Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációTerítéken az autonómiaviták"

Az új választásokra készülő RMDSZ is zászlajára tűzte az önrendelkezést

Magyar Nemzet-2006 október 9., hétfő, Nézőpont

Pataky István (Részlet)

"...Felvidéken az erdélyihez hasonló törekvés indult útnak néhány nappal ezelőtt. A Comora Aula-Autonómia mintaudvar-Felvidék autonómiája elnevezésű komáromi polgári társulás hétfő délután aláírásgyűjtésbe kezdett a perszonális és a területi önrendelkezésért.

„Felszólítunk minden szlovákiai pártot és szervezetet, polgári társulást, alapítványt és csoportosulást, hogy támogassák kezdeményezésünket, mert az autonómiát beszéd helyett csak a lépések és ellenlépések eszköztárával érthetjük el”- áll az iroda honlapján. Bósza János, a szervezet koordinátora szerint ez egy olyan kezdeményezés, amelyről csak az idő multával derül majd ki, volt-e értelme, vagy sem. A Magyar Koalíció Pártja(MKP) állásfoglalásban reagált a kezdeményezésre. A párt emlékeztetett, arra hogy az autonómia emlegetése kategorikus elutasításra készteti a szlovák közvéleményt és a politikai elit nagy részét. Éppen ezért programjában a nyelvi, kulturális és oktatási önrendelkezés megerősítését tűzte ki célul és részben meg is valósította. Ennek ékes példája az MKP állásfoglalása szerint, hogy az alap- és középiskolák önkormányzati hatáskörbe kerültek, a kisebbségi iskolák kiemelt fejkvótával gazdálkodhatnak, s létrejött a Selye János egyetem. A magyar párt az önálló kisebbségi intézményrendszerben látja a felvidéki magyarság önrendelkezésének leghatékonyabb formáját. A vállalható álláspont ez, ráadásul valóban sok eredmény áll mögötte. A vita azonban önmagában is az újdonság erejével hat a Felvidéken. Az alternatíva nélküliség elfogadása bármelyik határon túli magyar közösség körében csak a szellemi és politikai tespedtséget erősíti., a kezdeményezőkészséget rombolja. A tabudöntögetés ezzel szemben vérpezsdítően hat. Az utóbbira pedig nagy szüksége van a hatalomból való kiesést érthető módon nehezen feldolgozó MKP-nak, a felvidéki magyarságnak általában". ..

Az egész cikk:
Ismét központi téma lett az autonómia kérdése a határon túli magyar politikai elit körében, s a téma nyílt beemelése a közbeszédbe vagy éppenséggel a jogi folyamatokba, igencsak megkavarta az állóvizet Romániában és Szerbiában. Tartalmában meglepő, időzítésében ügyesnek nevezhető húzással rukkolt elő a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nemrég, amikor a székelyföldi városokat és községeket képviselő polgármesterek, alpolgármesterek, helyi képviselők jelenlétében önkormányzati társulást hozott létre, s egyúttal olyan nyilatkozatot fogadott el, amely kisebb idegrohamot idézett elő a román politikai paletta egészében. A különböző autonómiaformák kiépítését is célul tűző dokumentumban az aláírók vállalják a Székelyföld egységes kulturális, gazdasági fejlesztési stratégiáját és szorgalmazzák a gazdasági fejlesztési régió létrehozását, figyelembe véve az Európai Unió követelményrendszerét, és tiszteletben tartva a lakosság hagyományait. A nyilatkozat utolsó pontja fogalmazza meg a lényeget: „szükségesnek tartjuk a különböző területi autonómiák működéséhez szükséges törvényes keretek elfogadását, és ezen belül a székelyföldi területi autonómia kialakítását”. Ez az a mondat, amely azonnal kiverte a biztosítékot Bukarestben, s amely elismerést váltott ki az önrendelkezést immár évek óta követelő Magyar Polgári Szövetség vagy a Székely Nemzeti Tanács részéről. A kérdés adott: miért éppen most állt elő az RMDSZ ezzel a merész javaslattal? Amikor Markó Béla előadta kezdeményezését Csíkszeredában, már megvolt a nem hivatalos döntés Brüsszelben Románia 2007-es csatlakozására vonatkozóan. Ez a hír pedig két dolgot üzent az RMDSZ vezetésének.
Az egyik, hogy a magyar önrendelkezés határozott követelése az unió irányában immár nem befolyásolhatja negatívan a román EU-tagságot, azaz amit Markó – az integrációért is felelős miniszterelnök-helyettesként – vállalt Bukarestben (a gyors csatlakozást), teljesítette, így most már a szavazóbázisa felé is fordulhat. Utóbbira pedig igencsak szüksége lehet, hiszen az Európai Bizottság döntése Románia csatlakozásáról azt is jelenti, hogy tavasszal nagy valószínűség szerint előre hozott választásokat tartanak Romániában. Régi vágya ez Traian Basescu államfőnek, az új megméretés ugyanis egyértelműen volt pártjának, a demokratáknak kedvezne igazán. Az RMDSZ-nek azonban alaposan meg kell dolgoznia az ötszázalékos parlamenti küszöb átlépéséhez. Szükség van tehát az autonómia követelésére ahhoz, hogy a magyar közösség meggyengült bizalmát visszaszerezze. Ráadásul e lépéssel az esetleges konkurenciát, a Magyar Polgári Szövetséget is ellehetetlenítheti, hisz épp annak fő üzenetével vág neki a kampánynak.
A nyilatkozat éppen olyan reakciót váltott ki a román politikai elitből, amire maga Markó Béla számított. Ideológiáktól függetlenül kígyót-békát kiáltottak az RMDSZ vezetőjére, aki egy csapásra a bukaresti nacionalizmus áldozataként és a magyarság jogainak élharcosaként zárta az elmúlt hetet. A csíkszeredai nyilatkozat az említett taktikázástól függetlenül egy évek óta várt jó irányba indíthatja el az RMDSZ-t. Ezt jelzi, hogy a dokumentumot Markó Béláék magyar politikai ellenfelei, a történelmi egyházak és a civil szervezetek egyaránt üdvözölték. Bármi is legyen az időzítés indoka, az RMDSZ a jelek szerint magáévá teszi a kívülről (Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Székely Nemzeti Tanács, Magyar Polgári Szövetség) már jó ideje érzékelhető igényt, s ez kimozdíthatja a holtpontról az autonómia ügyét.
Felvidéken az erdélyihez hasonló törekvés indult útnak néhány nappal ezelőtt. A Commora Aula – Autonómia Mintaudvar – Felvidék autonómiája elnevezésű komáromi polgári társulás hétfő délután aláírásgyűjtésbe kezdett a perszonális és a területi önrendelkezésért. „Felszólítunk minden szlovákiai politikai pártot és szervezetet, polgári társulást, alapítványt és csoportosulást, hogy támogassák kezdeményezésünket, mert az autonómiát beszéd helyett csak a lépések és ellenlépések eszköztárával érhetjük el” – áll az iroda honlapján. Bósza János, a szervezet koordinátora szerint ez egy olyan kezdeményezés, amelyről csak az idő múltával derül majd ki, volt-e értelme, vagy sem. A Magyar Koalíció Pártja (MKP) állásfoglalásban reagált a kezdeményezésre. A párt emlékeztetett arra, hogy az autonómia emlegetése kategorikus elutasításra készteti a szlovák közvéleményt és a politikai elit nagy részét. Éppen ezért programjában a nyelvi, kulturális és oktatási önrendelkezés megerősítését tűzte ki célul és részben meg is valósította. Ennek ékes példája az MKP állásfoglalása szerint, hogy az alap- és középiskolák önkormányzati hatáskörbe kerültek, a kisebbségi iskolák kiemelt fejkvótával gazdálkodhatnak, s létrejött a Selye János Egyetem. A magyar párt az önálló kisebbségi intézményrendszerben látja a felvidéki magyarság önrendelkezésének leghatékonyabb formáját. Vállalható álláspont ez, ráadásul valóban sok eredmény áll mögötte. A vita azonban önmagában is az újdonság erejével hat a Felvidéken. Az alternatívanélküliség elfogadása bármelyik határon túli magyar közösség körében csak a szellemi és politikai tespedtséget erősíti, a kezdeményezőkészséget rombolja. A tabudöntögetés ezzel szemben vérpezsdítően hat. Ez utóbbira pedig nagy szüksége van a hatalomból való kiesést érthető módon nehezen feldolgozó MKP-nak, a felvidéki magyarságnak általában.
Hogy a vita könnyen presztízsharccá és ezáltal kompromisszumképtelenséggé alakulhat, arra a délvidéki magyar „belpolitika” mutat jó példát. A pártok évek óta képtelenek megegyezni egy közös autonómiakoncepcióban, holott külön-külön mindegyikük vallja az önrendelkezés fontosságát. Tény, nemcsak emiatt, de nyilván ezért is söpri le az asztalról Belgrád a vajdasági magyarok autonómiaigényeit a most készülő, új alkotmány tervezetében. A Kasza József nevével fémjelzett Vajdasági Magyar Szövetség nem támogatja a népszavazás előtt álló szerbiai alaptörvényt, az Ágoston András vezette Vajdasági Magyar Demokrata Párt pedig azt is fontolgatja, hogy bojkottra szólít az alkotmánnyal kapcsolatos referendummal kapcsolatban. Még szomorúbb, hogy Belgrád nemcsak a magyarok autonómiáját nem tolerálja, de a nagy többségben szerbek lakta Vajdaság önrendelkezését is csupán egyfajta látszatautonómiával intézné el. A Koszovó közelgő elvesztésétől érthető módon frusztrált szerb vezetés a Vajdaságon és a délvidéki magyarokon igyekszik sajátos elégtételt venni. Pedig ha Szerbia új alkotmánya bőkezű lenne a magyar közösség követeléseinek teljesítésével, akkor Belgrád ezzel éppen azt igazolhatná a világnak, hogy lám-lám, az a kisebbség, amely – az albánokkal ellentétben – nem törekszik az elszakadásra, számíthat a központi hatalom nagylelkűségére.
Milyen sűrű programja lenne ezekben a hetekben, hónapokban egy, a nemzetpolitikát legalább minimális szinten képviselő magyar kormányfőnek! Ezzel szemben a román és szlovák politikai elit jól szórakozik a hazudós budapesti miniszterelnök kálváriáján, a szerb kabinet vezetője pedig lemondja tervezett magyarországi látogatását. Igaz, az autonómia ügye már évek óta az anyaország nélkül alakul a szomszédos országokban, így a határon túliak részéről lassan már igény sincs Budapest segítségére.

forrás: Magyar NemzetHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona