A Régmúlt a Jelenben Hagyományőrző Közhasznú Egyesület honlapja
Szólád

Közhasznú jelentés

Készült a „Régmúlt a jelenben” Egyesület
2005. évi működéséről


1. A számviteli beszámoló tartalmazza 224/2000.(XII.19.) Kormány rendeletnek a közhasznú egyéb szervezetekre vonatkozó 1. számú mellékletben kötelezően előírt tagolású mérlegét, valamint a 3. számú melléklet szerinti eredmény levezetését.

2. Egyesületünk 2005 évben költségvetési támogatást nem kapott.

3. 2005-ben záró pénzkészletünk 17 e Ft, egyéb vagyonnal nem rendelkezünk.

4. Támogatásokat az alábbiak szerint kaptunk:

Önkormányzattól 70 e Ft-ot,
Somogy Megyei Közgyülés elnöke 25 e Ft-ot.

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól támogatást nem kaptunk

6. Vezető tisztségviselőknek semmiféle juttatást nem adtunk.


Szólád, 2006. március 9.


…………………………………..
Komáromi Szilvia

……………………………………
Cilikéné Löczi Hajnalka

…………………………………………………
Csordás Istvánné


2005 évi közhasznú eredmény kimutatás
Egyszeres könyvvitelt vezető szervezetnél


előző évi tárgyévi

I. A. Összes közhasznú
tevékenység bevétele 50 e 99,5 e
1. Közhasznú működésre
kapott támogatás 50 e 95 e
a.) Alapítótól - -
b.) központi költségvetésből
c.) helyi önkormányzattól 50 e 70 e
d.) egyéb 25 e
2. Pályázati úton
nyert támogatás - -
3. Közhasznú tevékenységből
származó bevétel - -
4. Tagdíjból származó bevétel 4,5 e
5. Egyéb bevétel - -
6. Aktívált saját teljesítmények
Értéke - -

B. Vállalkozási tevékenység bevétele - -

C. Összes bevétel (A+B) 50 e 99,5 e

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 50 e 82,5 e
1. Anyagjellegű ráfordítások 40 e 74,5 e
2. Személyi jellegű ráfordítások - -
3. Értékcsökkenési leírás - -
4. Egyéb ráfordítások 10 e 8 e
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai - -
6. Rendkívüli ráfordítások - -

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - -

F. Összes ráfordítás (D+E) 50 e 82,5 e

G. Adózás előtti eredmény - -

H. Adófizetési kötelezettség - -

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény - -

J. Tárgyévi közhasznú eredmény - 17 eSzólád, 2006. március 3.

Szemenyei Gáborné
az egyesület vezetője
www.regmultajelenben.shp.hu

Honlapkészítés