Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

1. Kínai autonómia
2. Tibeti autonómia Indiában


Kínai autonómia

A kínai nemzetiségek 55 éves fejlődése
CRI
Kedves hallgatóink, Kína egy soknemzetiségű ország. Lakossága 1, 3 milliárdot tesz ki. 91%-a han, azaz kínai nemzetiségű, a többi 9% pedig az 55 nemzetiség között oszlik meg. Az Új Kína 55. évfordulója című vetélkedőnkre készült harmadik összeállításban a kínai kisebbségekről szeretnénk szólni Önöknek.

A tibeti nemzetiség Kína 55 kisebbségének egyike. Most a tibeti nyelvű adásból halottak egy részletet felvételről. Tibetben mindenhol hallgathatják a tibeti nyelvű rádióadásokat, nézhetik a tibeti nyelvű televízió-műsorokat. Minden általános iskolában van tibeti nyelvoktatás. Az utcákon két módon, tibeti és kínai nyelven van feltüntetve a tulajdonos neve.

Mint minden kisebbség, a tibeti emberek is saját nyelvükön kommunikálnak egymással.

Az elmúlt 55 évben Kínában mindig olyan nemzetiségi politikát folytatnak, amely a különböző nemzetiségek egyenjogúságára, egységére és felvirágzására törekszik. Mégpedig a nemzeti kisebbségi autonómia formájában valósítják meg ezt a politikát. A 34 tartományi szintű közigazgatási régió között öt nemzetiségi autonóm terület van: a mongol, az ujgur, a hui, a zhuang és a tibeti. Más tartományokban is vannak nemzeti kisebbségi körzetek illetve járások. A nemzeti kisebbségek saját területükön teljes autonómiát élveznek. Jelenleg az ország területének felét teszik ki a nemzetiségi autonóm övezetek.

A kínai alkotmány előírja, hogy nemzetiségi ügyekben alkalmazzák a nemzetiségi autonómia rendszerét. A múlt század nyolcvanas éveiben megalkották a nemzetiségi területek autonómiájáról szóló törvényt. Ezzel végleg törvénybe iktatták Kínában a nemzetiségi autonómiai rendszerét.

Wang Ping, a Kínai Állami Nemzetiségi Bizottság tisztviselője szerint a nemzetiségi autonómia rendszere lényegében azt jelenti, hogy a központi kormány egységes vezetésével a kisebbségek lakta területeken létrehozzák az önrendelkező autonóm szerveket. A nemzetiségi területek autonómiájáról szóló törvény jogilag előírja, hogy a nemzetiségi autonóm területek önrendelkezési jogot élveznek a politika, a kultúra és a gazdaság terén és a jogszabályok megalkotásában.

2001-ben módosították a nemzetiségi autonómia törvényét. Erről Wang Ping tisztviselő elmondta:

"A módosítással emelték a törvény erejét. A módosított törvény kiemeli, hogy a nemzetiségi autonómia rendszere az ország egyik alapvető politikai rendszere és azt, hogy fokozzák a nemzetiségi autonóm területek felzárkóztatását a pénz-, a vám- és a monetáris ügyek kapcsán, az erőforrás-védelem és más területeken."

Az alkotmány szerint a nemzetiségi autonóm területek adottságainak megfelelően megalkothatják saját rendeleteiket illetve jogszabályaikat. Például a népesedési és a családtervezési törvény Kína egyik állampolitikai ügye. Ahhoz, hogy biztosítsák a kisebbségek népességnövekedését, a törvény megengedi a nemzetiségi autonóm területeknek, hogy megalkossák saját népesedéspolitikájukat, vagyis csökkenthetik a népesedés növekedésével kapcsolatos korlátozásokat. A népesedési és a családtervezési törvény valójában a han, azaz a kínai nemzetiség népességnövekedését akadályozza. 2003-ig a nemzetiségi autonóm területeken összesen több mint 480 saját rendelkezést illetve jogszabályt dolgoztak ki.

Az utóbbi tíz évben a központi kormány fokozta a kisebbségi területek felzárkóztatását minden területen, eddig összesen több mint 1 billió yuan támogatást nyújtott a kisebbségeknek. Ennek köszönhetően 2003-ban a kisebbségi területeken a gazdaság élénkülésének mértéke több mint 10%-os volt, tehát meghaladta az országos átlagot.

A nemzetiségi autonómiai rendszer fényében a kisebbségek jogai biztosítottak a kormányzáshoz és a közigazgatáshoz. A törvények szerint minden kisebbségi terület legfelsőbb közigazgatási vezetője csakis az érintett kisebbségből kerülhet ki. A különböző szintű állam- és kormányszervekben, például a törvényhozásban, a rendőrhatóságokban, az ügyészségekben és a bíróságokon számos kisebbségi személy dolgozik vezető beosztásban.

A kínai koreai népcsoport az ország egyik kisebbsége. Jin Bingao ennek a kisebbségnek a tagja, a Kínai Központi Nemzetiségi Egyetem professzora. A nemzetiségi politikával foglalkozó szakértő a kisebbségi ügyek jelenéről és jövőjéről szólva megjegyezte:
"Mára olyan viszony alakult ki a nemzetiségek között, amelyet az egyenlőség, az egység, a barátság és a kölcsönös segítségnyújtás jellemez. Az alkotmány és a nemzetiségi (kisebbségi) területek autonómiájáról szóló törvény, valamint az autonóm területek által hozott rendeletek és jogszabályok alkotják a nemzetiségi jogrendszert, amely még tökéletesebbé teszi az autonómia rendszerét."

Kedves hallgatóink, az imént rövid ismertetőt hallhattak a kínai kisebbségek létéről és fejlődéséről.

forrás: CRI online


Tibeti autonómia Indiában

Szabad Újság
Szerző: Oriskó Norbert
Összefoglaló:
Bauer Edit, az Európai Parlament munkacsoportja tagjaként Indiában járt, ahol a tibeti autonómia működését is megfigyelte
Szöveg:

Az utazásra a tibeti újév idején került sor, ez is közrejátszott az időpont kiválasztásában?

- Nem, ez csak még vonzóbbá tette az előttünk álló utazást. Ritka alkalom ugyanis, hogy az ember 365 nap leforgása alatt kétszer is megünnepelhesse az új esztendőt. Rendkívül érdekes volt egyébként az a szertartás, szimbólumok sokaságának jelentésével kell tisztában lennünk, hogy megértsük az ünnepség üzenetét. A buddhista újévi szertartás - érthetően - merőben különbözik a nálunk gyakorolt keresztény szokásoktól. Erre számítottam is, ezért alapos tanulmányokat folytattam még az elutazásunk előtt, hogy amennyire lehet, "felkészülten" érkezzem Indiába.

Önök nem kirándulni mentek Indiába, hanem többek között azért, hogy az ott élő tibeti kisebbség életkörülményeit lássák. Mekkora létszámú népcsoportról van szó, és hogy kerültek ők a messzi Indiába?

- Ennek rendkívül hosszú története van, dióhéjban anynyit, hogy Tibetnek az 1949-es kínai megszállását követően a dalai láma - Tibet vallási és politikai vezetője - tíz éven keresztül próbált megoldást találni a két ország békés egymás mellett élésére. 1959-ben viszont már elviselhetetlenné vált a kínaia részéről a tibetiek üldözése. Nem volt más kiút, a dalai láma több tibeti szerzetessel kénytelen volt Indiába menekülni, ahol azóta is száműzetésben él. Az emigrációba több mint százezer ember követte, és követi a mai napig is - évente körülbelül háromezer tibeti menekült érkezik Indiába. Kínában ugyanis arra sincs lehetőségük, hogy vallásukat szabadon gyakorolják, kolostoraik sokaságát egyszerűen lerombolták, szentélyeiket megsemmisítették. Dharamsala városa az Indiában élő tibetiek központja, itt működik a száműzetésben élő tibeti kormány, amelynek egy miniszterelnöke és négy minisztere van. A minisztériumok száma viszont több, mert van, hogy egy miniszter két tárcát is vezet. A parlamentjükben pedig 46 képviselőt választanak, akik rendszeresen üléseznek, adókat is kiróhatnak a tartományban élő tibetiekre, így van pénzeszközük infrastruktúrájuk fenntartására. Ami a leglényegesebb: saját ügyeiket maguk intézik. Ugyanakkor az indiai kormánytól is kapnak támogatást. Óriási a szervezettségük, tulajdonképpen az autonómia egy rendkívüli érdekes és jól működő formáját valósították meg.

Mik azok a fő eltérések, melyek megkülönböztetik az Európában létező autonómiáktól?

- Az autonómiák Európában is nagyban különböznek egymástól, hiszen mindig specifikus gondokat hivatottak kezelni. Egy lényeges dologban viszont eltér az Indiában létező tibeti autonómia valamennyi európai önrendelkezési formától, mégpedig, hogy a tibetiek Indiában nem önként, hanem kényszerből élnek. És visszavágynak a hazájukba! Nem csak azok, akik elmenekültek a kínai uralom elől, hanem már az Indiában születettek is, akik sohasem voltak hazájukban! Nem rózsás a helyzetük, mert annak ellenére, hogy Indiában autonóm jogokat élveznek, tudják, hogy Kína jelenleg is rendkívül erős betelepítési politikát folytat, és az egykor szinte kizárólag tibetiek által lakott területen az őslakosok száma egyre fogy. Kérdéses, ha egyáltalán egyezség születik valaha Kína és a tibeti kormány között, a tibetieknek lesz-e vajon hova hazatérniük?

Mi volt az ön számára a legnagyobb élmény, meglepetés?

- Ilyen sok volt, de ami talán a legnagyobb volt, az a mérhetetlen szintű gondoskodás a gyermekekről, illetve azt látni, hogy a tibetiek hogyan iskoláztatják a gyermekeket. Sok közöttük az árva gyerek, akik szülei még otthon vagy a menekülés közben életüket vesztették, vagy csak nekik nem adatott meg, hogy egyáltalán megpróbálkozhassanak az Indiába való meneküléssel. Itt jegyzem meg, hogy szép számú embercsempész él a tibetiek menekítéséből, akiknek elsősorban az anyagi haszon, és nem a menekültek biztonsága a fontos. Találkoztam olyan 12 éves kisfiúval is, aki csoportjától leszakadva öt napon keresztül barangolt a Himalájában, míg sikerült elérnie a nepáli határt, ahonnét a menekültközpontokból már szabad az út Indiába. Az árvák számára egy gyermekfalut hoztak létre Dharamsalában. A dalai láma és a tibeti kormány tudja, hogy a jövő kedvező alakulásának egyik alapfeltétele a mostani ifjúság nevelésének milyensége. Már most is sok magas fokúan művelt ember él közöttük, és ha valaha visszatérnek Tibetbe, erre alapozhatnak. Szükségük lehet erre, mert az otthon maradottak - azaz a Tibetben élő gyermekek - csak kínaiul tanulhatnak a kínai alapiskolákban, amelyek tananyagából viszont teljesen hiányzik a tibeti kultúra és történelem.

Milyen volt egy keresztény ember találkozása a buddhista vallás követőivel?

- A buddhizmus az abszolút tolerancián és a végtelen szereteten alapszik. Az Indiában élő Tibetiek teljesen kizárják még a lehetőségét is annak, hogy erőszakos eszközöket igénybe véve kelljen visszatérniük őseik földjére. Ez a békesség nem csak itt nyilvánul meg, hiszen a tibetiek az erőszakmentességet az élet valamennyi területéből kizárják. Ebből ered a viszonyulásuk más kultúrák és világnézetek tagjaihoz. Bármelyikükkel is beszéltem, soha sem érzékeltették velem, hogy ők esetleg megkérdőjeleznék a keresztény igazhitűséget, még csak összehasonlításokra sem próbálkoztak.

Valami magyar vonatkozású ismereteket szerzett az utazása során?

- Mondták, azon a részén Kínának, ahol a tibetiek élnek, emlékeznek egy olyan törzsre, amelyik vélhetően az ősmagyarok egyik törzse lehetett...

Az indiai őslakosság nem tekint barátságtalanul a jövevényekre? Ugyanis ők is nehéz körülmények között élnek.

- Személyesen is találkoztam az indiai parlament azon képviselőivel, akik a törvényhozásban főleg a tibetiekkel foglalkoznak. Nincsenek könnyű helyzetben, mert óriási a szegénység (nálunk a szegények többsége jobb körülmények között él, mint az indiai középosztály), valamint bizonyos külső nyomás is nehezedik az országra Kína részéről. Mindezek mellett India határozottan kiáll a tibetiek autonómiája mellett, mondhatjuk, hogy védőkezet tartanak a tibetiek felett.
Volt szerencsém meghallgatni az indiai parlament egyik képviselőjének a felszólalását is. "Civilben" egy olyan városnak a rendőrfőnöke, ahol tibetiek is élnek. Elmondta, hosszú pályafutása során egy bűncselekmény sem volt náluk, amit tibetiek követtek volna el.

Mi ennek a magyarázata?

- Úgy láttam, a tibetiek szervezettsége sokkal nagyobb, mint az indiai társadalomé általában. Beléjük ívódott a konfliktusok kerülésére való igyekezet. Ehhez persze az is kellett, hogy a dalami láma nem csak egy óriási nemzetközi tekintélynek örvendő személy, hanem nagyban tudja befolyásolni a saját társadalmát is, egy óriási erkölcsi példát állítva eléjük. Számomra is nagy élményt jelentett, hogy Somorját követően újra találkozhattam vele. Szívből kívánom a tibetieknek, hogy a hetvenedik évén túl lévő dalami láma még nagyon sokáig maradjon köztük. De nem csak bűnözés, hanem korrupció sem létezik a tibetiek között. Ha bizonyos pénzösszegekhez jutnak, akkor azt biztos hogy arra is költik el, amire eredetileg szánták, tehát senki sem "fölözi" azt le, mint ahogy a fejlett társadalmakban ezt gyakran megteszik.

Az Európai Parlament képviselői miről folytattak megbeszéléseket a dalai lámával?

- Egyrészt tájékoztattuk őt indiai tárgyalásainkról, másrészt biztosítottuk őt a szolidaritásunkról. Ez utóbbinak - ahogy ő mondta - óriási jelentőséget tulajdonít. Tudja, hogy az Európai Parlamentben létezik egy munkacsoport, amely Kína és az Európai Unió kapcsolatával foglalkozik, és amely szem előtt tartja a tibetiek helyzetét is. Az Európai Unió hatásköre természetesen nem terjedhet ki a kínai és indiai történések befolyásolására, ám ez nem jelenti azt, hogy nem segíthetünk nekik. Koordinálhatunk segélyakciókat, nyilatkozatainknak pedig súlya van a világpolitikában.

Volt módjuk megcsodálni India hírességeit?

- Hazaérkezésünk után sokan kérdezték tőlem, hogy hogy tetszett a Taj Mahal? Mondtam, hogy sehogy, ugyanis nem láttam. Célunk nem az volt, hogy Indiai természeti és művészeti csodáit lássuk, hanem, hogy az emberek életkörülményeiről, a társadalom viszonyokról legyen pontos képünk. Ezért elsősorban sokat utaztunk, és főleg rengeteget beszélgettünk az Indiában élőkkel. Fárasztó utazás volt, de rendkívül elgondolkodtató. Az indiai tibetiek esetében a közösségfejlődésnek egy valóban egyedi példáját láthattuk, és ebből sokat tanulhatunk. Tanúi lehettünk annak, hogy egy következetes erkölcsi tartás milyen nagy erőt jelenthet. Persze egyben szomorú volt látni azt is, hogy egy ilyen hatalmas kultúrával rendelkező nép tagjai száműzetésben kénytelenek élni.Az autonómia kérdése még az Európai Unióba sem általánosan támogatott megoldási forma a kisebbségek helyzetének megoldására. Utazótársai hogyan vélekedtek erről?

- Számomra kellemes meglepetés volt, hogy az Európai Parlament azon képviselői, akikkel Indiában jártam, teljesen egyértelműen kiálltak amellett, hogy a kisebbségi problémák megoldására a legjobb módszer az autonómia. Ezt a meggyőződésüket ez az utazás még inkább megerősítette. Remélem, ha ez a kérdés majd az Európai Parlamentben is tárgyalás témájává válik, akkor ezek a képviselők ugyanilyen elkötelezettek lesznek az Európai Unió területén belül alakuló autonómiák iránt is.HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona