Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ

Üzenőfal


Név:

Üzenet (max. 100 karakter):


Szavazás
BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció


"Azt hiszem, a legjelentősebb döntés, amit napról napra hozni tudok, az az általam megválasztott hozzáállás. Ez sokkal fontosabb, mint a múltam, a taníttatásom, a gazdagságom, sikereim vagy kudarcaim, a hírnév vagy a fájdalom, hogy mások mit gondolnak, vagy mondanak rólam, a körülményeimről, a pozíciómról. A hozzáállás visz előre, vagy bénítja meg a fejlődésemet. Egyedül ez szítja a szenvedélyem, vagy ostromolja a reményem." (Charles Rozell Swindoll)


A dolog önműködő, ha azt adjuk, amik vagyunk

Szelíd győzelem a célom

Nekem nincsenek ellenségeim,
csak ellenfeleim, akik más nézeteket vallanak.
Egy a feladatom, hogy
szelíd győzelmet arassak felettük úgy, hogy az én igazságom az ő igazságukkal legyen teljes.

BJ

"Nem a bíráló számít, nem az, aki fanyalog, mert az erős ember egy pillanatra megbotlott, vagy mert ezt vagy azt szerinte jobban is csinálhatta volna az, aki cselekedni mert. Egyedül azé az érdem,aki kiáll a küzdőtérre, akinek arca porban,verejtékben és vérben fürdik,aki vitézül tör előre,aki újra meg újra téved és hibázik,mert a tévedések és hibák minden erőfeszítés velejárói;aki síkra száll a nemes ügyért, aki szerencsés esetben megízlelheti a diadal gyümölcseit, s ha derekas teljesítménye dacára végül még sem arat sikert, legalább tudja, hogy soha nem kell osztoznia a bátortalanokkal és hidegszívűekkel, akik nem ismernek sem győzelmet,sem vereséget."
Theodore Roosevelt

Children of the Revolution
A forradalom gyermekei


" Medicus curat, natura sanat"-Az orvos orvosolgat, de a természet az, ami meggyógyít!Trianoni
diktátumellenes
kettőskereszt


Honföld Autonóm Tartomány

Autonómiát és azonos jogokatVan egy álmunk, hitünk, önbecsülésünk

Gondolatok, nézetek, tények kendőzetlenül, ez a Commora Aula honlap
Van egy álmunk, hitünk, önbecsülésünk

Senkit sem lehet jobban diszkriminálni, mint akivel elhitetik, hogy azonos jogai vannak.
Bósza János

Sokan kérdezik, hogy miért küzdök az autonómiáért, nem tudom, csak azt tudom, hogy békésen harcolnom kell a jogegyenlőségért, minden polgár azonos jogaiért, legyen az magyar, szlovák, roma, vagy más nemzetiségű, más nemzetrész szerves tagja. Csak ezt tudom. Meddig maradok egyedül ebben a küzdelemben, mindenki lelkiismeretére bízom.Igenis ki kell állni a jogainkért, ha
demokrácia van, akkor jár az autonómia nekünk is. Ugyanúgy adózunk, mint a szlovák nemzetiségű állampolgárok, ugyazok a jogok, lehetőségek és minden egyéb is megillet minket. Csak anyitt kéne adniuk, amiért ők is kb. 100 évig el akartak érni a magyaroknál, később a cseheknél. DE az elmúlt 65 év alatt azt bizonyították csak, hogy roszabbak, amint lehetőségük van, mint a magyarok, csehek voltak együttvéve. PL. a szlovákokat sohasem akarták erőszakkal áttelepíteni sehová, nem tagadták meg az álampogárságukat, nem kobozták el tömegessen mindenüket stb.
(lala-para)


Üdvözöljük a Commora Aula honlapján
Vítame Vás na stránke Commora aula
a honlapunkat 2007-ben 2,5x többen látogatták meg,
mint 2006-ban (2008. jan.1 :342337)
2009.01.01.: 772150
2010.01.01. : 1.200.353 IP-s látogató
naponta átlagosan a honlapunknak 1170 IP-s látogatója volt. Köszönjük szépen.

2011.06.05: 3.288.088 IP látogató

HÍRPORTÁL
Hírek-Správy
Felvidék Erdély Vajdaság Kárpátalja
Magyarország Slovensko EÚ Európa
Autonómia hírek

Hamarosan jön!
A Fölvidéki Autonómia Híradó
hetente 15 perces beszámolóval.
Klikk - LINKSokan kérdezik ki vagyok és mit is akarok?

Patrióta, aki jogot véd, a jogegyenlőségnek, az állampolgárok egyenjogúságának, a népek önrendelkezési jogának és a polgári elvű erkölcsös érdekpolitizálásnak a híve.
A jogot a jogegyenlőséget, a közeget az autonómiát és az életteret a szlovák-magyar megbékélést akarom.

Szolga vagyok, csak szolgálni akarok.
kisbetűs bósza jánosAz Új Commora Aula honlap céljai

jogegyenlőség - rovnoprávnosť
kanunosko egalipe

A Commora Aula honlap 2006 áprilisában indult. Több mint kétezer írás, cikk és tanulmány (link) található autonómia-témában. A jogegyenlőséget és a népek önrendelezési jogát hivatott hirdetni. Nem a bugárista gazdasági lobbi bohóckodását és nem is a csákysta akarom-nem akarom, pontosabban nem merem mököpös stílus képviseljük. Mi az igazutat tapossuk, az igazmondást hívtuk segítségül. Megnyilvánulásainkra, igazmondásunkra a felvidéki magyar médiák részben féligazságok leközlésével, vagy teljes terjedelemben cenzúrázással reagálnak, vagyis hamis képet kialakítva rólunk dezinformálják a felvidéki magyarságot, vagy titkolják még létünket, hogy saját megélhetési elkölcstelen politizálásukat folytathassák.

Nekünk az egyszerű szlováksággal nincsen semmi bajunk, ők a testvéreink, hisz mi, pannon őslakosok, szkiták, hunok, avarok, tehát várhunok, és magyarok, inkább kezeltük a szlávokat emberként, mint az őket sclavusnak, tehát rabszolgának, szolgának tekintő germánok. Vagyis a tót kifejezés részünkről nem arról szólt, hogy mi a szlávokat rabszolgának használtuk volna.
Ezért a germánoktól független lengyelek, akiknek nemzetalkotó rétege a szarmata eredetü hun nemesség volt, testvérének tekint minket , és teljes joggal. Nekünk csak egy ellenségünk volt a történelem folyamán, őket betolakodóknak hívtuk, kéretlen vendégeknek. Sorstársainkat vendégekként kezeljük, a betolakodókat ellenségeinként. A korábbi turk, hun-avar, tehát várkun maradványokon élő embertársaink, legyen az lengyel, tót, szlovák, vagy fekete hun eredetű testvéreinként kezeljük. A pánszlávista oroszokat és cseheket betolakodókként.

Egy jobb honlap, honlaprádió és egy havi újság sokat segítene, hogy az igazi céljainkat minden testvérünk jobban megismerje és a tevékenységünket hatékonyabban végezhessük. Főleg külföldi MO-i, Nyugat-európai, tengerentúli támogatók segítségét várjuk. Cenzúramentes híreket, független igazmondást, szabad hírújságot kínálunk cserébe. Csináljuk közösen, a megmaradásunkért őslakosi jogon, ehhez kérem a segítségüket, támogatásukat. A honlapot naponta átlagosan 1170 IP cím látogatta (2008-as átlag).
"Autonómia, reális cél annak aki hisz benne,
utópia annak aki nem, középső út nem létezik,
aki mégis ezt az utat járja, az vak és tehetetlen."
Bósza János


Ezen a mail címen érdeklődhet link:

Commora Aula Mail

A honlap strukturális átalakítása napjainkban zajlik.
Önkéntes társszerkesztőket keresünk.

a főoldal aljáról elküldheti üzenetét


Sikerült megmenteni a honlapot

Az shp.hu csapatnak köszönhetően
sikerült megmenteni az autonómista honlapunkat.


Ezért köszönet
Csatlós Csabának, Gáspár Györgynek, Földi Norbertnek és a többi shp.hu-s csapattagnak.

Ezt az emailt kaptuk ma (2009.2.24)

Kedves János!

Biztosítottottuk az ingyenességet honlapjára. Mától korlátlanul érhető el.


Ők így támogatják a honlapunkat és a felvidéki autonómiát.


Informatikusi, szerkesztő és másfajta technikai támogatást továbbra is elfogadunk, hogy honlapunk szebb és tartalmasabb legyen. Valamint egy jövendőbeli heti autonómista újság és internetes autonómista rádió indításához, társadalmi és szakmai munka formájában is.Jogegyenlőségért Magyar Polgári Párt
itt minden rólunk


Támogatási ív innen letölthető
10 ezer aláírás szükségeltetik a bejegyzéshez, kérem támogassa Ön is, gyűjtse az aláírásokat, majd az íven található útmutatás szerint küldje el a címünkre. Előre is köszönjük. Ha sikerül összegyűjtenünk és bejegyeztetnünk a pártot, már ősszel bemutatkozhat a megyei választásokon. Aktivisták és tagok jelentkezését várjuk erre az email címre
JMPP e-mail cím
Petőfi Sándor: Ha férfi vagy, légy férfi


Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne hitvány gyönge báb,
Mit kény és kedv szerint lök
A sors idébb-odább.
Félénk eb a sors, csak csahol;
A bátraktól szalad,
Kik szembeszállanak vele...
Azért ne hagyd magad!

Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne szád hirdesse ezt,
Minden Demosthenesnél
Szebben beszél a tett.
Építs vagy ronts, mint a vihar,
S hallgass, ha műved kész,
Mint a vihar, ha megtevé
Munkáját, elenyész.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Legyen elved, hited,
És ezt kimondd, ha mindjárt
Véreddel fizeted.
Százszorta inkább éltedet
Tagadd meg, mint magad;
Hadd vesszen el az élet, ha
A becsület marad.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Függetlenségedet
A nagyvilág kincséért
Árúba ne ereszd.
Vesd meg, kik egy jobb falatért
Eladják magokat.
"Koldusbot és függetlenség!"
Ez légyen jelszavad.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Erős, bátor, szilárd.
Akkor, hidd, hogy sem ember
Sem sors könnyen nem árt.
Légy tölgyfa, mit a fergeteg
Ki képes dönteni,
De méltóságos derekát
Meg nem görbítheti.


Pest, 1847. januárMagyarország felosztása 1920-ban
Az összes új írás olvasásához be kell jelentkeznie

És akkor most ....
linkA félelem mindig rossz tanácsadó. (Kossuth Lajos)

Nem azért nincs merszünk hozzájuk, mert a dolgok nehezen mennek, azért mennek nehezen a dolgok, mert nincs merszünk hozzájuk.
(Seneca)


1608. évi (k. e.) XIII. törvénycikk

a szabad városokban, a méltóságok és tisztségek miképen illessék a magyarokat és a németeket egyaránt és hogy a magyarok meg a csehek vagyis szlávok minden ellenmondás nélkül házakat vásárolhassanak

Továbbá: a karok és rendek azt sem tartják elmellőzhetőnek, hogy a magyarok részéről ez előtt hozzájuk igen sok panasz érkezett a miatt, hogy nekik a szabad királyi városokban és a bányavárosokban, meg a szlavoniai városokban sem házat vásárolniok nem szabad, sem más köztiszteknek a viselését nekik a saját hazájukban meg nem engedik.

1. § Ezért megállapitották, hogy az összes szabad városokban, ezutánra a főbirákat és tanácsosokat nemzetiségre való tekintet nélkül válaszszák; és az egyéb bármiféle tisztségeket is továbbra minden valláskülönbség nélkül az akármelyik szabad városban lakó magyaroknak, németeknek és cseheknek avagy szlávoknak vegyesen és fölváltva adják.

2. § És hogy a született magyarok közöttük minden ellenmondás nélkül házakat vásárolhassanak és épithessenek és hogy ingó javaikat akármelyik szomszéd városba Ferdinánd király ezerötszázhatvanharmadik évi hatvankettődik czikkelyéhez képest bevihessék és ott tarthassák.

3. § Mindazonáltal ugy és olyan föltétel alatt, hogy viszont a magyarok is, a maguk polgári házaik után mindenféle közterheket hordozzanak és a polgárokkal minden szabadságot, kiváltságot és mentességet egyenlően élvezzenek.

4. § De a szabályszerüen kelt és törvényesen kiadott kiváltságaiknak, a melyeknek folytonosan gyakorlatában voltak, épségben és sértetlenül maradása mellett.

5. § A kiváltságolt mezővárosokban is, ugyanennek a megtartását és követését tartják helyesnek.

Jogegyenlőséget
Méltóságot és toleranciát
Polgári társadalmat

KÖZÖS TERÜLETI AUTONÓMIÁT
SÜMSZI-t
a saját ügyeinket magunk szeretnénk intézni
AZONOS JOGOKAT
ALKOTMÁNYOS JOGEGYENLŐSÉGET

Csak ezt akarjuk, kérjük, követeljük és meg is kapjuk a jussunkat,
csak annyit akarunk, ami a szlovákoknak megvan születésüktől fogva,
ezt hívják demokráciának és polgári társadalomnak,
ez a jogegyenlőség.
Az Isteni Teremtő szívre van szükségünk,
a Szív igazságának a megtapasztalására,
az igazmondásra.


ezért kell kimenni az utcára, az alkotmányos azonos jogokat, a jogegyenlőséget, a toleráns együttélést és egy igazságosabb polgári társadalmat kell közösen felépíteni
Látni kell, hogy sem a tudományt, sem a közéleti történéseket nem a tájba simuló emberek, svédasztalon hízott Döbrögik vitték előre, hanem az úgynevezett fantaszták, ha kell, a szavukat hallató fantaszták, hídemberek s Ludas Matyik. Azok, akiknek volt bátorságuk felemelni a szőnyeget az alája söpört koszról.
Politikusok egymagukban csak középszerű dolgokra képesek. A fantasztáknak pedig tudatában kell lenniük, hogy bármilyen nemes célról is legyen szó, a politikusoknak megvan az apparátusuk, hogy bármikor kényelmesen keresztbe tegyenek (Kovács J. Szilamér)Egyes írásainkat, bejegyzéseinket, témáinkat már csak a tagok olvashatják.
A tagsághoz be kell jelentkezni, regisztrálni kell,
jobb oldalt a menü alatt.Együttélés azonos jogokkal.
link
Hatámódosítás nélküli ....

Minden népnek joga van az önrendelkezésre, így a Felvidéki Magyar Népnek is linkVšetci ľudia sa rodia slobodní a rovní si v dôstojnosti aj v právach.
(Všeobecná deklarácia ľudských práv)
link

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach. link

A nép az emberek, egyén közössége, nem pedig fordítva.
Tehát az egyén jogai, a közösség jogai is


Ústava SR v čl. 11 hovorí: "Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred jej zákonmi, ak zabezpečujú väčší rozsah základných práv a slobôd".

Igazmondás-Ardevisur

Az eltiport nemzet újjászül., de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás


Aki meglátogatja a rendezvényünket, ilyen sorszámmal, dátummal és aláírással ellátott emlékigazolványt kap.Autonómia
video

Varázsige a turáni átokra: Igazmondás-Ardevisur Ardevisur – Arvisura – Ardasúra Igazmondás – Igaz szólás – Igaz beszéd "A haragosok megbocsátanak egymásnak, az irigy örül más szerencséjének, a rátarti nem rázza a rongyot, a közönyös siet segíteni. Ekkor a Magyarok Istene őrül állítja a zenélő sivatagok tigrisét, és böcsületes alkuval visszakerül, ami visszajár." (idézet: A nyirkai jóslatból) Örök érvényű mondás: "Soha semmilyen jogunkról lemondani nem fogunk, mert csak az a nemzet veszhet el, amely önként lemond valamely jogáról." Esterházy JánosA jogegyenlőség nem minden, de jogegyenlőség nélkül minden semmi.
Ha a szlovákokat, mint államnemzetet minden megillet, akkor mi Szlovákia területén élő, a magyar nemzetrészhez tartozó szlovákiai állampolgárok, a jogegyenlőséget akarjuk, ami nem minden, csupán alkotmányos minket megillető (standard) jog. Nekünk nem kell amink nincs, a standard feletti jog, megelégszünk a törvényes alkotmányos minket megillető jogainkkal, hisz jogban és méltóságban minden szlovákiai állampolgár egyforma.

BJ
Rovnoprávnosť nie je všetko, ale bez rovnoprávnosti je všetko ničím.
Pokiaľ Slováci, ako štátotvorný národ, majú nárok na všetko, tak vtedy my Maďari, súčasť maďarského národa, avšak žijúci na slovenskom území, občania Slovenskej republiky, chceme rovnoprávnosť, čo nie je všetko, len aj nás týkajúce sa štandartné ústavné právo.
My nechceme, čo ani tak nemáme, teda nadštandartné práva , uspokojíme sa zákonnými ústavnými právami, ktoré sa týkajú aj nás, veď v právach a dôstojnosti sú si všetci občania Slovenska rovní.

BJ
Tartalmát bárki szabadon, a forrás feltüntetése után, felhasználhatja, átmásolhatja a saját honlapjára, vagy más formában terjesztheti.


Ma kaptam

Ma kaptam (2008.9.27):
Nagyon sajnálom, hogy ilyen petíció alá kell bejegyezni magamat,ahol egy magányszemély igyekszik kiküszôbölni azokat a hibákat, amelyeket a politikusok 9o év alatt elkövettek. Tudjátok hogy mi ez? A béka utolsó kutykuruttyulása , mielőtt a kígyó lenyelné (szlovákiai magyar)


Alig hogy virradt, hirtelen,
Három gazember ront nekem,
(a hazudozó, a megalkuvó és az álszent)
Felkapnak, bennszakad a szó,
Már nyargal is velem a ló,
A nevüket nem ismerem,
Segíts meg engem, Istenem.

CHRISTABEL
(Székely Magda fordítása)


Az egyetlen dolog ami szükséges a Gonosz diadalához, hogy a jó emberek ne tegyenek ellene semmit.
Edmund Burke
Ez lehet az alapja, a Benes-dekrétumok eltörlésének is, a jogegyenlőség, az alkotmányban megfogalmazott, leírt és elfogadott, minden ember, polgár jogban és méltóságban egyforma. Tehát a benesi törvények, azok megerősítése, ellentétes a legmagasabb törvénnyel az alkotmányban leírottakkal. A magyar nemzetiségű polgárokat alkotmányellenes módon továbbra is kollektív bűnösöknek tartják. Ha kiköveteljük az azonos jogainkat, akkor eltörölhetőek lesznek a Benes-dekrétumok és megkaphatjuk az önrendelkezés jogát is.Link a támogatói lista oldalra.
Az összes parlamenti képviselőnek elküldött nyílt levelet az emberi jogok és az alkotmányos jogegyenlőség biztosítása érdekében minden szlovákia állampolgár részére, innen támogathatja.Link a Nyílt levél a szlovák parlament képviselőihez oldalraFelvidéki magyarság dekadenciája:

Egy nemzetállamban, ha egy kisebbségben élő nép az alkotmányos azonos jogainak a kikövetelése helyett, az önpusztítást-önpusztulást választja, akkor azt meg is érdemli.
(BJ)Mind a 4 rendőr magyar volt, magyart magyar ellen

Így szüntették be az első autonómista fórumot a Klapka téren.


Link STV 1 Hírek Autonómia vitáról 2008.7.26, kattintson rá a szövegreHasznos CA linkek

Andrej Hlinka
“Žili jsme s Maďary bok po boku tisíce let”, říkal, “všechny slovenské řeky tečou směrem k maďarské planině a všechny naše cesty míří do Budapešti, jejich velkého města, zatímco od Prahy jsme odděleni bariérou Karpat. Slováci jsou skuteční katolíci; Češi ať říkají, co chtějí, jsou zrádci.” Bonsal mu nemohl dát moc naděje, že mírotvorci snad zruší to, co právě rozhodli. “Bůh mě trestá”
zdroj:cs-magazin.com
Mindenki, aki néz, de nem lát, vak;
Mindenki aki lát, de hallgat, duplán vak;
Csak azok látók, akik másoknak fényt visznek.


Az eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás. (Kossuth)

A lét küzdelem; Ha megoldasz egy problémát, helyébe másik lép, mert a küzdelem az élet természetes állapota.
Isten azért adta a tehetséget, hogy szolgáljuk vele a világot, és nem azért, hogy élősködjünk rajta.


PRAVDA EXISTUJE, ale musíme ju neúnavne objavovať a obhajovaťA városi és az állami rendőrség diszkisérete mellett, félidőben (július 11-én, 17:05 perckor) betiltották a rendezvényünket, hogy a bejelentésnek formális hibái vannak, de mi azt már nem írták le. Erről a törvény szerint 3 nappal korábban kellett volna, hogy kiértesítsenek minket, ezt elmulasztotta a városi hivatal, tehát ők követtek el törvénysértést. Mi minden feltételt teljesítettünk. Az egyik városi rendőr azonosító száma le volt takarva. Újabb törvénysértés. Minden képeken, videon van. Ennyit a demokráciáról. BJ.
Holnap részletes beszámolóval szolgálok, ma még minden adatot információt be kell gyűjtenem. Jövő héten lesznek képek is.
Jobboldali nacionalisták (félfasiszták Trencsénben tüntethettek, mnket, a mi békés megmozdulásunkat pedig beszüntették. Szégyen gyalázat. (pontosítva 19:06)autonómia - samospráva, možnosť určitej skupiny obyvateľstva, najmä národnostnej menšiny, samostatne riešiť svoje záležitosti v rámci štátu
slovnik.dovrecka.sk

Autonómia:
Önkormányzat vagy az önkormányzathoz való jog; önrendelkezés.
auto-nomosz, önmagát kormányozó, szabályozó


Autonomy:
Self-government or the right of self-government; self-determination
from auto-nomos, self-ruling"Autonómia, reális cél annak aki hisz benne, utópia annak aki nem, középső út nem létezik, aki mégis ezt az utat járja, az vak és tehetetlen."
Bósza JánosAz idő igaz, s eldönti, ami nem az
Petőfi SándorMit akar Fico úr?
Ha követelni fogjuk a visszacsatolást, mint a dél-tiroliak, akkor megkaphatjuk az autonómiánkat? Ha csendesen kérjük az azonos jogokat, figyelmen kívül hagynak, ha hangosan fogjuk kérni, akkor az ország szétzilálásával és irredentizmussal fognak vádolni? Mit tegyünk hát, hogy jogainkat megkapjuk és ne a tolvaj legyen az itélő bíránk. Velünk nem akar leülni tárgyalni, saját polgárai jogos követeléseit figyelmen kívül hagyja. Ellenben Koszovóban a területi autonómiát, mint legjobb EÚ-s megoldást hirdeti, más országban élő szlovákok azonos jogait elismeri, képviselőit fogadja.
A mi KÖZÖS TERÜLETI AUTONÓMIÁT és AZONOS JOGOKAT hirdető autonómista szervezetünket pedig megszüntetni akarják, alkotmányellenesen. Nincs "ideje" fogadni képviselőinket, leülni velünk tárgyalni, ebben az esetben Ön mit tenne a helyünkben?
Vegyünk példát a dél-tiroli autonómistákról? Mi békepártiak vagyunk, tehát a határok tiszteletben tartása mellett, határozott módon követeljük az azonos jogokat, a diszkrimináció megállítását, a közös polgári elvű területi autonómiát, azonos gazdasági elbírálást és az esélyegyenlőséget Honföldnek. Mi nem vagyunk emkápésok, minket nem lehet pénzért, sem ellopott földeinkért cserébe megvenni, sem elhallgattatni.
Vajon mi jobb Önöknek, békésen jogos követeléseinket figyelembe venni, vagy az utcán intézni a jussunkat, hangosan és határozott módon az alkotmány §32 szerint? Mert most már ez következik!!!
Vagy talán kérjük továbbra is békésen és eredménytelenül, süket fülekre lelve, vagy ha figyelmen kívül hagyják alkotmányos követeléseineket, inkább vegyünk példát a dél-tiroliakról?
Önöknél van a helyzet kulcsa, ne hibázzanak!!!
A felelősek mindenért Önök lesznek.

Mindenki, aki néz, de nem lát, vak;
Mindenki aki lát, de hallgat, duplán vak;
Csak azok látók, akik másoknak fényt visznek.

Tiltakozás Benes dekrétumai ellen

2008.4.19 22.19
Gyertyák a Klapka-szobor tövénél is

Néhányan megemlékezni és tiltakozni jöttek Klapka szobrához:

Komárom - hacsak néhány mécses erejéig is - csatlakozott a Benes-dekrétumok elleni tiltakozáshoz. Ottjártamkor épp egy apa gyermekével gyújtott gyertyát, a kisfiú kérdésére, hogy miért teszik ezt a bácsik, az apa ezt felelte: "Hogy ne legyen nekünk rossz."
Az akcióra a rendőrök talán méginkább kíváncsiak voltak, több rendőrautó és rendőr cikázott a környéken...
Az egyik táblácskán ez a szöveg olvasható:
Egyetlenegy tény, vádak vádja: magyarságom. Magyar vagyok, tehát bűnös vagyok.

forrás: vendég küldte


Hogyan kikövetelni a Honföldi autonómiát - linkTisztelt Nemes Célért Kűzdő Magyar Testvéreim! Átolvastam az autonóm tervezetet, és annak minden sorával egyetértek. Csak gratulálni tudok a program kidolgozóinak!. Hittel, szívvel, szeretettel, célt lehet érni. Többszöri felvidéki nyaralásom során érzékeltem, hogy a szlovákság nagy része mélyen kötődik a teremtő Istenhez. Legyen Jézus Krisztus a közvetítőnk feléjük, hogy elfogadják törekvéseinket. Mily csodálatos lenne, ha Pozsonyban, egy húsvét hétfőn, kerülne kihirdetésre az autonómia tervezet elfogadása. Teremtő Istenünk, fiad Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg kérésünket!
Áldott, békés ünnepet kívánok testvéri szeretettel: Bálint Miklós Békéscsabáról

Esterházy János szlovákiai politikus budapesti emléktáblájának koszorúzása vasárnap.
2008.3.9Bethlen Gábor
Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni amit lehet.Székelyföld autonómiájának kérdésétBósza és Belousovová
TV-s vita a TA3 2007.1.14Nehovorenie izoluje -
A szótlanság elszigetel

*****

List pre predsedu vlády SR

Levél a SZK miniszterelnökének

Válaszlevél a találkozóra

Koszovó kormányfője az azonos jogokat mindenkinek igérte meg ma a függetlenség kikiáltása napján (febr.17-én), a koszovói szerbeknek még ezen felül többet is igért, a pozitív diszkriminációt is megigérte, többletjogokkal. Nekünk a szlovák nacionalista kormány pedig az azonos jogokat sem hajlandó megadni. Alkotmányos jogainktól fosztanak meg minket.Autonómiajog mindenek felett


Ústava SK
Základné ustanovenia
Čl. 2

Podľa prirodzeného práva každý národ ako mravná osoba je sám sebe cieľom a môže si určiť prostriedky, ktoré ho vedú k vlastnému cieľu a šťastiu. Každý zásah do týchto neodňateľných práv je nespravodlivý a národ môže použiť všetky prostriedky, aby si udržal alebo vydobyl svoju samostatnosť.
(Ján Hučko)


A területi autonómia, ott, ahol kivívták, az illető közösség döntő többségének akarata és csakis hosszas munka eredményeként jött létre.

Az autonóm törekvések
3 axiómája
1. Semmilyen többségi nemzet, csak úgy alapon, azt nem adja meg.
2. Demokratikus alkotmányok az autonómiát nem tiltják, tehát szabadon azt létre lehet hozni.
3. Az autonómiát békés eszközökkel, de határozott lépésekkel ki kell követelni.Békésen és az alkotmány adta jogainkkal élve, harcolni fogunk a törvényes jussunkért. Megfélemlíthetnek, leköpdöshetnek, embertelen jelzőkkel megbélyegezhetnek, börtönbe csukhatnak minket, mondvacsinált okokra hivatkozásul.
Mi sohasem adjuk fel, mert az igazság szava egyszerű, csak tudni kell kimondani!


"To, v co věříš, se stane tvými myšlenkami. Tvé myšlenky se stanou tvými slovy. Tvá slova se stanou tvými činy. Tvé činy se stanou tvými návyky. Tvé návyky se stanou tvými hodnotami. Tvé hodnoty se stanou tvým osudem.
Mahatma Gandhi"SAPERE AUDE!
Maj odvahu byť múdrym!
Maj odvahu používať svoj vlastný rozum
Legyen bátorságod a saját értelmedet használni!

(Kant, 1993,s. 381)
1. Mit tudhatok?;
2. Mit kell tennem?;
3. Mit remélhetek?

Kant szerint csak az cselekszik morális értelemben felelősen, aki azokat az alapelveket követi, amelyek az autonóm akaratból származnak.
Az cselekszik autonóm módon, aki a segítőkészség, becsületesség stb. maximái mellett akkor is kitart, ha semmiféle természetes hajlam vagy társadalmi szokás arra nem kényszeríti.
Az emberiség a maga fejlődése során viszont el kell jusson egy „általánosan jogszerű polgári társadalom" eléréséhez. Ennek nyomán a társadalom belső szervezetét egy „tökéletesen igazságos polgári alkotmány" fogja szabályozni, az egyes államok közötti viszonyt pedig egyfajta „népszövetség":Emberek!
A tényeket nézzétek!
Az hogy Bósza beszél a problémákról a szlovákságnak, ez fontos, mert megindul egy társadalmi párbeszéd, ami mindíg minden problémamegoldás kezdete egy demokráciában.
Hisz ez egy nagy pszichoterápia kezdete. " Tárjuk fel a gondok forrását, beszéljünk róla "....ezt teszi Bósza. A többi megélhetési taktikázó "demokrata" meg kussol.
Az MKP mérsékelt vonalától már undorodom.
Éljenek akik mernek még álmodni, és tesznek is érte.
Egyenesgerinc (bumm.sk)

Bósza! Kicsinyes nemzetrontók mindíg is voltak . Egyre erősebb azon meggyőződésem, miszerint itt legalább egy-két lény feladatot teljesít, olyat mint amilyet a Te nyakadba akarnak varrni. Ezt sulykolják itt a közvéleménybe...Te csak menj tovább a magad útján és nemsokára egyszerre nagyon sokan lesztek...
kelemadaar (bumm.sk)Ústava SK

Ústava SK upravuje základné práva a slobody, povinnosti občanov neupravuje.
Povinnosti chápe ako medze základných práv, spravidla vyjadrené formou zákazov; platí zásada, že obmedzenia sa musia opierať o zákon.

Štátna moc pochádza od občanov, tí ju môžu vykonávať prostredníctvom volených zástupcov alebo priamo.

Základné ľudské práva a slobody – charakterizujú človeka ako ľudskú bytosť. Chápeme ich ako základné hodnoty človeka:
- právo na život vrátane zákazu trestu smrti,
- osobná sloboda,
- nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia,
- ľudská dôstojnosť,
- osobná česť,
- dobrá povesť a meno,
- listové tajomstvo,
- sloboda pohybu a pobytu,
- právo na ochranu pred zasahovaním do súkromia a rodinného života.
Politické práva – upravuje ich tretí oddiel druhej hlavy. Každému sa zaručuje sloboda prejavu a právo na informácie, právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou atď., pričom cenzúra sa zakazuje. V ústave je zakotvené petičné právo, petíciou však nemožno vyzývať na porušovanie základných ľudských práv a slobôd a zasahovať do nezávislosti súdov.
K dôležitým politickým právam patrí právo pokojne sa zhromažďovať, združovať sa v spolkoch, spoločnostiach, vrátane práva zakladať politické strany a politické hnutia. Na správe verejných vecí sa môžu podľa čl. 30 občania zúčastňovať priamo, alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Umožňuje to všeobecné, rovné a priame volebné právo vykonávané tajným hlasovaním.
Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok ľudských práv a slobôd, ak je znemožnená činnosť ústavných orgánov a zákonných prostriedkov. Toto právo je v našom ústavnom systéme novým prvkom.
Práva národnostných menšín a etnických skupín – občania, ktorí tvoria v SR národnostné menšiny alebo etnické skupiny, majú zaručené právo na vzdelanie v ich jazyku, právo používať materinský jazyk v úradnom styku, ale aj právo účasti na riešení vecí, ktoré sa týkajú národnostných menšín. Ústava im ďalej zaručuje všestranný rozvoj, právo rozvíjať vlastnú kultúru a materinský jazyk. Ústava však zavádza aj nové právo – právo na osvojenie si štátneho jazyka.
zdroj:referaty.skNa Slovensku je papierová demokrácia

Slota a Belousovová zariadili, aby MV rozpustilo OZ Nomos Regionalizmus. Tu už neide o Bószu, o autonómii, ale o slobodu myslenia, svedomia, prejavu a právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom.
Včera sloboda prejavu prehrala na plnej čiare, občana a občiansky princíp spolunažívania porazil, nacionalisticko-xenofóbne klamstva p.Slotu a Belousovovej. My sa zastrašiť nenecháme! Budeme postupovať v zmysle platných zákonov a Ústavy SR čl.32.
Otvorené diskusie a konfrontácie názorov, to je cesta k zmiereniu maďarov a slovákov. Bez diskusie nebude zmierenie. Kto nechce diskutovať o problémoch a o rozdielnych názoroch, ten nechce zmierenie a mier. Slota sa zľakol diskusie, lebo vedel, že svoje klamstva nebude vedieť obhajovať s rozumnými argumentami.
Budúcnosť je výmena názorov a zmierenie maďarov a slovákov.

Nech žije sloboda myslenia a sloboda prejavu.
"Nesvojprávnosť - nedospelosť človeka, sa prejavuje ako neschopnosť používať svoj vlastný rozum bez cudzej pomoci. Ak by mal človek viac odvahy a rozhodnosti používať svoj rozum, bol by oveľa ďalej vo svojom civilizačnom pokroku. Kant zdôrazňuje, že oprávneným heslom osvietenectva sa stáva postulát: Maj odvahu byť múdrym! Maj odvahu používať svoj vlastný rozum "(Kant, 1993,s. 381)

Bósza János, OZ Nomos regionalizmus PTTisztelt polgártársaim, Önökhöz fordulunk segítségért, itt élő polgárokhoz, magyarokhoz, szlovákokhoz és minden más itt élő kisebbségi népcsoporthoz, itt már a jogállamiságunk a tét!!!
Itt olvasható a Belügyminisztérium fenyegető levele, amit Slota és a SzNP törvénysértő módon nyomást gyakorolva a minisztérium alkalmazottjaira íródott, a mai nap folyamán kaptunk meg (2007.1.16). A polgári társulásunk megszüntetésével fenyegetőznek, mivelhogy állítólag (ami nem igaz) Szlovákia önállóságát, területi egységét veszélyeztetjük.


Fenyegető levél a BMBelousosová és Bósza
vitáról a DUNA TVTA3 meg kell szüntetni
a Nomos RegionalizmustRozpustenie
združenia
Draft of statute of Autonomy for
South Highland Autonomy Neighbourhood(Province-Slovakia)

Juho-hornozemské autonómne okolie
Dél-Fölvidéki Autonómia Környék

Projekt autonómie pre poslancov slovenského a EÚ parlamentu -
autonómia-tervezet a szlovák és az EÚ-s parlamenti képviselők részére
►►►►folytatás,pokračovaniefilm STV1 projekt autonómie 4.1.2008
majd (potom)klikk a (na)
projekt autonómia témára (na tému)
Mozgalom a Regionalizmusért (MaRe),
Hnutie za regionalizmus (HzRe)
MOVEMENT FOR REGIONALISM (MFR)


Mindenki véleménye számunkra fontos

Mivelhogy a MaRe alulról építkező mozgalom lesz, ezért számunkra mindeki véleménye fontos. Felkérjük a Dél-Felvidék (Felföld, Fölvidék) négy jövendőbeli autonóm jogokkal felruházott régió polgárait (Mátyusföldi régió -Csallóköz, Palócföldi régió - Hont-Bars, Gömöri régió, Bodrogközi régió - Ung), hogy küldjék el, véleményüket, javaslataikat emailban, vagy a címünkre, az új mozgalom tevékenységének és a céljainak a megfogalmazása végett, valamint azok névsorát, felvidéki személyiségeknek a nevét, akikről azt gondolják a MaRe kezdeményező bizottságának a nevében meg kéne szólítanunk, hogy vállaljanak nagyobb közszereplést az azonos emberi jogok kikövetelésének és megitélésének a terén.


►►►►folytatás
►►►►pokračovanie


Szlovákia többé nem jogállam
Jogi értelemben a nemzeti nacionalisták és a kommunisták szintjére süllyedt.


Solženicyn: "Ak za zákonmi nestojí mravnosť a spravodlivosť, tá-ktorá spoločnosť je stratená. "

Amit az SK Belügyminisztériuma tesz - már lassan három hónapja -, az emberi jogok és a jogállamiság durva megsértését jelenti.

A jogállamiság azt jelenti, hogy a kormánynak és annak hivatalos szerveinek csak az ország törvényei értelmében szabad cselekednie. Pontosan az ellenkezője történik, az SK Belügyminisztérium alkotmányt sértő módon önkényesen és megrendelésre hozta meg döntéseit.

Visszadobták a harmadik beadványunkat is, a Polgári Társulásunk bejegyzésére és közben szégyentelenül figyelmen kivül hagyják Szlovákia alaptörvényeit és alkotmánysértő határozatot hoztak újból, harmadszor.

A fő és egyetlen ok az volt, hogy a polgári társulás
neve megkérdőjelezi Szlovákia területi egységét és sérthetetlenségét


Dél-Fölvidéki Autonómia Tanács
Juho-hornozemná autonómna rada


Idézet:
"Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Vami uvádzaný názov občianskeho združenia v príslušnom kontexte spochyňuje z historického hľadiska jednotnosť a nedeliteľnosť územia Slovenskej republiky podľa článku 3 odst. 1 Ústavy Slovenskej republiky."

Ez eddig nem volt ok az előző beadványokban, ami a nevet illeti csupán az önrendelkezéssel volt bajuk, azt most kihagytuk, behelyettesítettük az autonómia (ami belső önrendelkezést jelent, határok megváltoztatása nélkül) szóra. Most már egészben is az ország egységét sérti egy polgári társulás neve.
Meg áll az ész!!!!


Bethlen Gábor
Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni amit lehet
A jogok alapja
Bizonyos, erkölcsileg mindennél
fontosabb vonatkozásban minden
ember egyenlő.
De mik lehetnek ezek a vonások:
* esendő, fájdalomnak és
szenvedésnek kitett lény?
(utilitarizmus, vagyis haszonelvűség,
legjobb jó ami hasznos)
* ésszerűség? (felvilágosodás,
modern gondolkodás,
individuális atomizmus ?
érdekkövetés, hasznosság)
* belső méltóság? (kereszténység,
halhatatlan lélek, szabad akarat,
önmeghatározás ?
Kant: az ésszerűség és méltóság
összekapcsolása)

Rozčuľuje nás, keď Maďar hovorí
o našom hlavnom meste ako o „Pozsony“,
zabúdajúc na to,
že ani my nehovoríme
Wien, London, Venice a München,
ale Viedeň, Londýn, Benátky a Mníchov.
Zakaždým, keď počujeme
historický názov
„Felvidék“ (Horná zem),
otvárajú sa nám nožíky vo vreckách,
ale prečo potom stále hovoríme
o Slovákoch na „Dolnej zemi
(Eduard Chmelár)

Az autonómia,
egy olyan intézményes keret,
mely célja egy ,
az állam többségi lakosságától különböző,
de egy adott régión belül
többségben lévő csoport
számára azon eszközök biztosítása,
melyek által ki tudja
fejezni saját identitását.
(Ruth Lapidoth)

Mám strach z týchto trendov,
ktoré sú akousi temnou
oslavou našej nevzdelanosti.
Mám strach z ľudí,
ktorí považujú slušnosť
a ohľaduplnosť za prejav cenzúry.
Mám strach z tohto teatrálneho
predvádzania hlúposti a zlomyseľnosti.
Ale najviac mám strach
z toho, že inteligentní
ľudia týmto javom nevenujú
pozornosť a považujú ich
za také bláznivé,
že sa nimi neoplatí
ani zaoberať.
Jedno anglické príslovie hovorí,
že ťažko sa dovoláme
zdravého rozumu,
ak blázinec riadia šialenci.
Napriek tomu
by sme nemali rezignovať
na kritiku tých,
ktorí chcú náš planetárny
blázinec kontrolovať,
riadiť a definovať ako
normálny stav.
Eduard Chmelár
*****
Naším cieľom nie je
odtrhnutie územia,
ale vysvetliť ľuďom pojem autonómie,
rehabilitovať toto slovo

Senki sem fog autonómiát adni azért,
mert az jogos,
igazságos vagy szép,
de pusztán az a tény,
hogy egyesek szerint
jogtalan vagy igazságtalan,
nem is lehet az akadálya.
*****

Všetky národy majú právo
na sebaurčenie.
Na základe tohto práva slobodne
určujú svoj politický štatút
a slobodne uskutočňujú svoj
hospodárskych, sociálny a kultúrny vývoj.
*****

Terminologický slovník:
autonómia
ústavou zaručené právo
určitej územnej jednotky riešiť
samostatné otázky špecifického záujmu
v rámci väčšieho celku
podľa vlastných noriem
a prostredníctvom vlastných orgánov
*****

"Az autonómia, reális cél
annak aki hisz benne,
utópia annak aki nem,
középső út nem létezik,
aki mégis ezt az utat járja,
az vak és tehetetlen."
Bósza János
*****

Megmaradunk magyarnak, ha Önök is akarják, ha Ti is akarjátok !

Az Önöktől kapott adományok segítségével
6 hónapra be tudtuk fizetni
a honlap, a szerver költségeit.
Megmaradásunk, létünk kérdése(i)
a jövőnk kérdése(i) is, ami
továbbra Önöktől,
az Önök jóindulatú támogatásától függ.
A honlap felújítása, szlovák, magyar, angol, nyelven történő szerkesztéséshez, szerkesztési költségek előteremtése sajnos még nincs megoldva. Ahhoz, hogy egy szinvonalas, érdekes és az igazságot hirdető honlap lehessünk, megtartva függetlenségünket, sajnos még több
- a felvidéki magyarság megmaradását szemük előtt tartó -
támogatóra lenne szükségünk.
Már az is csoda, hogy egyáltalán létezünk, mint a jog és az igazság csöppnyi reménység szigete.
A pluralizmus szabályai szerint az emberek, a kedves olvasóink szinte követelik, követelték hogy a honlap megmaradjon, mert máshonnan sajnos nem kapnak valós információkat, hogy mi is történik Felvidéken. Az összes magyar média, vagy az MKP (felvidek.ma, bumm), vagy szinpatizánsai (Szabad Újság, Vasárnap), megélhetési politikusai birtorolják, vagy szlovák, nemzetközi tulajdonban vannak (Újszó).
Szeretnénk egy szinvonalas háromnyelvű honlapot, heti, vagy napilapot létrehozni.
Ehhez kérjük az Önök bátor segítségét, hogy másfél éves kűzdelmünk a Felvidéki Magyar Nép megmaradásáért ne legyen kilátástalan.
A szlovák nacionalisták a magyar talpnyalóik segítségével mindent megtesznek, hogy a
Dél-Fölvidéki Autonómia Tanács (DFAT)
ne jöhessen létre, de mi megigérjük minden dél-fölvidéki polgárnak, magyarnak, szlováknak, kevert családbelinek, romának, hogy a tanács létre fog jönni és a közös területi autonómiát kiköveteljük, a szebb és békésebb jövő érdekében.
Néha egyetlen, néhány ember bátor véleménye is szétsugározhat a világban, és mint láthatatlan szál beleszövődik a történelem végeláthatatlan szőnyegébe, formálva azt és lehetőséget adva egy új kezdethez,
a sors ajtaját nyitvahagyva, bízva benne, hogy a jussunkat megkapva sorsunk jobbra fordul és győzedelmeskedik a jog igazsága és a

FELVIDÉKI MAGYAR NÉP

megmarad saját szülőföldjén és nem fog asszimilálódni.
Ne felejtsétek, a jövőnket most teremtjük.
Az utódaink majd hálásak lesznek érte.
Előre is köszönjük.

Szlovák nemzetiségű magyar katona.
Magyar prófétai sors Erdélyben

2007.8.22
Gergely István „Tiszti” csíksomlyói plébános,
a Gyergyószentmiklós melletti III. EMI-táborban tartott előadást.
folytatás

ÖNTÖRVÉNYKEZÉS

Nomosz -- a törvény. De nomosz a hellén megye, az emberelvű táj, és nomosz a magasztos, Istent kereső ének is. A törvényben a rend arcát ölti a káosz. A törvény a formátlan szabadosságnak állított korlát, a korlátlan szabadságnak kínált forma. Az autonómia pedig öntörvény, maga is a szabadság egy neme, a megadott jog ajándéka; hiánya a jogfosztás légszomját váltja ki. Az autonómia addig terjed, amíg a körülményeket saját játékszabályaink szerint uralni tudjuk, s ott ér véget, ahol a körülmények uralma kezdődik.
Számunkra itt, a Kárpát-medencében az autonómia fogalma a szabadsággal azonos. És az a Pireneusokban, a Kaukázusban, Korzikán és a Feröer-szigeteken, Engadinban és Koszovóban. Mindenütt, ahol esélyt adott hegy, sziget, medence, mocsár a megmaradásnak, mindenütt, ahol a körülmények teret engedtek az öntörvényűségnek. Az autonómia pedig, miként a görög régiségben, most is a saját törvény, a saját terület és a megszentelt saját ének.
Törvény és szabadság, önkény és öntörvény.
Mi is a szabadság? A határtalan óceáni érzülete, a törvény szorításából való szabadulás, vagy ellenkezőleg, a törvényszerű felismerése volna? A szabadság fogalmának mélyén a szab ige hirdeti önmagát? Szab, szabály, szabadság. Lehet-e szabad a más törvénye alatt élő, s okvetlenül szabad-e az öntörvényű? A bűnbeesés előtti lét istenarcú emberének öntörvénye istentörvényűség. A teonómia az alapállapotra emlékező ember autonómiája, istenelvűség. Fosztóképzős fogalmazással a természeti ember korlátai miatt is természetelvű, autonómiája ökologikus kényszerekbe foglalt.
De a bűn, a hübrisz letörli az Isten arcát, s marad az akarat göcsörtös maszkja, mely elfedi a kiszolgáltatottság emberi ábrázatát. Az emberi akarat és lelemény megszökhet korlátai közül, s végül -- rövid távon -- meg is csúfolhatja a természeti törvényt, önkénye-kedve szerint.
Könyörtelen a tudás, amikor az önkény ostobaságával szembesít. És könyörtelen a lelkiismeret is, mert az érett ember arcán s homlokán a tapasztalatok kőtábla vonásokká válnak. Isten arca visszaíródik a megszenvedett létben. A teonóm törvényt sértő technonóm önkény letörölheti az isteni vonásokat a táj arcáról, de ki idézi vissza azokat? Vajon a pénz mágiája elnémíthatja az élet törvényét? A széttört Kárpát-medence sebhely Isten arcán. Ha a tájban meggyalázzuk az ökológiai rendszerek igazságát, ha Gaia globális törvényeit semmibe vesszük, az emberi autonómia nem a szabadság (ön)törvénye, csak önkénye.
Így tárul fel az öntörvényűség belső titka, az önkorlátozás ereje és hatalma. Mert az öntörvényű embernek minden pillanatban törvényt kell ülnie önmaga felett. Mert nem a természetet legyőző ember a hatalmas, hanem az, aki saját természetét képes legyőzni. Mert az igazi emberi szabadság mélyén az isteni szabályok ismerete és gyakorlása munkál.
B. L. I.A késedelem veszedelemÜdvözöljük a Commora Aula honlapján
Vítame Vás na stránke Commora aula

A hazudozás politikailag korrekt (Fico, Slota, Mečiar),
az igazság szélsőséges (DFÖT)!


*************

Nem azért forog népünk veszélyben, mert egyedül van a Kárpát-medencében a szláv és román tengerben, mert idegen a latin és a germán világnak – ezek nem kellene hogy veszélyeztessenek bennünket. Nem a nemzeti nagy remények, a hatalom a fő erő, hanem a lelki légkör. Ez az a nagy dolog, ami hiányzik ma az életünkből és ez veszélyeztet bennünket, nem az, hogy idegen népek vesznek körül.
Magyar prófétai sors Erdélyben
Gergely István „Tiszti” csíksomlyói plébános,
a Gyergyószentmiklós melletti III. EMI-táborban tartott előadást.2007.8.22
Az egész írás

Mélyen tisztelt Ivan Gašparovič,
Köztársasági Elnök Úr,
Ön szerint Szlovákia jogállam?


Jog és állam együtt nem biztos hogy jogállam.
A jogállam olyan állam, ahol a közhatalmat a nyilvános és írott jogszabályok tartalmának, és a jogszabályokban meghatározott eljárások keretében, arra feljogosított szervezetek és személyek gyakorolják (megj. CA: a DFÖT törvényes beadványát alkotmánysértőnek nyilvánította a BM, - erre nem volt joga - alkotmányossági kérdésekben állást foglalni csak az Alkotmánybíróság kompetens).
A jogállam kifejezést (németül) először Robert von Mohl jogászprofesszor, az 1848-as német nemzetgyűlés tagja használta az állami szervek, elsősorban a rendőrség (megj. CA: a DFÖT törvényes beadványát a rendőrség hazugságokra hivatkozva elutasította) önkényének ellenálló jogrendre. Mohl az amerikai alkotmányosság vívmányait kívánta a német államjogba átültetni. A jogállamiság fogalma a II. világháborút követően kapott különös hangsúlyt, a weimari demokrácia csődjével kapcsolatban. Adolf Hitler választásokon elnyert hatalma ugyanis bebizonyította, hogy a demokrácia önmagában nem jelent garanciát a jog érvényesülésére, mert elképzelhető, hogy a mindenkori többség korlátozza a kisebbségek jogait (megj. CA: a magyar nemzeti kisebbségnek - Felvidéki Magyar Népnek - nincsen joga az önrendelkezésre, ez a szöveg áll a DFÖT elutasító levélben) , vagy olyan embereket (megj. CA: Slota, Čaplovič) emel hatalomba, akik a jog fölé lépnek.

wikipédia

A nemzetközi dokumentumokban használatos, és amely az egész nép önrendelkezésére vonatkozik és nem egy etnikai csoport belsô önrendelkezésére, amelyet ezek a dokumentumok nem kodifikálnak. E megfogalmazás nem egyszerû interpretációs kísérlet, amelynek kimenetele alapján választhatunk az önrendelkezés fogalmának Eide vagy Kloss által javasolt változatai között. Az Eide-értelmezést azok a nemzetközi jogi eszközök támasztják alá, amelyeket az ENSZ égisze alatt dolgoztak ki, s amelyek az emberi jogok tiszteletben tartásának egyetemességét biztosítják, miközben a Kloss-féle felosztás nem több egy érdekes tudományos javaslatnál, amelynek azonban semmilyen kodifikált jogi háttere nincs. Így fogalmaz két ENSZ-egyezmény (a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya) 1. cikkelye: "Minden népnek joga van az önrendelkezéshez." jakabffy.ro
Az önrendelkezés tehát a népek joga.
Tehát, ha egy nép saját országát kettészelik (trianoni döntés), a kisebbségi területre szorult nép azonos jogokkal tehát az önrendelkezés jogával is élhet.Autonómiaszavazás, szavazás állása:
2007.6.7

Igen 82%
Nem 18%
(Felmérés-lejjebb és baloldalon megtalálja)
Senki sem fog autonómiát adni azért, mert az jogos, igazságos vagy szép, de pusztán az a tény, hogy egyesek szerint jogtalan vagy igazságtalan, nem is lehet az akadálya.
T.J.
Terminologický slovník: autonómia – ústavou zaručené právo určitej územnej jednotky riešiť samostatné otázky špecifického záujmu v rámci väčšieho celku podľa vlastných noriem a prostredníctvom vlastných orgánov
RISE UP MAGYAR
NEMZETI DAL
(Petõfi Sándor, Hungarian Poet)
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! �
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
......

"Hor´ sa, Maďar, vlasť velí ti, tu čas, abo nikdy... Prisaháme na praboha maďarstva, prisaháme: voľnosť chceme, bez rabstva!“(preklad J. Smrek).

Rise up, Magyar, the country calls!
It's 'now or never' what fate befalls...
Shall we live as slaves or free men?
That's the question - choose your `Amen'!
God of Hungarians,
we swear unto Thee,
We swear unto Thee - that slaves we shall
no longer be! (zoltech.net)


Területi autonómiát azonos jogokkal
minden dél-fölvidékinek.

*********


Négyszükség:
Štyri predpoklady
The four fundamental needs

1.
Területi autonómia a Hodža-Bartha 1918-as demarkációs etnikai határ alatt lévő területen
Územná autonómia pre oblasti pod etnicko-demarkačnou čiarou Hodžu-Bartha z roku 1918
Territorial autonomy under the demarcation ethnical line of Hodza and Bartha from 1918.
2.
Kötelező kétnyelvűség (szlovák-magyar) az autonómia területén
Na územie autonómie slovenská-maďarská povinná dvojjazyčnosť
Compulsory bilingualism (Hungarian-Slovak) on the territory of the autonomy.
3.
Minden nép és kisebbség nyelve az egész ország területén, minden városban és községben ahol a lélekszámuk meghaladja a 8%, kötelező nyelv legyen
Na územie celej krajiny v každom meste a obci kde menšinové obyvateľstvo presahuje 8% mal by byť povinný menšinový jazyk
The languages of all nations and minorities on the country’s territory, in every city or town where their number exceeds 8%, shall become compulsory.
4.
A területi autonómiának saját parlamentje, önigazgatási szervei legyenek.

Územná autonómia by mala mať vlastný parlament samosprávne orgány
The territorial autonomy shall have its own parliament, local governments and councils.

Ezt akarjuk és mi dél-fölvidékiek ezt meg is kapjuk!!!
Adjátok tovább, írásban, szóban, eletronikus posta formájában, "A létezés még nem élet", ahhoz a vissza nem vonható jogokra is szükségünk van - a NÉGYSZÜKSÉGRE.

Koszovói albán nép példája, az önrendelkezési népi jogok elismerése, a nemzeti nacionalizmus veresége és a nemzetállamok Trianonja lesz, ha akarják, ha nem. Példaértékű jogi megoldás más népek számára is, az azonos jogok megadása és az önrendelkezés útvonalán. Így a Felvidéki Magyar Nép számára is.

We Are All Born Free & Equal
Mind szabadnak és egyenlőnek születtünk


link:
Emberi jogok
A jog nem az amit adnak, hanem amit nem vehetnek el.
Pozsonytól Királyhelmecig a közös területi autonómia

2007.4.24
A Dél-Fölvidéki Autonómia Környék Pozsonytól egészen Királyhelmecig egy egységes területet fog alkotni. Az autonóm tartomány (környék) területének a behatárolásához nagyon jó kiindulópont, politikai sarktétel az 1918. december 6-án aláírt Hodza-Bartha megállapodás, amit Milan Hodža, a csehszlovák kormány megbízottja és Jászi Oszkár tárgyalásaiból jött létre. A prágai vezetés ezt nem fogadta el, látva a Károlyi-kormány gyengeségét, majd ejtette a Hodza-Bartha megállapodást. Ennek ellenére alaptételei, ami az etnikai határok megjelölését, behatárolását illeti, az első olyan dokumentum, ami közös magyar-szlovák megállapodásnak tekinthetünk a felvidéki magyarság és a szlovákság életterének, territóriumának a dokumentálására.
Érdekes párhuzam, hogy Hodza 1918-ban ugyan ott jelölte ki az etnikai határvonalat a szlovákság és a magyarság között, mint 1861 a stúri diákok akik a bécsi uralkodóhoz folyamodva kérték a Szlovák Környék, autonóm terület létrehozását. Ezekből az adatokból is egyértelműen kitünik, hogy a Felvidéki Magyar Nép saját területe (a Hodža-Bartha határ alatt lévő) már jóval a trianoni békediktátum előtt is létezett és stabil etnikai határvonalat képezett, amit a szlovákság képviselői is elismertek és tudomásul vették.
Ebből logikusan lekövetkeztethető, hogy a Felvidéki Magyar Népnek joga van az önigazgatásra és a közös területi autonómiára a többségi szlovák néppel, egy olyan területi autonóm tartomány létrehozására, ahol azonos jogokat kap minden szinten, a közügyek, politika, iskolaügy, jog és a gazdaság terén, leszámítva a külügyet és a hadügyet, ami továbbra is megmaradna Szlovákia politikai hatáskörében.
Az autonóm tartomány 16 szlovákiai járást érint területileg, részben, vagy teljesen terjedelmében.
Melyek ezek a járások:
1. Teljes terjedelmében:
Dunaszerdahely (Dunajská Streda),
Komárom (Komárno),
Nagykürtös (Veľký Krtíš)
Rozsnyó (Rožňava)
Kassa és vidéke (Košice-vidiek)
Gölnicbánya (Gelnica)

Nagyobbrészt:
Érsekújvár (Nové Zámky)
Galánta (Galanta)
Vágsellye (Šaľa)
Losonc (Lučenec)
Rimaszombat (Rimavská Sobota)
Tőketerebes (Trebišov)

Kisebbik részben:
Nyitra (Nitra), járásból Zoboralja
(Podzohorie) és környéke
Nagyrőce (Revúca), járásból Tornalja (Tornaľa) és környéke
Nagymihályi (Michalovce), járásból Nagykapos (Veľké Kapušany) és környéke.

Az autonóm tartománynak a fővárosa Kassa (Košice) lesz.
Három megyéből tevődik össze:
Nyugati, Komárom megye
Középső, Losonc megye
Keleti, Kassa megye

Komárom megye: 568.088 lakosa van
Losonc megye: 187.702 lakosa van
Kassa megye: 517.599 lakosa van
Összesen: 1.273.389
Ebből magyar anyanyelvű kb. 480.000 (38%)

Saját parlamentje, 60 választott képviselője.
Parlament elnökét két évre válaszják, egyszer szlovák, egyszer magyar anyanyelvű polgárai közül az autonóm tartománynak.

Az autonóm tartományban kötelező kétnyelvűség uralkodik a közügyek gyakorlásának minden szintjén.

Az állam ledelegálja, a külügy és a hadügy kivételével minden jogi és gazdasági tevékenységben történő ügyintézési és döntéskozói jogot az autonóm tartomány szerveire.


C.A.
A Szentkorona-eszme olyan tudás, amely a nacionalizmus jegyeit keletkezésétől fogva nem viseli magán, s ezért sebezhetetlen. Erőssége a sajátosság képviselete és védelme soviniszta nacionalizmus nélkül, s az a tény, hogy a közös történelmi múltú népek közösségének - együttélésének szimbóluma. A lényegéből következő önkormányzati, más szóval autonómia-elv, rá hivatkozással való képviseletére és érvényesítésére(Z.Zs)

***** Az autonómiát semmilyen többségi nép, csak úgy alapon nem adja meg, azt békés eszközökkel ki kell harcolni, nem félni, hanem mondani, egyezkedni és kikövetelni kell, ...miért? mert jogunk van rá, a roma népnek is, a felvidéki magyar népnek is és a többi itt élő kisebbségnek is, anyanyelvük megtartása, megmaradása végett.*****A felvidéki nyugati Commora Aula, a középső és a keleti autonómia, az itt élő dél-szlovákiai szlovák nép, a felvidéki magyar nép, az itt élő roma nép, a szlovákmagyar nép (szlovmagy kevert) és a többi kisebbség közös autonómiája lesz.*****Azt kívánom, hogy az én életem és az én döntéseim tőlem magamtól függjenek, ne pedig a külső erőtől, bármi is legyen az. A magam eszköze kívánok lenni, nem mások akaratmegnyilvánulásainak instrumentuma. Alany kívánok lenni, nem tárgy; indokok, tudatos célkitűzések vezessenek, melyek sajátjaim, nem pedig okok, amelyek mintegy kívülről hatnak rám. Valaki akarok lenni és nem senki; tevő, döntéshozó, nem az, aki felől döntenek, önmagam által irányított, s nem olyan lény, akin a külső természet vagy a többi ember akarata kifejti hatását, mint egy dolgon vagy állaton, egy rabszolgán, a képtelen ember szerep eljátszására, azaz arra, hogy felismerje és megvalósítsa saját céljait és útjait. Amikor racionalistának mondom magam, akkor legalább részben erre gondolok, s akkor is, amikor azt mondom, hogy eszem különböztet meg emberi lényként a világ többi részétől. (I. Berlin) ********** Mi miért nem akarjuk azt, amire jogunk van? Kárpátalján cél az autonómia. Erdélyben békésen, de már harcolnak a területi autonómiáért. Vajdaságiak követelik a perszonális autonómiát. Csak mi, a felvidéki magyarság hallgatunk, s csendben vagyunk, az okokat keresve, hogy miért jobb nekünk; "Pusztulni, veszni, mint oldott kéve, széthullva", T.M. ►►►►►►► "Komárom elveszett, múltkor voltam ott és mindenhol szlovákul beszélnek, a postán, a bankban, az étteremben, az állomáson ..." É.E. ******
Aláírásgyűjtés a területi és a személyi autonómiáért
Önkéntes aktivisták jelentkezését várjuk Szlovákia egész területéről. Köszönet.Commora Aula - Autonómia Mintaudvar - Felvidék aut


A Dél-Fölvidéki Autonómia Környék (Tartomány)
a Dél-Szlovákiai Szlovák Nép,
a Felvidéki Magyar Nép,
a Szlovákiai Roma Nép,
a kevert házasságokból kikerült polgárok és
a többi kisebbségek közös nacionalizmusmentes
autonómiája lesz, mintaautonómiája, követendő példaként.


V mene svätého Štefana

A beszéd maga a civilizáció. A szó, még az ellentmondó is, összekapcsolja az embereket. A szótlanság elszigetel.

Reč samotná je civilizácia. Slovo, aj protirečivé, spája ľudí. Nehovorenie izoluje.

(Thomas Mann)

Felvidék (Szlovákia) két nagy népe a Szlovák Nép és a Felvidéki Magyar Nép 1100 éves valós történelme, szokásai, örömei és bánatai egy és ugyanazok, csak egy kis apróságban különbözünk, valaki ezt magyarul mondja el, valaki meg szlovákul.


Súboj dvoch jazykov. Mohli za to, paradoxne, Slováci. Maďarskí sociológovia na začiatku 19. storočia prišli so znepokojujúcim zistením. Maďari boli v mnohonárodnostnom Uhorsku nielen menšinou, ale trendy jednoznačne svedčili o tom, že slovanské obyvateľstvo, všade tam, kde bolo vo väčšine, a zvlášť Slováci (!), neúprosne asimilovalo miestne maďarské, a dokonca nemecké obyvateľstvo. Nešlo o proces, ktorý by niekto nariaďoval zhora. Dial sa prirodzene, zmiešanými sobášmi, z ktorých vychádzali Slováci a, samozrejme, ich vysokou natalitou (pôrodnosť). Maďari mali vtedy dve možnosti: mohli si vziať k srdcu radu svojho prvého kráľa svätého Štefana, ktorý vo vladárskych poučeniach synovi Imrichovi veľmi liberálne odporúčal zachovávať mnohonárodný charakter Uhorska. Alebo si mohli vziať príklad z vtedajšieho Francúzska, kde budovali centralizovaný štát a neľútostne asimilovali všetky etnické menšiny.
Vybrali si druhú možnosť.(tyzden)


***** Semmiképpen sem értettem egyet a szlovák pártelnök (Slota) megnyilvánulásaival. Nemzetállami eszméivel sem, hiszen Szlovákia többkultúrájú és nyelvű állam. Ezt hangsúlyoztam abban a magyar nyelven írt levelemben is, amelyet augusztus 20-án küldtem a pozsonyi magyar nagykövetnek. Idézve Szent Istvánt, aki Intelmeiben már egy ezredévvel ezelőtt figyelmeztetett, hogy akkor erős a királyság, ha nem egy nemzet és egyetlen erkölcs jellemzi. Több nyelv, több kultúra Szlovákiát is erősíti. Jelenleg a párbeszéd helyett monológ hangzik el. S mert még mindig élnek bennünk a múlt vélt vagy valós sérelmei, holott végre főleg előre kellene tekinteni. Nehogy úgy járjunk, mint Lót, aki ugyebár visszatekintett és sóbálvánnyá változott. Így járhat mindkét ország, ha sokan szüntelenül a közös múltunkban vájkálnak. Lemaradunk mások mögött. Ezzel nem azt mondom, hogy ne beszéljünk közös történelmünkről, traumáinkról. De ez legyen elsősorban a történészek, történelem szakos pedagógusok és más szakemberek dolga. A politikusok ebbe ne nagyon kontárkodjanak bele, ne nagyítsanak fel részigazságokat, mert erre már sokszor ráfizettünk. (Dušan Čaplovič miniszterelnök-helyettese) ******
Commora
Aula

Autonómia Mintaudvar

Hugo:
"Rettenetes, ha a gyűlölet a vizsgálóbíró"
ennek ellenére
"Tedd a dolgod, az emberek pedig hadd beszéljenek", Manet

békésen, de határozott módon.
"Minden kezdet nehéz.
Öntsünk tiszta vizet a pohárba.
Jó kezdet, fél siker.
Az igazság szabaddá tesz.
Mindenki saját sorsának a kovácsa.
A jövőnket most teremtjük.
Rossz szomszédság török átok.
Segíts magadon, és az Isten is megsegít.
Többet ésszel, mint erővel.
A jó kivájja a maga medrét.
Nemes szívnek nemes a tette."***** tudatában annak, hogy semmilyen alkotmányt nem sértő emberi autonómtörekvési jog az önkormányzásra, annak nem megadása, előitéleti kósza véleményre nem támaszkodhat, mert az ellentétes, a szlovák alkotmány alap és szabadságjogaival, ******
Az egyenlő szabadság és egyenlő jogok teszik a forrást, melybül mindenki egyaránt meríthet jólétet, boldogságot, áldást.
(Táncsics Mihály)


Dél-Fölvidék
(Dél-Szlovákia)
Južansko

a közös területi autonómiának
gazdaságilag és politikailag is
egy erős tartománynak kell lennieAz igazszóhoz, a némaságból az út a zavarodottságon vezet keresztül
(B.J.)

Ha meg akarod változtatni a világot, akkor előbb el kell fogadnod olyannak, amilyen.
(Bertold Brecht)

A történelemben a tettek, a győzelmek számítanak, nem az, mi jogos vagy jogtalan. Az számít, hogy mit akarunk, és elérjük-e.
A történelem legfeljebb fegyver az érvelésben. Senki sem fog automóiát adni azért, mert az jogos, igazságos vagy szép, de pusztán az a tény, hogy egyesek szerint jogtalan vagy igazságtalan, nem is lehet az akadálya.

(Tátrajáró)
Olyan önkéntes aktivistákat keresünk akik, az autonómiaterv által érintett szülőföldjükön hajlandóak ezeket az elképzeléseket a szomszédjaikkal, falubeliekkel megosztani, megmagyarázni és elfogadtatni, Ipolyságtól Somorjáig, Galántától Párkányig, s a Fülek, Rimaszombat, Tornalja, Rozsnyó, Királyhelmec régió magyarlakta területeiről is.
Minden faluban, városban autonóm bizottságokat kell létrehozni, félelemmentesen, hisz az autonómia, az nem területi elszakadást jelent, csupán az emberi jogok legmagasabb szintjét az önigazgatásra, erre pedig jogunk van.

jelentkezni lehet a főoldal alján lévő címre


Kettős etnikumú autonómia#ddffff

Miroslav Kusy:
“A polgári elv érvényesülése.
A szlovák nemzetállam a szlovákokat az egész ország uralkodó etnikumává tette, az etnikai alapú területi autonómia pedig a magyarokat tenné meg az adott régió uralkodó etnikumává. A mindkét fél számára üdvös megoldást az jelentené, ha a regionális közigazgatásban és az államigazgatás egészében is a polgári elv érvényesülne, az egészséges emberi értelemmel.Az autonómia követelése és megadása ugyanis legális; tehát nem bűn, nem jelent elszakadást, s a nemzetközi jog is megengedi. Az autonómia joga a területi integritás megőrzéséig legális. “


Megjegyzés:
Tehát a polgári elven a kettős etnikumú autonómia, adott területen a kétfajta anyanyelvi öntudathoz tartozó lakosok, polgárok közös autonomiája, ahol az egyik etnikum se uralkodik a másik felett. Ezt hívják demokráciának, nincsen asszimiláció, nincsen nemzeti nacionalizmus, van sok munka, igazi tenniakarással, ...értéki gazdaságnövekedéssel, az ép és az egészséges emberi ítélőképességgel.


Bósza János
forrás: eurominority.org
Map of the Great Hungary
(prohibited reproduction © Eurominority)

Egység a sokféleségben / Sokféleképpen - együtt Hungarian
Jednota v rozdielnosti Slovak
In Vielfalt geeint / Einheit in Vielfalt German
United in diversity / Unity in diversity English
Ainitzen arteko batasuna Basque
Unitat dins la diversitat Catalan
Unuiĝintaj en diverseco / Unueco en la diverseco Esperanto
Unie dans la diversité / Unité dans la diversité French
Unità nella diversità Italian
Единость в многообразз Russian
Jednota w wšelakorosći Sorbian
Jednota v rozmanitosti / Jednotnost v rů znorodosti Czech
Unidos en la diversidad / Unidad en la diversidad Spanish
Unitate în diversitate Romanian
Združeni v raznolikosti SloveneEÚ-s autonómiák

Az európai Unióban számos jól működő autonómiára találunk példát, így Katalónia, Baszkföld, Dél-Tirol, Korzika, Skócia és Wales, Flandria és Vallónia, az Aland-szigetek, Grönland, a Feröer-szigetek esetében. Ezek a példák is mutatják, hogy nincs két egyforma autonómia, csak a helyi sajátosságok figyelembevételével lehetnek működőképesek a különböző típusú (kulturális-személyi, regionális és területi) autonómiák.
id: Tabajdi Cs.

Európai régiók gyűlése

Az Európai Régiók Gyűlése 1996 decemberében fogadott el egy nyilatkozatot a regionalizmusról, majd több éves előkészület után megalkották a Regionális Önkormányzatok Európai Chartáját. Ezek a dokumentumok - miután az Európa Tanács legmagasabb fórumai konvencióként fogadják el - határozzák meg a régiókkal szembeni tartalmi és formai követelményeket, amelyek követését a ratifikáló államoknak is ajánlják.

Megye(kraj) vagy régió?

A Charta szerint a régiókat, azok alapvető önkormányzati jogait alkotmányos elismerésben, illetve védelemben kell részesíteni. Határaik hozzájárulásuk nélkül nem változtathatók meg, jogaik védelmében bírósághoz fordulhatnak, tevékenységük felett csak utólagos törvényességi ellenőrzés gyakorolható. A régió fogalmát is megadja a dokumentum: az állam legnagyobb területi egysége, amelyik a helyi önkormányzatok és a központi állam között helyezkedik el, és választott testülettel rendelkezik. A régióknak saját és átruházott feladataik megvalósításához megfelelő szabályozási és végrehajtási eszközökkel kell rendelkezniük. A régiókat - a szubszidiaritás elvét követve - általános hatásköri felhatalmazással kell ellátni, mind a településekkel, mind a nemzeti állammal való viszonyrendszerben. Külön megemlíti a Charta a régiók helyi önkormányzatok irányában betöltendő finanszírozási kiegyenlítő szerepét, az interregionális együttműködés, határon túli kapcsolatok jelentőségét. Különböző módozatokat ajánlva kiköti a régiók részvételi jogát az őket érintő nemzeti döntéshozási eljárásban. A régiókat megilleti a szervezetük önálló alakításának joga, de mindenképpen rendelkezniük kell egy közvetlenül választott testülettel és egy végrehajtó orgánummal. A finanszírozási önállóság keretében a Charta a regionális demokrácia egyik lényeges feltételeként rögzíti az adó-megállapítási és -kivetési jog biztosítását.

A fenti követelmények, illetve törekvések figyelmeztetnek arra, hogy a regionalizálás folyamata átfogóan kell, hogy érintse a teljes állami és önkormányzati igazgatást, a hatásköröket, finanszírozást, mindezek alkotmányos alapjait. Ez a feladat lényegesen több és más, mint a területfejlesztési régiók megerősítése, nem is oldható meg a regionális politika, mint közpolitika dimenzióján belül, hanem egész állami-politikai berendezkedésünket érinti. A régióépítés stratégiájának megalkotása előtt nem a földrajzi lépték, hanem a tartalom kérdésében kell döntést hozni. A megye, illetve régió közötti választás nem egyszerűen területszervezési, területfejlesztési, igazgatás-szervezési, hanem alapvetően politikai kérdés, a hatalom centralizációjának, decentralizációjának kérdése.

Szegvári Péter 2005.okt.Ezt a honlapot sem az MKP, sem a szlovák kormány nem támogatja.
A honlap önerőből működik és néhány kisebb támogató segítségével, mint magántulajdon.
Ön is támogathatja!Még nincs szöveg..."A régi rasszista, szexualista, vallásos sovininizmus, az elvakult nacionalizmus egyre kevésbé működik" - Carl Sagan

"...Hogy ki vagyok én, jó vagy rossz, törtető vagy sem, mind csupán a tanulás eredménye." - Dr. Richard Albert

"Az élet egy nagy utazás, bármikor megváltoztathatjuk. Mindössze egy döntés kérdése: Nem kell hozzá erőfeszítés, jó munkahely, megtakarított pénz." . Bill Hicks

"Rájöttem, hogy rossz játékot játszok. A játék arról szól, hogy megtaláld önmagad: ki is vagyok valójában." - Dr. Richard Albert

"Látni fogjuk, hogy mennyire fontos az emberi elmében végrehajtani a radikális forradalmat. A mostani krízis s tudatosság krízise. Olyan krízis, amely már nem fogadhatja el többé a régi normákat, a régi mintákat, az ősi tradíciókat. De figyelembe véve a mai világot, az összes nyomorúsággal, konfliktussal, pusztító brutalitással, agresszióval, és így tovább ...

Kijelenthetjük, hogy az ember még mindig ugyanúgy, cselekszik. Még mindig brutális, erőszakos, agresszív, kapzsi, elnyomó... Ki társadalmát is ezek mentén építette fel. - J. Krishnamurti


(Korszellem)
ADDENDUM

"Nincs értelme az egészség mértékéről beszélni egy alapjaiban beteg társadalomban."

A mai társadalom intézmények rendszere. Kezdve a politikai intézményektől, jogi intézményeken és vallási intézményeken át a szociális osztályokig, családi értékek és szakmai specializálódásig. Nyilvánvaló, hogy ezek a tradicionális struktúrák alapjaiban hatnak ránk, formálva világszemléletünket és nézeteinket. Mégis mindazon társadalmi rendszerek közül, melyekbe születtünk, melyek irányítanak, s kondicionálnak mineket, nincs egy sem, amelyet annyira nyilvánvalónak vennénk, félreértenénk, mint a pénzügyi rendszer. Már-már vallási vakhitként létezik a mai pénzügyi rendszer mint a hit egyik soha meg nem kérdőjelezett igazsága. Hogy hogyan jön létre a pénz, milyen szabályok alapján vezérlik, és annak, hogy ezek mennyire befolyásolják társadalmunkat, a legtöbb ember nincs tudatában.

Egy világban, ahol a népesség 1%-a birtokolja a bolygó javainak a 40%-át, egy világban, ahol 34.000 ezer gyermek hal meg minden egyes nap szegénységben és gyógyítható betegségekben és ahol a bolygó népességénekfele él 2 dollárnál kevesebből naponta...

Egy dolog világos.
Valami nagyon nem stimmel.

Akár tudatában vagyunk vagy sem, az összes intézmény alapvető feltétele és így társadalmunknak is, a pénz. Éppen ezért, a pénzügyi szabályok ismerete kritikus annak megértéséhez, miért olyan a világunk, amilyen.

Sajnos, az átlagember a gazdasági témákra félreértéssel és unalommal tekint. A végtelen szakzsargon a megfélemlítő matematikával karöltve gyorsan el is riasztja az azt megértésére vágyó embereket. Azonban a tény az, hogy a pénzügyi renszer bonyolultsága alójában csak álca, melyet arra terveztek, hogy elrejtse a legtársadalomellenesebb struktúrákat, melyekkel az emberiség valaha is szembenézett.

I.
None are more hopelessly enslaved
than those who falsely believe they are free
Johan Wolgang von Goethe
1749-1832

"Senki nem lehet jobban rabszolga, mint akivel elhitetik, hogy szabad."

Néhány évvel ezelőtt, az USA központi bankja, a FED kiadta a "Modern Money Mechanics" című .....Impresszum - ImpresumGoogle PageRank CheckerHírlevél írás, jelentkezés

Vezetéknév

Keresztnév:

E-mail cím:


Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatotInnen küldhet üzenetet

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


HÍREK
Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona