Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Kép régi Újvidék

Vajdaság névjegye

Vajdaság soknemzetiségű - szerb többségű -, multikulturális európai régió. A trianoni békediktátum után került az akkori Jugoszláviához. Vajdaság most közigazgatásilag Szerbia része. Bácska, Bánát és Szerémség alkotja. Autonóm tartomány. Székvárosa Újvidék. Területe 21500 km2, lakosainak száma kétmillió, ebből háromszázezer a magyar. A többségi szerb után a magyar második legnagyobb nemzeti közösség a tartományban. Vajdaság keleten Romániával, északon Magyarországgal, nyugaton Horvátországgal, délen pedig Szerbiával határos. (Vajdaságot nevezik még Délvidéknek, igaz, földrajzilag nem ugyanaz, Délvidék nagyobb területet, romániai részeket is felölel.)


Régi Újvidék

Közigazgatásilag hét körzetből áll :
Észak-Bácska
Községei:
Topolya (Backa Topola)
Kishegyes (Mali Idos)
Szabadka (Subotica)


Topolyai részlet

Nyugat-Bácska
Községei:
Apatin (Apatin)
Kúla (Kula)
Hódság (Odžaci)
Zombor (Sombor)

Dél-Bácska
Községei
Bács (Bac)
Bácspalánka (Backa Palanka)
Petrőc (Backi Petrovac)
Beocsin (Beocin)
Óbecse (Becej)
Verbász (Vrbas)
Zsablya (Žabalj)
Szenttamás (Srbobran)
Karlóca (Sremski Karlovci)
Temerin (Temerin)
Titel (Titel)
Újvidék (Novi Sad)

Észak-Bánát
Községei
Ada (Ada)
Magyarkanizsa (Kanjiža)
Zenta (Senta)
Törökkanizsa (Novi Kneževac)
Csóka (Coka)
Kikinda (Kikinda)

Közép-Bánát
Községei:
Begaszentgyörgy (Žitište)
Nagybecskerek (Zrenjanin)
Magyarcsernye (Nova Crnja)
Törökbecse (Novi Becej)
Szécsány (Secanj)


Dél-Bánát
Községei:
Alibunár (Alibunar)
Fehértemplom (Bela Crkva)
Versec (Vršac)
Antalfalva (Kovacica)
Kevevára (Kovin)
Ópáva (Opovo)
Páncsova (Pancevo)
Zichyfalva (Plandište)

Szerémség
Községei:
(Indija)
Ürög (Irig)
(Pecinci)
(Ruma)
Mitrovica (Sremska Mitrovica)
Ópázova (Stara Pazova)
(Šid)


Mint felfigyelhettünk, a közigazgatási felosztás Észak-Bánát esetében nem követi a földrajzi határokat, hisz Magyarkanizsa, Zenta és Ada községek földrajzilag Bácskához, közigazgatási szempontból viszont Észak-Bánáthoz tartoznak.


forrás: vajdasag.ma
vajdasági magyar demokrata párt

temerin
a perszonális autonómia modellje

1. a perszonális autonómia célja
a perszonális autonómia célja, hogy:

- szervei feltárják, kifejezzék és képviseljék a vajdasági magyar nemzeti közösség alapérdekeit;

- a szerb köztársaság hatalmi szerveivel kialakított demokratikus dialógus alapján, biztosítsa a vajdasági magyarság nemzeti identitásának, valmint szellemi és anyagi kultúrájának megőrzését és fejlesztését2. alapelvek

2. 1. a vajdasági magyarság része a pluralista, többbnemzetiségű jugoszláv társadalomnak. kisebbségi közösségként, joga van önazonosságának védelmére s a közösségként való fejlődésre.

2. 2. a perszonális autonómia jogi keretet ad az 1.1. pontban foglalt célok megvalósításához.. az itt folyó döntéshozatalban a magyarok által megválasztott képviselők vesznek részt, s ezért ők közvetlenül felelősek a vajdasági magyarság sorsának alakulásáért.

2. 3. az állam részt vesz a perszonális autonómia pénzellátásában. a részvétel alapja, hogy az állam támogatja a vajdasági magyar nemzeti közösség nemzeti identitásának megőrzését, valamint a tény, hogy a magyarok is adőfizető polgárok.

2. 4. a perszonális autonómia pénzellátását az állam közvetlenül a költségvetésből és a szupszidiaritás elve alapján, forrásjövedelmek átengedésével biztosítja. az ingatlanok, felszerelés és más tulajdonok, amelyeket a magyar oktatási, művelődési és tájékoztatási tevékenység intézményei használnak, a megfelelő állami szervek döntése alapján, a perszonális autonómia megalakulásakor annak tulajdonába mennek át.

a kisebbségi oktatás, művelődés és tájékoztatás céljaira használt ingatlanokat, amennyiben a reprivatizáció során polgári és egyesületi tulajdonba kerülnek - a tulajdonos beleegyezésével -, a perszonális autonómia kezelésbe veheti.

2. 5. a szerb köztársaság költségvetéséből a perszonális autonómiának juttatott céleszközök felhasználását az illetékes állami szervek ellenőrzik.

2.6. a perszonális autonómia hatáskörébe tartozó ügyekben, elsősorban az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás terén, a perszonális autonómia szerveinek, az alkotmánnyal és a törvényekkel összhangban, jogszabályalkotási joga van.

2. 7. a perszonális autonómia szerveit a vajdasági magyarok választási névjegyzékében szereplő polgárok hozzák létre.

a vajdasági magyarok választói névjegyzékére felkerül az, aki:

- magyarnak vallja magát,

- nemzeti hovatartozásáról nem nyilatkozik, de ő, vagy családtagjai használják a személyi elvű kisebbségi önkormányzat intézményeit,

- nemzeti hovatartozásáról nem nyilatkozik és sem ő, sem családtagjai nem használják a személyi elvű kisebbségi önkormányzat intézményeit, de legalább három éven át évente bizonyos pénz összeggel segíti az autonómia működését.

a perszonális autonómia illetékes szerve, a vajdasági magyarok választói névjegyzékére felvehet olyan személyeket is, akik nem tartoznak a magyar nemzeti vagy nyelvi kisebbséghez, de felvételük a magyar nemzet alapérdekeit figyelembe véve indokolt.

2. 8. a perszonális autonómia alapszabályát a perszonális autonómia tanácsa hozza meg, s az a szerb népképviselőház ellenjegyzése után lép életbe.

2. 9. a perszonális autonómiához tartoznak a saját alapítású intézmények egyesületek és szervezetek, s azok, amelyeket a szerb köztársaság illetékes szervének döntése alapján vesz át.

a perszonális autonómiához - közös megegyezés alapján -, csatlakozhatnak más jogi személyek is.3. a perszonális autonómia szervei és hatásköre

a perszonális autonómia legfelsőbb szerve a perszonális autonómia tanácsa.

a végrehajtó bizottság a .perszonális autonómia tanácsának ügyintéző szerve.3. 1. a perszonális autonómia tanácsa

- meghozza a perszonális autonómia alapszabályát;

- elfogadja a perszonális autonómia költségvetését;

- meghatározza az állami szervekkel és szervezetekkel, valamint a magyarország és a nemzetközi közösség képviselőivel való kapcsolattartás alapelveit;

- irányelveket fogad el a vajdasági magyar nemzeti közösség érdekeinek feltárására, kifejezésére és képviseletére;

- elfogadja a vajdasági magyarság helyzetéről szóló évi jelentést;

- elfogadja a perszonális autonómia tevékenységéről szóló évi jelentést;

- szükség szerint törvény- és jogszabályjavaslatokat terjeszt a szerb köztársaság illetékes szervei elé az oktatás, a művelődés és a tájékoztatás területéről;

- elfogadja az oktatás, művelődés és tájékoztatás fejlesztésére és az elosztás mércéire vonatkozó tervet;

- elfogadja az oktatással, művelődéssel és a tájékoztatással kapcsolatos évi pénzügyi tervet;

- elfogadja a perszonális autonómia szerveinek pénzügyi tervét;

- szükség esetén önállóan alapít, vagy részt vesz különböző nonprofit és gazdasági vállalkozások alapításában az oktatás a művelődés és a tájékoztatás területén;

- dönt a nagyobb adományok elfogadásáról;

- elfogadja a magyarok által is lakott helyi önkormányzatok szerveivel való kapcsolattartás alapelveit és szabályozza az együttműködés és kapcsolattartás rendjét;

- a többpárti parlamentáris rendszer elvei alapján megválasztja:

• a tanács elnökét

• a tanács munkatestületeit;

• a végrehajtó bizottság elnökjelöltjét, majd annak javaslata alapján a végrehajtó bizottság tagjait;

- dönt a végrehajtó bizottság elnökének és tagjainak visszahívásáról;

- meghozza a perszonális autonómia tanácsának ügyrendjét;

- hatáskörén belül egyéb jogszabályokat és egyedi aktusokat hoz.

3. 2. a végrehajtó bizottság

- a perszonális autonómia tanácsa által meghatározott politikai irányvonal alapján feltárja, kifejezi és a szerb köztársaság illetékes szervei előtt meg a nemzetközi politikai színtéren képviseli a vajdasági magyarság alapvető politikai érdekeit;

- a perszonális autonómia tanácsának előkészíti:

• a vajdasági magyar nemzeti közösség helyzetéről szóló évi jelentés tervezetét;

• a perszonális autonómia tevékenységéről szóló évi jelentést;

• a perszonális autonómia statútumának tervezetét;

• a perszonális autonómia költségvetésének és pénzügyi tervének javaslatát;

• a perszonális autonómia szerveinek munkájáról szóló évi beszámoló tervezetét;

• a perszonális autonómia szervei költségvetésének és évi pénzügyi tervének javaslatát;

• a törvény- és más jogszabály tervezeteket;

- gondoskodik a perszonális autonómia tevékenységét érintő törvények és más jogszabályok, valamint a perszonális autonómia tanácsa által hozott előírások és határozatok végrehajtásáról;

- a szerb köztársaság kormányának képviselőivel tárgyalásokat folytat a perszonális autonómia működésének anyagi és politikai feltételeire vonatkozó évi megállapodás ügyében;

- az illetékes állami szervvel megköti a perszonális autonómia működésének politikai és anyagi feltételeire vonatkozó évi megállapodást;

- kapcsolatot tart a szerb köztársaság illetékes szerveivel a perszonális autonómia működésének anyagi feltételeiről szóló évi megállapodás gyakorlati megvalósítása érdekében;

- gondoskodik az oktatással, művelődéssel és tájékoztatással kapcsolatos, a perszonális autonómia tanácsa által elfogadott évi pénzügyi terv megvalósításáról;

- együttműködve a szerb köztársaság illetékes szerveivel gondoskodik a perszonális autonómia hatáskörébe tartozó oktatási, művelődési és tájékoztatási tevékenység pénzellátására és fejlesztésére vonatkozó távlati tervek előkészítéséről;

- kidolgozza a kapcsolattartás alapelveit, valamint a helyi önkormányzatokkal való együttműködés formáira és módjára vonatkozó határozat tervezetét;

- nyilvántartásba veszi a perszonális autonómia keretében működő intézményeket, szervezeteket, egyesületeket vállalatokat;

- jóváhagyja a perszonális autonómiához tartozó intézmények, egyesületek és vállalatok alapszabályának a perszonális autonómia tanácsának hatáskörét érintő részeit;

- általános felügyeletet gyakorol a személyi elvű kisebbségi önkormányzatokhoz tartozó oktatási, művelődési és tájékoztatási intézmények működése felett;

- meghozza a végrehajtó bizottság ügyrendjét;

- határoz a végrehajtó bizottság szakszolgálatainak felállításáról, s azok szervezeti felépítéséről;

- dönt a végrehajtó bizottság szakszolgálatainak felállításáról és azok szervezeti felépítéséről;

- a perszonális autonómia statútuma alapján kinevezi a perszonális autonómia választás alá nem eső tisztségviselőit;

- saját hatáskörben általános és egyedi jogi aktusokat hoz.4. a perszonális autonómia szerveinek létrehozatalaa perszonális autonómia szerveinek létrehozatalának sorrendje a következő:

4. 1. a perszonális autonómia tanácsának megalakulása4. 1. 1. a perszonális autonómia tanácsa 51 tagjának megválasztása általános, egyenlő, közvetlen és titkos szavazással történik. a szavazáson azok vehetnek részt, akik felíratkoztak a vajdasági magyarok választói névjegyzékére.

4. 1. 2. jelölt lehet minden olyan polgár, aki megfelel az általános törvényes feltételeknek és felíratkozott a vajdasági magyarok választói névjegyzékére.

4. 1. 3. a jelöléseket a vajdasági magyarok bejegyzett politikai pártjai és a vajdasági magyarok választói névjegyzékén szereplő polgárok csoportjai végzik.

4. 1. 4. a perszonális autonómia tanácsa a választásokat követő 15 napon belül megtartja alakuló ülését.4. 2. a végrehajtó bizottság megalakulása4. 2. 1. a végrehajtó bizottság 21 tagot számlál. a perszonális autonómia tanácsa a megalakulását követő 15 napon belül, külön ülésen, a legnagyobb képviselői csoport, vagy a létrejött vezető koalíció javaslatára előbb megválasztja a megbízott elnökjelöltet majd ennek javaslatára az elkövetkező tíz napon belül megválasztja előbb az elnököt, utánna pedig a végrehajtó bizottság többi tagját is.

4. 2. 2. a végrehajtó bizottság tagjelöltje lehet minden polgár, aki rajta van a vajdasági magyarok választói névjegyzékén.

4. 2..3. a választásokat követő 15 napon belül a végrehajtó bizottság megtartja alakuló ülését.

4. 2.4. az alakuló ülésen a végrehajtó bizottság elfogadja ügyrendjét és megválasztja alelnökét.

4. 2..5. a megalakulást követő első ülésen a végrehajtó bizottság meghatározza tagjainak munkaterületét.5. a perszonális autonómia szerveinek működése5. 1. a perszonális autonómia szervei tevékenységüket a perszonális autonómia statutumára, a törvényekre és szerb köztársaság, illetve a jugoszláv köztársaság alkotmányára alapozzák.

5.2. a perszonális autonómia statutuma jogi keretet ad a vajdasági magyar nemzeti közösség politikai szubjektivitásának megvalósulásához és meghatározza a szerb köztársaság szervei valamint a perszonális autonómia szerveinek együttműködési formáit.


temerin, 1997. november 8-án.HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona