A Régmúlt a Jelenben Hagyományőrző Közhasznú Egyesület honlapja
Szólád

Közhasznú jelentés

Készült a „Régmúlt a jelenben” Egyesület
2004. évi működéséről1. A számviteli beszámoló tartalmazza 224/2000.(XII.19.) Kormány rendeletnek a közhasznú egyéb szervezetekre vonatkozó 1. számú mellékletben kötelezően előírt tagolású mérlegét, valamint a 3. számú melléklet szerinti eredmény levezetését.

2. Egyesületünk 2004 évben költségvetési támogatást nem kapott.

3. 2004-ben záró pénzkészletünk 5 e Ft, egyéb vagyonnal nem rendelkezünk.

4. Támogatásokat az alábbiak szerint kaptunk:

Önkormányzattól 50 e Ft-ot,

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapoktól támogatást nem kaptunk

6. Vezető tisztségviselőknek semmiféle juttatást nem adtunk.


Szólád, 2006. március 9.


…………………………………..
Komáromi Szilvia

……………………………………
Cilikéné Löczi Hajnalka

…………………………………………………
Csordás Istvánné


2004 évi közhasznú eredmény kimutatás
Egyszeres könyvvitelt vezető szervezetnél


előző évi tárgyévi

I. A. Összes közhasznú
tevékenység bevétele - 50 e
1. Közhasznú működésre
kapott támogatás - 50 e
a.) Alapítótól - -
b.) központi költségvetésből
c.) helyi önkormányzattól - 50 e
d.) egyéb - -
2. Pályázati úton
nyert támogatás - -
3. Közhasznú tevékenységből
származó bevétel - -
4. Tagdíjból származó bevétel - 5 e
5. Egyéb bevétel - -
6. Aktívált saját teljesítmények
Értéke - -

B. Vállalkozási tevékenység bevétele - -

C. Összes bevétel (A+B) - 55 e

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai - 50 e
1. Anyagjellegű ráfordítások - 40 e
2. Személyi jellegű ráfordítások - -
3. Értékcsökkenési leírás - -
4. Egyéb ráfordítások - 10 e
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai - -
6. Rendkívüli ráfordítások - -

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - -

F. Összes ráfordítás (D+E) - 50 e

G. Adózás előtti eredmény - -

H. Adófizetési kötelezettség - -

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény - -

J. Tárgyévi közhasznú eredmény - -Szólád, 2006. március 9.

Szemenyei Gáborné
az egyesület elnöke


www.regmultajelenben.shp.hu

Honlapkészítés