követnünk, és itt is másmilyen volt a kép jobb és baloldala? Erre csak azért gondoltam, mert a másik három alsó kép megvan és azok többnyire szimmetrikusak.

Minden elemnek nagyon fontos szerepe van, és ennek pontos analízisétől sokkal több dolog függ, mint azt bárki is gondolhatná. A Szent Korona és a Kárpátmedence sorsa szorosan összeforr. Helios szekere előtt négy táltos ló volt, úgyhogy a koronánkon látható négy táltos éppen elegendőnek látszik. Héliosz eredetileg Éeliosz néven ismeretes (görögül is így írják a nevét), és talán becseng az olvasónak Éli neve is, ennek a kissé másképp ejetett névnek a kapcsán. A magyarok 6044 éve őt tisztelik. Jézus hozzá szólt a keresztfán. (Éli, Éli, miért hagytál el engem?) Mi lennénk a pogányok?

Héliosznak négy lányáról és hét fiáról tudunk a görög mitológiából. Ez tizenegy. Talán ugyanaz a tizenegy akiről már írtam. Azért írunk róla, mert ezek a fiúk és a hat tűzmadár komoly nyomozati összefüggést mutat a hét fiúval, a hélioszokkal. Mind-egy. Ugyanígy meg kell vizsgálnunk az Arany Atya hét összefonódó hajszálát, amit pedig az idővel hoz a hun mitológiánk kapcsolatba. Az Öreg-Isten időről szólnak a mondáink, és ugyanezt a motívumot fellelhetjük az óind Véda könyvekben is. Ezek a téridő saját időszálai, vagyis nem hitbeli dolgok, hanem magas szintű információ a téridőről. Minden nevezetes forrásnak saját neve van, és sorsa nem más, mint az események emberi élettel való hasonlata és kapcsolata. A mondák öt és hét fiúról is írnak, ahol a térkvantum és a fénykvantum tudását írják le a meséink. Keresd fel az extra.hu meséit, és mindet töltsd le. Megéri a fáradtságot. Így te is velünk kutathatod a titkot!

forrás: CORVINUS LIBRARYHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona